Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

3 minuten leestijd

Beste jongelui, graag wil ik de draad weer oppakken. Jullie hebben een paar keer de rubriek “Voor de Jeugd” moeten missen, omdat het synodewerk extra tijd heeft gevraagd. Ik wil jullie allereerst een gezegend nieuwjaar toewensen. Jullie krijgen van de HEERE de tijd om Hem te leren kennen. Ik hoop dat je zo de tijd mag uitkopen. Nu we het toch over “tijd” hebben, dat is het onderwerp waar ik het in de komende artikelen met jullie over wil hebben. De aanleiding tot dit onderwerp zijn een aantal brieven, die ik van jongeren heb gekregen over een aantal concrete onderwerpen, die met onze vrijetijdsbesteding te maken hebben.

De tijd door God geschapen

In Genesis 1 kunnen we lezen dat God in zes dagen de hemel en de aarde heeft geschapen. Een van de dingen die toen geordend zijn, is de wisseling van de dag en de nacht. De HEERE heeft het licht geschapen, daarna de hemellichamen en vervolgens orde aangebracht in de tijd. Zo kondigt het zonlicht ons het aanbreken van de nieuwe dag aan en de zonsondergang het begin van de nacht. In Psalm 74:16 lezen wij: “De dag is Uwe, ook is de nacht Uwe; Gij hebt het licht en zon bereid.” Bij de schepping heeft de HEERE ook zorg gedragen voor een goede weekindeling. Jullie kennen allemaal de woorden uit het vierde gebod: “zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbath des HEEREN uws Gods........want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt enz.” Verder heeft de HEERE de loop van de seizoenen ingesteld. Na de zondvloed zegt de HEERE: “Voortaan zullen al de dagen der aarde zaaiing en oogst, koude en hitte, en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden.” (Gen. 8:22)

De tijd van God ontvangen

Zoals uit het bovenstaande blijkt, hebben we de tijd van God ontvangen. Hij is de Schepper van de tijd. Elke dag is een gave van God. Probeer daar eens over na te denken. Als je wakker wordt en je gaat naar bed, de nacht breekt aan. God zorgt voor al deze dingen. Als je zo’n grote gave van Hem ontvangt, dan mag Hij toch wel vragen wat jij allemaal met je tijd doet? Gun even jezelf de tijd, om over ’jouw tijd’ na te denken. Je mag er op een bijbelse manier van genieten. ( Prediker 11:9) Je mag van je tijd gebruik maken om jezelf te ontwikkelen, om op te groeien tot de volwassenheid. Het is vooral ‘genadetijd’. De bijbel noemt het ‘de welaangename tijd’, ‘de dag der zaligheid’. (2 Kor.6:2) De kanttekenaren op de Statenvertaling zeggen hiervan: “Het is de tijd om mensen door Christus en Zijn dienaren op te roepen tot bekering en hun daartoe krachtig door Zijn Geest te brengen”. God geeft jou de tijd om het ware geluk te vinden. Hoeveel tijd heb je al gekregen? 18 jaar? Dat zijn 936 weken, 6570 dagen, 157.680 uren. Wat een grote gave! Gebruik het tot eer van God.

De volgende keer wil ik verder gaan over onze tijdsbesteding. Ontvang de hartelijke groeten van jullie vriend ds.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 januari 2002

Bewaar het pand | 12 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 januari 2002

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken