Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het boek Daniel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het boek Daniel

7 minuten leestijd

De geschiedenis van Daniel en zijn drie vrienden aan het hof van Babel is heel bekend. Er liggen veel lessen in met betrekking tot de tijd die wij meemaken. Ook in de donkerste tijden is het mogelijk dicht bij de Heere te leven. Aan zo’n leven verbindt de Heere Zijn zegen. Enkele zaken willen wij in dit artikeltje naar voren brengen mede aan de hand van datgene wat ds. Budding ons voorhoudt in de Bijbellezingen over het boek Daniel. Het is een goede zaak dat ds. Budding zich niet heeft beperkt tot het eerste gedeelte van het boek Daniel. Ook het tweede gedeelte, wat moeilijker is om te verstaan, wordt behandeld.

Geen compromis.

Het is verleidelijk een compromis te sluiten in de wereld waarin wij leven. Het is gemakkelijk in bepaalde omstandigheden toe te geven. Het is moeilijk standvastig te zijn. We lezen in het boek Daniel van vier jongemannen die naar Babel zijn weggevoerd: Daniel en zijn drie vrienden. De drie vrienden van Daniel hadden mooie, betekenisvolle namen: Hananja betekent ‘God is genadig’. Misael betekent: ‘Wie is als God?’ Azarja betekent: ‘De Heere helpt.’ Maar hun namen moesten veranderd worden. Ook de naam van Daniel moest veranderd worden. Daniel betekent: ‘God is mijn Rechter.’ Daniel werd Beltsazar genoemd, Hanasa werd Sadrach, Misael werd Mesach en Azarja heette voortaan Abed-nego. Als we die nieuwe namen bezien, merken we dat overal de Naam van God eruit is gehaald. Ze kregen Babelse, Chaldeeuwse namen. Zo moet ook in onze tijd de Naam van God weg. Enkele jaren geleden werd de naam van God geschrapt uit de troonrede. Terecht trekt ds. Budding de lijn naar eigen hart. Het leeft van nature in ieders hart: Geen God en geen meester. Het is een wonder als in ons hart Babel wordt afgebroken en Jeruzalem wordt opgebouwd. Op dat wonder lopen de golven van ongeloof en afgoderij stuk. We zien dat bij de vier jongelingen in Babel. Zij weigeren zich te verontreinigen met de stukken van de spijs des konings. Wie met bepaalde zaken niet meedoet, wordt vaak ‘wettisch’ genoemd. Ds. Budding schrijft op blz. 21 Als je niet mee kunt doen met de wereldse gewoonten, met de gewoonten van Babel, met de spijze van Babel, met het vermaakt van Babel, met de kleding van Babel en noem verder maar op, dan krijg je al spoedig het etiket ‘wettisch’ opgeplakt. Maar ten onrechte. De gehoorzaamheid aan de wet des Heeren ging deze jongelingen boven alles. De zonde was hen bitter. Zij konden en mochten niet anders. Dit bevat een boodschap voor onze tijd. We moeten geen compromis sluiten en meedoen met deze tijd, maar vast en pal staan op het Woord. Alleen daar is zegen op te wachten.

Staande gebleven.

Hetzelfde zien wij later in het dal van Dura. Nebukadnezar heeft een geweldig groot gouden beeld laten oprichten in het dal van Dura. Dat beeld moest ingewijd worden. Duizenden bij duizenden zijn genodigd. Veel instrumenten zouden hun muziek laten horen. Als de muziek zou klinken, moest ieder buigen. Wie niet neerbuigt zal in de oven geworpen worden. Hier zien we twee kenmerken van de valse godsdienst: Massapsychose, dat wil zeggen dat men de massa onder bekoring wil brengen en in zijn macht probeert te krijgen; het tweede is de angst. De drie vrienden van Daniel hebben niet geprobeerd zich te verstoppen en stiekem weg te blijven. Zij hebben de wettige overheid gehoorzaamd zover dat mogelijk was. Maar zij weigerden te buigen voor het gouden beeld en zijn daar niet beschaamd mee uitgekomen. Hier ligt voor ons een les in. We zijn gesteld in deze maatschappij. We zullen kleur moeten bekennen en al meer alleen komen te staan. We lezen op blz. 81: We moeten daar zijn, waar onze plaats is, waar we krachtens ons ambt en beroep horen. We moeten daar zijn om te getuigen van de Naam des Heeren. De drie vrienden van Daniel hebben geen compromis gesloten in het dal van Dura. Ze hebben niet gezegd: Laat ons voor de vorm neerknielen, we menen het in ons hart toch niet. Ze hebben in dit alles op de Heere vertrouwd en zijn niet beschaamd uitgekomen. Wie het vandaag van de Heere mag verwachten, zal ook niet beschaamd uitkomen.

Open vensters.

Toen het verboden werd tot God te bidden is Daniel er toch mee doorgegaan. Driemaal per dag zocht hij het aangezicht des Heeren in gebed. Daartoe ging hij in zijn opperzaal. Het ware gebedsleven mocht door hem beoefend worden. De vraag dient gesteld te worden: Zoeken wij in de eenzaamheid het aangezicht des Heeren in gebed? Is het niet de armoede van onze tijd dat er zo weinig echt gebedsleven is? Daniel ging met het doodvonnis op zak naar de opperzaal. Terecht wijst ds. Budding erop dat wij allen ons doodvonnis op zak hebben. Zou het dan niet nodig zijn de Heere aan te lopen als een waterstroom? Daniel was Gode meer gehoorzaam dan de mensen. Hij kwam uit voor de dienst des Heeren. De vijanden hadden het op zijn ondergang voorzien. Waar zijn wij in de eenzaamheid mee bezig? Zouden ze ons biddende en smekende kunnen vinden op onze kamer of waar dan ook? We weten het vervolg. Daniel werd in de leeuwenkuil geworpen,, maar de Heere sloot de muil der leeuwen toe. We lezen op blz. 160 Kan ik u niet jaloers maken? Kan ik u niet opwekken die God van Daniel te zoeken, alles te laten schieten, de hemel te bestormen, biddende en smekende om door Hem gevonden te worden, door hem begenadigd te worden en als een Daniel gered te worden? De toekomst van Gods Kerk is eeuwig goed. Daarentegen zal de weg der goddelozen vergaan. De vijanden werden een prooi van de leeuwen.

Tweeerlei ontwaken.

In Daniel 12 wordt de dag van de wederkomst getekend. Een zaak waar veel te weinig rekening mee gehouden wordt. We lezen in Daniel 12: 2 “En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven en genen tot vers-maadheden en tot eeuwige afgrijzing.” Ook naar het lichaam zullen Gods kinderen eeuwige heerlijkheid ontvangen. Hier vaak veracht, bespot en opgejaagd. Dan eeuwige heerlijkheid ook naar het lichaam. Geen zwakheid en ziekte meer. Maar er zal ook een andere werkelijkheid zijn. Wie het beeld van de satan is blijven dragen, wie aan de zonde is blijven vasthouden, zal opgewekt worden tot ver-smaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Mag u het einde van uw aardse leven onbevreesd tegemoet zien? Daniel mocht aan het einde van zijn leven gaan rusten. Maar hij zal ook weer opstaan in het einde der dagen. We lezen op blz. 357 Het graf is niet verschrikkelijk voor allen die met

Christus begraven zijn en met Hem zijn opgestaan tot een nieuw leven. Het graf is de laatste rustplaats. Daar wacht het lichaam op de dag dat ziel en lichaam verenigd zullen worden, om dan God voor eeuwig groot te maken. Dat is hun lot. In het einde der dagen krijgt God Zijn volk terug en dat volk krijgt voor eeuwig zijn God terug. Dan zal God weer zijn alles en in allen. Zalig zij die de Rechter als hun Redder mogen verwachten.

N.a.v. Ds. D.J. Budding, Geopende vensters, Overdenkingen bij het Bijbelboek Daniel, 359 blz., f 39,95 (na 1 aug. ƒ. 49,95), Uitgeverij ‘de Ramshoorn’, Goes. Er zijn aan de 18 bijbellezingen gespreksvragen toegevoegd die geschikt zijn voor persoonlijk Bijbelonderzoek en ook gebruikt kunnen worden in verenigingsverband. Moge de Heere het lezen van deze overdenkingen tot onderwijs stellen in een tijd die al meer op de tijd van Daniel gaat lijken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juli 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Het boek Daniel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juli 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken