Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geef ons heden ons dagelijks brood

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Geef ons heden ons dagelijks brood

8 minuten leestijd

Boston schrijft over de vierde bede van het volmaakte gebed op de blz. 121- 137. De hoofdzaken daaruit willen we in dit artikel weergeven. De eerste drie beden uit het volmaakte gebed hebben betrekking op Gods eer. In de laatste drie beden gaat het om ons tijdelijk en eeuwig goed. Hieruit valt te leren dat het leven van Gods kinderen ondergeschikt is aan de eer van God. De eer van God dient bovenaan te staan. Gods kinderen willen geen brood krijgen ten koste van de lastering van Gods Naam, de verhindering en de verstoring van de voortgang van Zijn koninkrijk en de overtreding van Zijn verklaarde wil. God is het eerste doel en het hoogste goed in het leven van Gods kinderen. Onder brood dienen wij te verstaan alle levensmiddelen. Wat betekent dagelijks? Dat houdt in zoveel als we voor dit leven nodig hebben. Wat houdt het in dat het woordje ons in de vierde bede wordt genoemd? Dat is het brood dat de Heere ons doet toekomen. Heden wil zeggen dat wij elke dag afhankelijk zijn van God. Het woordje geef houdt in dat geen mens recht heeft op dagelijks brood. Het is een onverdiende gave. Ons houdt ook in dat we de vierde bede niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen mogen vragen.

Volkomen afhankelijk.

In alle dingen zijn de mensen afhankelijk van God. God is de Schepper van alle dingen. God zorgt dat het koren groeit en dat er andere levensmiddelen zijn tot onderhoud van het leven van de mens. De Heere houdt de zon in haar baan. Zonder het zonlicht zou er geen voedsel groeien. Als God Zijn Hand zou terugtrekken zou er geen schepsel meer leven. Er zou geen voedsel meer groeien en er zou geen dier meer bestaan. God is de absolute Eigenaar van alles. Hoewel de Heere de mensen toestaat de aarde te gebruiken, blijft zij Zijn eigendom. Al wat een mens mag gebruiken is ten diepste Gods eigendom. De Heere voedt mens en dier. Mag u het als een wonder zien dat alles in dit jaargetijde weer gaat groeien? Dat is maar geen natuurge-beuren. Dat is de Hand Gods. Hij doet het voedsel groeien op de aardbodem tot onderhouding en versterking van het leven van ons mensenkinderen. Laten we ook bedenken dat zonder de zegen des Heeren ons niets kan voeden. Ploegen en zaaien zijn zonder Gods zegen ook vruehteloos. Dit geldt ook van de zorg voor koeien en schapen.

Wat is brood.

In de vierde bede gaat het niet om geestelijk brood, om Jezus Christus. Daarom wordt gebeden in de tweede bede. Het gaat in de vierde bede om brood waarmee ons lichaam onderhouden wordt. Deze bede leert ons dat wij ons lichaam niet mogen verwaarlozen. De zorg voor ons lichaam is erop gericht ons geschikt te maken en te houden voor de dienst van God op de verschillende plaatsen waar wij gesteld zijn. Het is opmerkelijk dat er voor het lichaam één bede is en voor de ziel twee. Voor de ziel wordt immers gebeden: Vergeef ons onze schulden en leid ons niet in verzoeking. Dat leert ons dat er in de eerste plaats voor onze zielen gezorgd dient te worden. Als het de ziel welgaat, zal het ook ons lichaam welgaan. Dan denk ik bijzonder aan de dag van de wederopstanding. Dan zal het lichaam verheerlijkt worden. Het zal onsterfelijk en onverderfelijk worden. Mag u wat dat betreft weleens over dood en graf heenzien? Boston wijst erop dat verreweg de meeste mensen veel aandacht geven aan hun lichaam en niet aan hun ziel. We lezen op blz. 129 “We zijn ijverig en doortastend met betrekking tot de zorg voor het lichaam en zorgeloos en onverschillig met betrekking tot de belangen van de ziel. Dit is juist het tegendeel van de gesteldheid die genade in het hart werkt. ” Met brood wordt niet alleen letterlijk brood bedoeld, maar in het algemeen de goede dingen van het leven, die nodig zijn tot onderhouding van onze lichamen: voedsel en kleding. Ook wijst Boston erop dat je zoveel van het goede van het leven mag begeren als overeenkomt met de plaats die de Heere ons gegeven heeft.

De verwoording.

We lezen in het volmaakte gebed: Geef brood. Dit houdt in dat we onze tijdelijke behoeften voor de Heere in het gebed mogen neerleggen. Zolang we leven in deze wereld hebben we brood nodig. Maar de dood zal aan deze behoefte een einde maken en na de opstanding zullen onze lichamen onderhouden worden zonder brood. Het brood is een onverdiende gave. In Adam hebben wij alles verbeurd. We hebben geen recht op een kruimel brood en geen recht op een druppel water. Het is nodig om dagelijks brood te bidden ook als we het al in huis hebben, want zonder Gods zegen zullen we er de voedende en sterkende kracht niet van ondervinden. Geef ons brood. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het gezin heeft een mens voedsel nodig. Ook zij die honger hebben, hebben brood nodig. Mag u mededeelzaam zijn jegens behoeftigen? Er staat in de vierde bede: ons brood. Boston schrijft dienaangaande op blz. 133 “Wie in Christus is, geniet zijn brood op nieuwe wijze, als verbondsgave (Jes. 33: 16.) Dat maakt droog brood lekker. ” Wie zijn brood op wettige wijze verkrijgt heeft een burgerlijk recht op brood. Dan is het niet het brood van een ander, maar van onszelf, in die zin, dat we ervoor gewerkt hebben. De Heere belooft ook dagelijks brood te geven. We lezen immers in Psalm 128: 2 “Gij zult eten de arbeid uwer handen. ” Hebt u daar de vinger weleens bij mogen leggen? Hebt u mogen smeken en mag u nog smeken om vervulling van deze belofte? Waar beloften waarde krijgen, worden beloften tot gebeden. Op het gebed wil en zal de Heere geven wat Hij belooft in de mate waarin Hij wil en op de wijze waarop Hij wil en op de tijd die Hij wil. Het is ook opmerkelijk dat het woord dagelijks wordt gebruikt. Daarin ligt opgesloten dat we niet meer mogen begeren dan we nodig hebben. Er dient gebeden te worden om dagelijks brood en niet om wekelijks of jaarlijks brood. Rijkdom is gevaarlijk en kan zo gemakkelijk schade berokkenen. Rijkdom is een strik voor verdorven harten. Wie rijkdom ontvangt uit de Hand des Heeren, moet er zijn hart niet op zetten, maar dient deze rijkdom aan te wenden tot eer van God en in Zijn dienst. Het woord heden leert ons dat we niet overbezorgd moeten zijn voor de dag van morgen. De Heere ziet graag dat we elke dag tot Hem komen om te vragen wat we nodig hebben. Boston schrijft dat deze bede ook bepaalt bij de kortstondigheid van ons leven. We lezen op blz. 134: “We kunnen vandaag wel sterven en dan hebben we niets meer nodig. Er is dus geen reden om te bidden om meer voedsel dan we deze dag nodig hebben.

Toepassing.

Er liggen veel lessen opgesloten in de vierde bede. Er valt voor jong en oud veel uit te leren. Er dient dankbaarheid te zijn voor datgene wat de Heere geeft aan goede dingen. De Heere geeft voedsel voor mens en dier. Wie oog mag hebben en al meer mag krijgen voor eigen zondigheid, zal verwondering en al meer verwondering omdragen vanwege Gods goedheid jegens al bedervers. Wat de toekomst betreft dient er vertrouwen te zijn op de Heere, Die ook dan alleen kan geven wat nodig is tot instandhouding en versterking van onze broze en zwakke lichamen. Boston waarschuwt ook voor misbruik van de gaven die de Heere schenkt. Vraatzucht, dronkenschap, genotzucht en weelderigheid zijn uit den boze. Soberheid is gepast. Als het in de tijd van Boston al nodig was hier de vinger bij te leggen, is het zeker nodig in onze tijd van welvaart en rijkdom. Wat de Heere geeft mag dankbaar en met matigheid gebruikt worden. Het beroep dient vlijtig uitgeoefend te worden om op deze wijze in het levensonderhoud van zichzelf en de zijnen te voorzien. We besluiten dit artikel met een citaat dat we vinden op blz. 136 en 137: “Ten slotte moeten we door Jezus Christus van dezelfde God het eeuwige leven begeren en de middelen die daartoe dienen. Bekommer u over uw ziel en over het brood des levens. Weinig brood zal toereikend zijn, tot we niets meer nodig hebben. Velen van ons hebben hun meeste brood al gegeten en we kunnen toe met veel minder dan we denken. Onze zielen moeten ook voedsel hebben en eeuwig leven. Daarom verdienen deze in het bijzonder onze zorg. ”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 mei 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Geef ons heden ons dagelijks brood

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 mei 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken