Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De reactie op het Woord

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De reactie op het Woord

6 minuten leestijd

Zoals we weten, waren ouderen en jongeren samen bij de waterpoort te Jeruzalem. Een hele tijd. Van ’s morgens 6 uur tot ’s middags ongeveer 12 uur stond of zat men op het plein. Vanaf een hoge houten stoel las Ezra het Woord van de Heere en zij die naast hem stonden legden het uit en pasten het toe. Zo dicht mogelijk werd het woord van de Heere bij allen gebracht, want de boodschap was voor hen. De reactie op het gehoorde bleef niet uit. De uitwerking van de wet-voorlezing is bijzonder groot. Toen het volk de woorden hoorde begon men te huilen. Er staat: men bedreef rouw en weende. Het waren ook geen kleine zaken, die hen voorgelezen waren. In de wet van de Heere stond niet alleen te lezen, dat er offers waren voor de zonde en vergeving van het kwaad en hoe het volk de Heere moest dienen, eerbiedigen, maar ook waren in de wet vastgelegd de straffen en de verbonds-vloek, wanneer Israel zich niet gedroeg naar de bevelen en inzettingen des Heeren. Duidelijk kunnen wij dit lezen in Leviticus 26 en Deuteronomium 28. in deze hoofdstukken is sprake van verbondszegen en verbondsvloek. Verbondszegen, als het volk luisterde naar de stem van de Heere en verbondsvloek wanneer het ongehoorzaam was en de gebeden van de Heere verachtte. Men zou zelfs uitgerukt worden uit het beloofde land en de Heere zou hen verstrooien van het ene einde van de aarde tot het andere. Deuteronomium 28:63,64.

Nu waren de vaderen overtreders geweest. De geboden van de Heere werden niet gehouden. Ondanks de waarschuwingen des Heeren was men doorgegaan. De afgoden van de volkeren hadden de plaats van de Heere ingenomen. De dienst van de Heere werd vervangen. Welk een wereldgelijkvormigheid werd gezien. Welk een voorbeeld werd aan kinderen gegeven? De gevolgen daarvan bleven niet uit. De hand van de Heere keerde zich tegen hen. Velen werden weggevoerd naar de vreemde. Die in het land bleven werden zwaar getroffen. Men leefde bij een verwoeste stad en tempel. De glorie van Jeruzalem was vergaan. Dat verleden was het volk in Nehemia’s dagen bekend. De sporen ervan waren nog niet verdwenen. Zeker waren de muren en poorten van Jeruzalem herbouwd geworden. Het was een gunst van de Heere, die niet onderschat mocht worden, maar ondanks dat was de schuld niet weg. De schuld van het verleden en de schuld in het heden. De woorden van de Heere troffen hen. Men kwam diep onder de indruk van de verbondszege en van de verbondsvloek. Het laatste ging bijzonder door hen heen. De overtreding van ’s Heeren geboden moet gestraft worden. De ongehoorzaamheid is het antwoord op de liefde van de Heere. Men kwam tot rouw, tot berouw. Men weende. Dit was de uitwerking op het woord. Zo was het toen, kunnen we zeggen, maar hoe is het nu? Hoe is het bij ons? We weten van de diensten. We gaan regelmatig naar de kerk. Zondag na zondag. Naar ik hoop twee keer. Op zich goed. Zelfs noodzakelijk. De Heere eiste het en Hij zegent Zijn woord, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. Die zegen van de Heere heeft niet slechts betrekking op ‘s Heeren gave, maar ook op ons gemis, op onze schuld. Het bij de Heere in de schuld staan is geen ouderwetse term, maar voluit Bijbels. Door het werk van de Heere Jezus is de wet niet verdwenen. De wet is uitdrukking van ‘s Heeren wil, van Zijn heilige eis, van Zijn verbod en gebod. Die beide gelden ook ons. Paulus schrijft aan de Romeinen: wij weten nu, dat al wat de weg zegt zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Dat is, zoals in de kanttekening terechtstaat: der verdoemenis of des rechtvaardigen oordeels schuldig. Wat kan daar gemakkelijk overheen gegleden worden. We kunnen zo ineens gaan spreken over het kruis, de verdienste van de Heere en het geloof in Hem. Echter de schuld blijft staan en dat is geen geringe zaak. Het verstaan, dat wij naar het recht van de Heere behoren te voldoen aan Zijn eisen, wat zeer duidelijk in Zondag 5 beschreven staat is voluit Bijbels, en zo naar de praktijk der godzaligheid. Vandaar dat de gestalte en de belijdenis van de tollenaar voor menigeen een onbekende zaak blijkt te zijn. de roem in vrije genade kent men niet. De tollenaar beleefde de rechtvaardiging des Heeren in Christus. Wat is het dienaangaande stil. Stil in de consistories en in de contacten.

Wanneer het goed is ziet een predikant uit naar het echte effect op de prediking. De uitwerking blijft dan niet hangen in wat opmerkingen, of algemeenheden, maar in levenszaken. Er is dan beweging, verandering in het leven. Tranen van berouw, van gemis, van verlangen zijn aanwezig. Er komt blijdschap, verwondering dat de Heere Jezus Christus de betalende, voldoenende, verzoenende Borg en Middelaar is. Wat is Zijn spreken heilvol, waar het hart geraakt wordt door Zijn woorden: niemand komt tot de Vader dan door Mij. Ik ben de deur, indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden. Wat groot en rijk is dat. Men komt door de Heilige Geest tot de blijdschap, de zekerheid des geloofs. En die genade is er al wanneer verstaan wordt wat Zijn ontvangenis en geboorte inhouden.

In Zondag 14 staat: wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat Hij onze. mijn Middelaar is en met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt. Waar mijn verlorenheid, mijn schuldigheid, vloekwaardigheid begint ving de Heere Jezus Zijn Borg, Zijn heils weg aan!

Geloofd zij Hij voor Zijn daad, voor Zijn liefde!

Welzalig zij die naar Zijn reine leer in Hem hun hei! hun hoogst geluk beschouwen

die Sions Vorst erkennen voor hun Heer!

welzalig zij die vast op Hem betrouwen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 januari 2001

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De reactie op het Woord

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 januari 2001

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken