Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BOEKBESPREKINGEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BOEKBESPREKINGEN

8 minuten leestijd

Thomas Boston, Liefde die nooit vergaat, 87 blz., f. 19,90, Uitgave De Schatkamer- Rumpt.

Uit het Engels vertaald door M. Krijgsman. Het boekje bevat twee preken. De eerste handelt over Hosea 2:18 en draagt als opschrift ‘De eeuwigdurende ondertrouw’. Deze preek is uitgesproken bij de bediening van het Avondmaal in augustus 1714 te Ettrick. De tweede preek handelt over Hooglied 4:8 en heeft als opschrift ‘Christus’ nodiging aan Zijn bruid.’ Deze preek is gehouden ter gelegenheid van het Heilig Avondmaal te Ettrick, 15 juli 1716 Beide preken eindigen met een toepassing. Het slot van de toepassing van de eerste preek willen wij weergeven (blz. 61 en 62): “Welnu, uw hart geve voor het aan- ‘ gezicht des Heeren antwoord op deze enkele vragen

1 Bent u ingenomen met de Bruidegom? Zijn Vader heeft in Hem een welbehagen, alle heilige engelen en heiligen zijn met Hem ingenomen en bent u niet met Hem ingenomen? Ik verzeker u, dat Hij zo met u is ingenomen, ja, zelfs met de slechtste van u, dat Hij u tot Zijn bruid wil aannemen: ‘Ik zal u Mij ondertouwen in eeuwigheid.’ Verheugt u zich om Hem tot uw Man aan te nemen?

2 Bent u bereid om al uw vroegere liefhebbers vaarwel te zeggen en van al uw begeerlijkheden voor altijd afstand te doen? Overtuig u ervan, dat als u Hem aanneemt, u deze moet laten heengaan. Gods verbond is een heilig verbond en u zult een vloek in plaats van een zegen over u brengen als u onder dit verbond een schuilplaats komt zoeken voor een bepaalde begeerlijkheid.

3 Bent u bereid om Christus aan te nemen voor alles en in plaats van alles? Wilt u Hem in al Zijn ambten aannemen? Wilt u Hem aannemen als uw Profeet om door Hem te worden onderwezen, met verloochening van uw eigen wijsheid? Als uw Priester om door Zijn dood en lijden te worden behouden, met verzaking van uw eigen gerechtigheid? Als uw Koning om door Hem geregeerd te worden, met verloochening van al uw afgoden? Bent u bereid om uw wil aan Hem over te geven en dat tot uw Man uw begeerte zal zijn, dat Hij die zal inwilligen of onthouden naar gelang het Hem goeddunkt, zodat u niet langer de baas over uzelf bent of tot uw eigen beschikking staat, maar volledig tot Zijn beschikking?

Tenslotte, wil u Hem vanaf dit ogenblik voor eeuwig aannemen, in voor-en tegenspoed, in leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid? Als het werkelijk zo met u is gesteld, dan bent u voor eeuwig aan de Heere Jezus Christus ondertrouwd en wordt u genodigd tot de maaltijd van de ondertrouw aan Zijn tafel. Maar zo niet, dan zult u een lange eeuwigheid krijgen om deze weigering te betreuren, tenzij u van gedachten verandert en er bijtijds berouw over hebt.”

J. Bout en N.J. Spaan, Vrienden van de Bruidegom, 287 bh., f. 42,50, Uitgave Den Hertog- Houten.

De ondertitel luidt: Het leven van James en William Guthrie. James leefde van omtrent 1612- 1661 en William van 1620- 1665. Zij waren neven van elkaar en stamden uit een oud adellijk geslacht. We komen hen tegen in een van de meest bewogen tijden van de Schotse kerkgeschiedenis. Er was in hun dagen heel wat te doen in burgerlijke en kerkelijke zaken. Het was een strijd die James naar het schavot heeft gevoerd. Zijn hoofd werd jarenlang tot spot ten toon gesteld. Het kostte William zijn ambt als herder en leraar van Fenwick. Het alleszins lezenswaardige boek is verlucht met vele illustraties. De hoofdstukken zijn niet lang en het boek leest gemakkelijk. De tijd die beschreven wordt was enerzijds wat het geestelijke leven betreft een bloeitijd, maar het was anderzijds ook een tijd van bloedige vervolging en verdrukking. William Guthrie is onder ons bekend vanwege zijn boek ‘Des christens groot interest.’ Een beschrijver van de Schotse theologie heeft dit boek genoemd ‘een van de meest evenwichtige, sober en doordacht beschreven boeken van alle schatten van de praktikale godgeleerdheid die wij uit de zeventiende eeuw hebben geerfd.’ Ook Owen waardeerde het boek zeer: “Ik beschouw de schrijver als een van e grootste godgeleerden die ooit geschreven hebben. Ik heb verschillende folianten geschreven, maar hierin is meer godgeleerdheid dan in die alle.” Owen droeg het boek van Guthrie altijd als een kostbare schat bij zich (blz. 245). Ook koningin Mary, de vrouw van stadhouder Willem III, de latere koning van Engeland en Schotland, had het boekje in haar bezit en wilde er zolang zij leefde geen afstand van doen. Het was de wens van James Guthrie te lijden en te sterven voor de zaak van Christus. Hij heeft nooit geprobeerd de marteldood te ontlopen. ‘Voor Christus te sterven en zo van het schavot regelrecht in de armen van zijn Verlosser over te gaan, is de beste weg vanuit de tijd naar de eeuwigheid” vertrouwde hij eens aan zijn vrienden toe. William zei van zijn sterven: “Al zou ik krankzinnig sterven, toch weet ik dat ik sterf in de Heere. Zalig zijn ten allen tijde, voegde hij eraan toe, de doden die in de Heere sterven. Maar nog meer in het bijzonder, wanneer een vloed van dwalingen, verzoekingen en oordelen beginnen op te komen over een land, kerk en volk.” Het boek bevat een personen- en een plaatsnamenregister en een bibilografie. Ook is een preek van Willem Guthrie over Jesaja 1:18 opgenomen. We wensen het boek in veler handen om kennis te nemen van de gebeurtenissen uit het verleden en het goud dat geloofs dat toen door genade mocht blinken. Tenslotte willen we een voorbeeld geven van de arbeid van William

Guthrie als visser van mensen. Hij deed eens of hij een reiziger was en vroeg onderdak. Binnengekomen praatte hij over allerlei zaken en vroeg tenslotte hoe zij de nieuwe predikant vonden. “Zij vertelden hem dat zij nooit in de kerk kwamen dus ook niet konden zeggen hoe hun predikant er uit zag. De vreemdeling hield een vurig pleidooi om hen naar de kerk te krijgen. Hij wist hen ervan te overtuigen dat zij de dominee toch beslist eens moesten gaan beluisteren. Tegen zoveel overredingskracht konden zij niet op en zij beloofden komende zondag eens te gaan. Wie schetst hun verbazing toen de mensen die zondag de reiziger die zij onderdak hadden verleend, op de preekstoel zagen verschijnen! Het was hun predikant zelf geweest die, vermomd als reiziger, bij hen was geweest. In de preek lag die morgen zoveel zegen, dat zij voortaan de kerk trouw bezochten.”

Dr. Martyn Lloyd-Jones, Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit, 290 blz., f. 29,50, De Banier-Utrecht.

Sinds 1988 is dit de vierde druk die nu verschenen is. Dat bewijst dat het boek in een behoefte voorziet. De auteur was eerst arts en daarna predikant. Hij leefde van 1899- 1981. In dit boek worden de oorzaken van geestelijke depressiviteit beschreven alsook de genezing. De schrijver doet dit aan de hand van voorbeelden uit de Bijbel, Schriftgedeelten die over deze zaak handelen, personen die in dergelijke situaties verkeerd hebben. Het boek wil bouwstenen bieden om op de juiste wijze met zichzelf en het gerezen probleem om te gaan. De auteur schrijft ondermeer over de bedoelingen die de Heere heeft met kastijdingen in het leven van Zijn kinderen (blz. 228- 239). Hij gaat daarbij uit van Hebr. 12: 5-11. De Heere kastijdt omdat Hij Zijn kinderen liefheeft. De Heere kastijdt met het oog op ontwikkeling en groei. De Heere kastijdt opdat wij Zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Kastijding dient ook om te corrigeren. Kastijding gebruikt de Heere tegen geestelijke hoogmoed en overmoed. Zo had Paulus een gegeven doorn in het vlees opdat hij zich niet zou verheffen. Kastijding wordt ook aangewend tegen zelfgenoegzaamheid en het op de lauweren gaan rusten in geestelijk opzicht. De

Heere kastijdt uit liefde om weer terug te brengen bij Hem en om te beschermen tegen de grote gevaren die voortdurend omringen. Door kastijding wil de Heere nederigheid leren. Ook wil de Heere door kastijding oefenen in hemelsgezindheid. Tenslotte geven we een citaat van blz. 238 “Een christen moet hemelsgezind zijn. Zijn wandel dient in de hemel te zijn, niet op de aarde,. Wat is dat moeilijk om te bedenken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Wat is het daarom vaak nodig dat God ons komt kastijden om ons meer hemelsgezind te maken. Wij zijn zo gehecht aan deze wereld dat God ons soms op hardvochtige wijze moet laten zien hoe broos de dingen van deze wereld zijn en hoe die elk ogenblik kunnen verdwijnen. Dan worden we er opeens weer mee geconfronteerd dat we slechts pelgrims zijn en dat we op doorreis zijn naar de eeuwigheid, zodat we weer gaan bedenken de dingen die in de hemel zijn.”

Ada Schouten- Verrips, Die het verlorene zoekt, 57 blz., f. 12,50, De Banier- Utrecht.

Dit boekje is deel 16 uit de serie ‘Die eenvoudigen wijsheid leert’. Deze serie is in eerste instantie geschreven voor verstandelijk gehandicapten, maar ook geschikt voor Bijbels onderwijs aan de jongere kinderen van de basisschool. In dit deel gaat het over het ene nodige, het verloren schaap, de verloren zoon, tien melaatsen die gereinigd werden, de rijke jongeling, de tollenaar Zacheus, een verdrietige Maria en Martha en kinderen die gezegend worden. Jaap Kramer heeft mooie illustraties vervaardigd bij de verhalen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 februari 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

BOEKBESPREKINGEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 februari 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken