Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BOEKBESPREKINGEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BOEKBESPREKINGEN

5 minuten leestijd

Ds. G. van Reenen, Sions betalende Borg, 139 blz., 13,50 euro, Uitgave Den Hertog- Houten.

Dit boek, waarvan de derde druk is verschenen, bevat acht lijdenspreken. In deze derde druk is de spelling aangepast en het lettertype wat duidelijker dan in de tweede druk. Maar de inhoud is ongewijzigd gebleven. De boeken van ds. G. van Reenen zijn onder ons bekend en geliefd. Een aanbeveling onderzijds is dan ook overbodig. Moge de Heere het lezen van deze eenvoudige, Schriftuurlijk-bevindelijke preken zegenen. De laatste preek handelt over Jesaja 53: 10b. In de toepassing wordt troost geboden aan Gods kinderen, onbekeerden worden gewaarschuwd, ook wordt aandacht gegeven aan de kleinen in de genade. We lezen op blz. 138 en 139 “O, zalige troost! Waar wij ons welbehagen verliezen en het met God eens worden in onze ondergang, waar wij een welgevallen krijgen aan de straffen onzer ongerechtigheid, daar spreekt die lieve Geest des Heeren ons toe: ‘Vrees niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven.’ Hoort u het, volk des Heeren, dat is Gods welbehagen. Dat is nu de enige en algenoegzame grond van onze zaligheid. God wil het, en daarom zullen wij zalig worden. Dat verhindert geen dood, duivel, hel of wereld. En zelf kunnen wij het gelukkig ook niet verhinderen. In dat voorrecht deelt ook gij, kleine in de genade! Ik hoor u zeggen: Daarvoor ben ik veel te slecht, te zondig, te koud, te biddeloos, te harteloos... Het strekt niet tot uw eer dat gij dit van uzelf moet zeggen. Maar dat neemt niet weg, dat gij ontvangen zult het Koninkrijk van genade hier, en van heerlijkheid hiernamaals, en zulks alleen, omdat de Vader u dat geven wil, geven, geheel om niet, niet alleen omdat Jezus Zijn ziel tot een schuldoffer heeft gesteld, en omdat het ’s Vaders welbehagen is, het Zijn lust is, Zijn vreugde, Zijn zaligheid om het u te geven. Acht u dan maar niet te groot of te klein, te goed of te slecht om het als een vrij geschenk uit Zijn hand aan te nemen. Trouwens, daar zal die lieve Heere ook voor zorgen, dat u de zaligheid als een vrije gift uit Zijn hand, dankbaar, door het geloof zult aannemen. Maar mochten wij dan, door genade, het welbehagen des Heeren leren doen in spreken en zwijgen, in handel en wandel. Volk des Heeren, vergeet dit nooit, dit is de wille Gods: uw heiligmaking. Daar staat gij nu buiten, onherboren mens! Gij doet het welbehagen uws vaders, dat is de duivel, dat toont gij in heel uw doen en laten. Sterft gij zo, dan zult gij het ondervinden, dat het Gods welbehagen is, u voor eeuwig te verdoemen in het verderf. God binde dit nog op uw hart eer het voor eeuwig te laat is Amen.”

In banden en gevangenis, 255 blz., Uitgegeven door de Stichting Kom Over En Help, oktober 2001.

Het boek is in 1996 in het Hongaars verschenen. In dit boek beschrijven negentien christenen hun ervaringen in de communistische gevangenissen in Roemenie. Het zijn negentien verhalen van predikanten, ambtsdragers, gemeenteleden en vrouwen die verbleven in het werkkamp of in de gevangenis. De verhalen spelen zich af in de periode 1958 tot 1964. Onder het communisme hadden de christenen het zwaar te verduren. De titel van het boek is ontleend aan Hebr. 11:36 waar staat: En anderen hebben bespottingen en geselen geproefd, en ook banden en gevangenis... Banden en gevangenschap waren werkelijkheid voor de negentien christenen uit dit boek In de inleiding van de hand van ds. Ferenc Visky wordt in het kort de geschiedenis van Roemenie geschetst. Ook is een nawoord van zijn hand opgenomen. Het is onvoorstelbaar wat werd doorgemaakt in de tijd van verdrukking in werkkampen en gevangenissen. Het is een goede zaak daar kennis van te nemen. Dit boek kan daar goede diensten voor bewijzen. De Heere geve dat wij onze vrijheid waarderen en dat we meeleven met hen die vanwege hun geloofsovertuiging verdrukt worden. Welke pijlen de satan ook afschiet op het werk Gods, dat werk gaat door, want de Heere volvoert Zijn welbehagen totdat de laatste zal zijn toegebracht.

Jeugdboeken.

C. Visser- Sluiter, Giovanni,

96 blz., f. 13,75, Uitgave Gereformeerde Bijbelstichting. Een mooi boek bestemd voor jongens en meisjes vanaf 12 jaar.

A. Vogelaar- van Amersfoort,Kruispunten,104 blz., f. 13,75, Uitgave Gereformeerde Bijbelstichting. Een verantwoord boek voor jongens en meisjes vanaf 11 jaar.

Ada Schouten- Verrips,Besmet gebied, 92 blz., f. 19,95, Uitgeverij ‘de Ramshoorn’. Het boek gaat over de mkz- crisis van 2001. De auteur heeft dit in de familiekring van nabij meegemaakt. Wat een spanning en leed is er op de boerenbedrijven geweest. De schrijfster probeert vanuit Gods Woord deze zaken te belichten en tracht aan te tonen hoe de houding onder zulke moeilijke en ingrijpende omstandigheden dient te zijn. Een goede en leerzame zaak dat onze kinderen hierover lezen.

Ds. G. van Reenen, Een nalezing, 89 blz., 9,95 euro, Uitgave Den Hertog-Houten.

Dit keurig uitgevoerde boekje bevat 21 meditaties. Een geschikt boekje om cadeau te doen. De laatste meditatie handelt over Psalm 118:15a “In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs.” Deze is geschreven naar aanleiding van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Eerlijk wordt de vraag gesteld op blz. 87 “Waar is de gods-vreze, de tere godzaligheid van Willem de Eerste?” De meditatie besluit met deze woorden: “Mocht de Heere onze Vorstin en haar huis nog sparen tot in lengte van dagen. Hij zegene onze vorstelijke familie, met al datgene, dat ook Vorsten moeten kennen om getroost te leven en zalig te sterven En dat alles tot verheerlijking van Zijn grote Naam, en tot heil van ons land en volk. Dat zij zo!”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 maart 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

BOEKBESPREKINGEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 maart 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken