Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

UIT DE VERBONDSSCHAT (4) SLOT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

UIT DE VERBONDSSCHAT (4) SLOT

5 minuten leestijd

Volgorde

Prof. Wisse begint met te zeggen dat het werk van de Heilige Geest alle methodisme te boven gaat. Wisse wijst erop dat we niet eerst Abraham, maar eerst Adam hebben te preken. We lezen ook dat de Heere rekent met karakter, aanleg, sfeer en allerlei andere omstandigheden. Anderzijds schrijft Wisse duidelijk dat ook de bondeling in de prediking in zijn schuld en ellende, naakt voor God dient gesteld te worden. Daartegenover dient de rijkdom in Christus Jezus uitgestald te worden. Voor ieder is noodzakelijk uit de dood tot het leven te komen.

Het zaad zal Hem dienen

De Heere begint vaak begint op jonge leeftijd in de harten te werken. Voorbeelden zijn: Izak, Jakob, Jozef, Samuel, David, Obadja en Daniël. Maar ook klinkt de waarschuwing door niet alles voor waar te houden. Er wordt verwezen naar zondag 30. Daar staat niet: als het tegendeel maar met blijkt. Daar worden positieve kenmerken genoemd die aanwezig dienen te zijn. De jeugd dient onderwezen te worden dat we midden in de dood liggen, vijanden van God zijn, dat we wederomgeboren moeten worden en wat wel en wat geen kenmerk van genade is. Wezenlijke kenmerken van het genadeleven zijn: droefheid over de zonde, droefheid naar God, ernstig roepen om bekering, vluchten naar de Heere Jezus. Ook op jonge leeftijd zullen deze zaken dan niet ontbreken.

De kerninhoud

Wat is de eigenlijke inhoud en de volle diepte van het verbond der genade? Genade is een deugd of eigenschap Gods en een daad Gods. Genade is de bron van alle daadwerkelijke goedertierenheden Gods jegens Zijn volk. Genade gaat zich openbaren in daden van verlossing en zaligmaking van de zondaar. God heeft genade als deugd, Gods kinderen ontvangen genade als weldaad. Het verbond der genade is vrucht van de genade Gods als deugd. Gods kinderen mogen de weldaden Gods ontvangen in verbondsvorm. Zo heeft de Heere het Zelf gewild. De inhoud van het verbond is: Ik ben uw God.

Huwelijksverbintenis

Wat is de betekenis, kracht en zaligheid van het verbond voor Gods volk? Welk heil en welke rijkdom ligt erin opgesloten? Gods kinderen delen niet alleen in de vergeving der zonde, de bevrijding van straf en het paradijs daarboven, maar ze ontvangen God Zelf weer terug. Hier is sprake van een geestelijk huwelijk. Het sacrament van het Heilig Avondmaal is de ring van de huwelijkstrouw van God. In die ring staat geschreven: God zal Zijn waarheid nimmer krenken. Een kind van God ontvangt nu alles wat God in Zijn Woord zegt In de prediking komt uit Wie God voor Zijn volk is. Zo’n prediking kan tot jaloersheid verwekken.

Bekering en vergeving

Wat is de verhouding tussen bekering en vergeving? Gods kinderen kennen struikelingen en vlekken. Het kan zover gaan dat zij zichzelf voor onbekeerd houden. Maar dit kan en zal niet zo blijven. De Heere gedenkt weer aan Zijn verbond en zoekt Zijn kind weer op. Ook daarin is de Heere de Eerste. Het is Gods gewone weg de ziel te ontdekken door de Heilige Geest om zo voorwerp van de belofte van God tot genade en schuldvergeving te worden. Daarop volgt de verplichting tot bekering. Maar hoe staat het met Gods kind dat zondigt, dat bondsbreuk pleegt? Dan is er eerst bekering tot de verlaten God nodig om in die weg weer in schuldvergiffenis te mogen roemen. Hier is een anders zondigen dan in de onbekeerde staat. Het is zonde van het kind Gods. Dan is er herstel nodig: eerst bekering en dan vergeving. Niet alleen Gods eer en majesteit zijn dan aangetast, maar God is onteerd in Zijn genadeliefde. We lezen op blz. 76 “Hier is niet enkel de misdaad van een vreemde tegen zijn wettige heer, maar van het kind tegen zijn Vader, ontrouw van Israel tegen God, Zijn Maker en Man.”

U en uw kinderen

De Heere werkt in de geslachten. Denk aan de woorden van Petrus op de Pinksterdag: “Want u komt de belofte toe en uw kinderen.” God heeft er recht op dat Hij gediend wordt, ook door het nageslacht. Allereerst dienen we onze kinderen voor te houden hoe schrikkelijk het is om, waar zij geboren zijn midden in de dood liggend, de hun toegestoken genadehand Gods af te wijzen (blz. 81). Wisse schrijft dat het dubbel schrikkelijk is dat een kind van het verbond verloren gaat. De Heere eist de vreze Gods ook van het nageslacht. Het zaad behoort de satan niet te dienen. Naar verbondsrecht behoort het zaad de Heere toe en niet de satan. Dat is het opeisend recht van God. Petrus heeft gesproken: “U komt de belofte toe en uw kinderen.” Dat is de belofte van de Heilige Geest, Die het Borgwerk van Christus toepast. Jong- zijn is voor de Heere geen bezwaar. Het is de schoonste tijd van het leven. De Heere heeft recht op het gehele leven, dus ook op de lentetijd. Wie jong de Heere mag vrezen ontvangt kracht tegen de zonden en de strikken van de jeugd.

Ouderroeping en pleitgrond

Ouders dienen de kinderen te onderwijzen met woord en voorbeeld. Wat is het ontzettend het nageslacht niet te onderwijzen in het ene nodige. Moge dat het nageslacht brengen tot de bede: Heere, bekeer mij. Met grote en aanhoudende ernst dient het ene nodige aan de Heere te worden voorgehouden. De Heere wil gebeden zijn voor het nageslacht. Vroege godsvrucht is een eis en een bijzondere weldaad. Ouders, smeek dat uw zaad niet kome in de eeuwige rampzaligheid. Maar bij ware godsvrucht is er nog een dieper motief. Het zou zo erg zijn als het zaad eeuwig God zou vloeken. Er mag gesmeekt worden of de Heere om Zijn eer en Naan aan Zijn verbond wil gedenken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juni 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

UIT DE VERBONDSSCHAT (4) SLOT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juni 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken