Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meditatie

Het woord van de Heere Jezus

6 minuten leestijd

“En dit geschiedde twee jaren lang, alzo dat allen die in Azië woonden, het woord van de Heere Jezus hoorden, beiden Joden en Grieken”

Paulus is in Efeze, de hoofdstad van de provincie Asia. Efeze is een havenstad, met alle daaraan verbonden zonden en ellenden. In godsdienstig opzicht is Efeze een centrum van afgoderij: de godin Diana wordt er vereerd en aan haar dienst zijn allerlei vormen van toverij en occultisme verbonden. Een goddeloze stad dus, dit Efeze. Wat moet de apostel daar doen?

“Gaar dan heen.....onderwijs alle volk en...”, sprak Jezus. Ja maar, in Efeze zit toch niemand op het Evangelie te wachten? Toch leidt God Paulus’ weg daarheen. Naar gewoonte gaat Paulus eerst naar de synagoge om tot de Joden te spreken. In een later stadium zoekt hij ook de heidenen op.

De middenmuur des afscheidsels is immers afgebroken in Christus. Ook de blinde heiden mag horen, dat God genadig is en dat er voor hem zaligheid is. Er zijn er die het Woord geloven en die tot een geheel ander en nieuw leven komen. Zij kunnen er niet van zwijgen. En vanuit de stad Efeze wordt de boodschap van Gods genade ook verkondigd in de provincie Asia. Onder andere in Laodicea, Colosse, Hierapolis. De arbeid van Paulus is niet tevergeefs. De Heere geeft getuigenis aan Zijn Woord in de harten van mensen. En zowel Joden als Grieken komen tot geloof. Waar de tekst speciaal aandacht voor vraagt is: Wat hoorden die mensen nu in feite? Welke boodschap bracht Paulus en welke boodschap wordt vanuit Efeze in de provincie Asia doorverteld? Welke boodschap kreeg zo veel invloed in het leven van mensen, dat zij er helemaal door veranderd werden ? Op die vragen antwoordt de tekst: Het was het Woord van de Heere Jezus. Wat betekent deze uitdrukking? Het kan betekenen: Het Woord, dat de Heere Jezus Zijn apostelen heeft opgedragen te spreken. Het kan ook betekenen: Het Woord, dat over de Heere Jezus spreekt en Hem tot inhoud heeft. Maar laat Paulus zelf zeggen wat dat Woord van de Heere Jezus is. Het is immers wel duidelijk, dat wat de mensen in geheel Asia vertellen, hetzelfde is als wat ze in Efeze van Paulus zelf gehoord hebben. Wat is dat dan?

Een hoofdstuk verder in het boek der Handelingen staat het. Paulus neemt daar afscheid van de ouderlingen van de gemeente van Efeze. Hij ziet nog eens terug op de jaren die hij in Efeze heeft doorgebracht en de boodschap die hij er gebracht heeft. Hij heeft, zo zegt hij zelf, de volle raad Gods verkondigd (vs. 27). Daar heeft hij niets van achtergehouden. Daar heeft hij niet mee gemarchandeerd. Alles wat God bekend maakte, betreffende de zonde van de mens alsook betreffende de genade, die Hij in Christus voor zondaren heeft bereid. En waarom heeft Paulus die boodschap gebracht? Waarom heeft hij niet gerekend met de wensen en de smaak van hen die naar hem luisterden? Hij kon toch weten, dat als hij het hele Woord van God bracht, er dan verzet zou komen, zoals in Efeze ook metterdaad het geval was. Had Paulus dat niet kunnen en moeten voorkomen, door de scherpe kantjes er wat af te slijpen en het Woord wat aan te passen?

Paulus heeft geweten, dat het Evangelie voor zondaren is. En zal de zondaar het Evangelie als Evangelie leren waarderen dan moet hij zichzelf eerst als zondaar leren kennen. Dan moet hij zich geplaatst weten voor God en Diens heilige wet, om zich zo te realiseren, dat die God het recht heeft om hem te straffen. En zo is het Woord des Heeren dan ook de boodschap die oproept tot bekering en geloof. Ook dat noemt Paulus in zijn afscheidswoorden tot de ouderlingen van Efeze. Hij heeft zowel Joden als Grieken betuigd de bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus (vs. 21). Hij heeft aangedrongen op bekering; op een breken met de zonde. Hij heeft aangedrongen op geloven in de Heere Jezus Christus in Wie de vergeving van zonden is. Hij heeft aangespoord om als arme zondaren uit te gaan tot deze door God gegeven Zaligmaker.

Zo heeft Paulus in Efeze gepredikt het Evangelie der genade Gods, zoals hij het zelf noemt (vs. 24). Het Evangelie dat verkondigt, dat God genadig is en hóe Hij genade bewijst en aan wie Hij dat doet. Dat is het Woord van de Heere Jezus. De boodschap, die al de raad Gods verkondigt, die aandringt op geloof en bekering en die de genade Gods in het volle licht plaatst. Dat was het wat Paulus in Efeze bracht. Dat hebben ze daar gehoord. Dat heeft ook gehoor gevonden. En het is datzelfde Woord, dat vanuit Efeze in geheel Asia bekend werd en ook daar tot zegen gesteld werd. Is er een ander Woord? Nee, dit is nog de enige boodschap waar een zondaar werkelijk baat bij heeft. Hebt u er al baat bij gevonden? Heeft dat Evangelie in uw leven al kracht geoefend? Draagt het ook in uw leven al vrucht? Hebt u die twee werkelijkheden, die erin aan de orde gesteld worden, de werkelijkheden van zonde en genade, al leren kennen? Daar gaat het om! We staan immers schuldig aan Gods heilige wet. Net zoals de mensen in Efeze, of het nu Joden of heidenen waren. We kunnen onszelf niet verontschuldigen, alsof we Gods geboden zo serieus nemen en Gods wet niet zouden overtreden met gedachten, woorden en werken. We hebben bekering nodig! We hebben geloof in de Heere Jezus Christus nodig. Want alleen in Hem is vergeving en alleen bij Hem zijn we veilig. Achter Zijn bloed moeten we schuilen. Op Hem dient ons vertrouwen te staan. Dat zegt ons het Woord van de Heere Jezus.Maar kan dat dan wel? Mag dat ook wel? Op de Heere vertrouwen? Tot Hem vluchten en bij Hem schuilen? Als het niet kon en mocht van de Heere zou het Woord van de Heere Jezus ons er niet toe oproepen. Maar nu krijgen we van God toestemming om naar Zijn Zoon te vluchten en in de weg van bekering en geloof ons van de zonde af te wenden en tot God in Christus heen te wenden. En wat we daartoe nodig hebben wil de Heilige Geest ons geven. Wat doet het Woord van de Heere Jezus in ons leven?

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juli 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juli 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken