Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN (4)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN (4)

7 minuten leestijd

De vijfde list: de satan stelt God voor alsof Hij enkel barmhartigheid is.

De satan stelt het dan zo voor dat je niet zo bezorgd behoeft te zijn over je zonden omdat God vol is van barmhartigheid, Die meer genegen is Zijn volk te vergeven dan om Zijn volk te straffen.

Het eerste middel hiertegen is te bedenken dat het het grootste oordeel in de wereld is tot de zonde overbracht. gegeven te worden. Dat is een vreselijk bewijs van Gods toorn, een teken van Zijn verwerping. We lezen op blz. 61 “Een ziel die aan de zonde overgegeven is, is een ziel die rijp is voor de hel, die zich haast om in de hel te komen.” De Heere moge ons niet overgeven aan de zonden van ons hart.

Het tweede middel is te overwegen dat God even rechtvaardig als barmhartig is. De Bijbel noemt de Heere zeer barmhartig, maar ook zeer rechtvaardig. De rechtvaardigheid van God blijkt bijvoorbeeld uit de zondvloed en uit het oordeel over Sodom en Gomorra. God heeft in Zijn rechtvaardigheid Zijn toorn over Zijn Zoon uitgegoten.

Het derde middel is te overwegen dat zonden bedreven tegen de genade en barmhartigheid Gods, de grootste en droevigste oordelen over de mens zullen brengen. Als de barmhartigheid veracht wordt zet zich de rechtvaardigheid op de troon. Indien de witte vlag der genade wordt veracht, komt de rode vlag van recht en oordeel. Kapernaum dat tot de hemel toe verhoogd werd is tot de hel toe nedergestoten. We lezen op blz. 63 “Geen zielen verzinken zo diep in de hel als die welke door een hand van barmhartigheid het dichtst bij de hemel gebracht werden.” Denk ook aan het vreselijke oordeel dat aan Jeruzalem voltrokken werd. Hoe meer de zaligheid een mens wordt aangeboden, hoe dieper hij in de hel zal zinken als hij dat verwerpt.

Het vierde middel is te overwegen dat Gods algemene goedheid zich uitstrekt over al Zijn werken, maar dat Zijn bijzondere genade zich alleen richt op hen die Hij liefheeft en die Hem liefhebben. Gods goedertierenheid is van eeuwigheid tot eeuwigheid over degenen die Hem vrezen. Tijdelijke zegeningen worden aan alle schepselen gegeven, maar geestelijke, eeuwige zegeningen alleen aan hen die Hem vrezen.

Het vijfde middel is te bedenken dat de genade en de barmhartigheid Gods krachtige redenen zijn om zich tegen de zonde te wapenen. Paulus waarschuwt er ernstig tegen als hij schrijft dat men niet in de zonde moet blijven opdat de genade te meerder zou worden. We lezen op blz. 66 “Een mens kan evengoed zeggen dat de zee in brand staat, of dat vuur koud is, als dat vrije genade en barmhartigheid een waar begenadigde ziel zouden bewerken om goddeloos te handelen.”

De zesde list is de ziel in te beelden dat het werk der bekering een gemakkelijk werk is. Satan stelt het zo voor dat het gemakkelijk is van de zonde terug te keren, zonde te belijden en vergeving te vragen.

Het eerste middel is te bedenken dat de bekering een geweldig en moeilijk werk is, een werk dat boven de macht van de mens uitgaat. Bekering is een gave die van Boven komt. Alleen de woorden ‘Heere, wees mij genadig’ zijn niet voldoende om in de hemel te brengen. Men kan bedrogen worden door een namaak juweel, zo komt men in de hel door een valse bekering.

Het tweede middel is te overwegen wat de aard van de ware bekering is. Het is een zich afwenden van de zonde, een grondige vernieuwing van het gemoed en de levenswandel. De ware bekering sluit drie zaken in: Het is ten eerste een verandering of vernieuwing. Ten tweede betreft het de gehele mens, zowel zijn hart als zijn leven. Ten derde dienen hart en leven bekeerd te worden van de zonde tot God. Het hart dient verlost te worden uit de staat en de macht der zonde, het leven van de daden der zonde. De ware bekering houdt ook bekering in van de lievelingszonde. Herodes bekeerde zich van veel zonden, maar niet van zijn Herodias, hetgeen zijn ondergang werd. Bekering bestaat uit het doen van al het goede en het haten van al het kwade. Het is niet genoeg dat de boom geen kwade vrucht draagt, zij dient goede vrucht voort te brengen. De ware bekering doet walgen van de zonde en beschaamd zijn over de zonde. De Heere wordt mishaagd door de zwartheid der zonde en heeft een behagen in het rood der schaamte over de zonde. Dit alles overdenkende zien we dat het geen gemakkelijke zaak is bekeerd te worden. Het is net zo moeilijk zich te bekeren als een wereld te scheppen of doden op te wekken. Het derde middel is te overwegen dat de ware bekering een voortgaande daad is. Gods kinderen blijven steeds gevoelig over de zonde, treuren steeds over de zonde, blijven steeds van zichzelf walgen vanwege de zonde. Bekering is een steeds meer van de zonde afkeren en een zich steeds dichter tot God keren.

Het vierde middel is te bedenken dat er niet zo velen in de hel zouden zijn als de bekering zo gemakkelijk is als de duivel wil voorspiegelen. Waarom verzetten zich de harten van de goddelozen zo tegen de bekering als bekering zo gemakkelijk zou zijn?

Het vijfde middel is te overwegen dat de bekering van de zonde een even groot werk der genade is als niet te zondigen. Het is beter voor de zonde bewaard te blijven dan van de zonde genezen te worden door bekering. Het is beter bewaard te worden voor een zonde dan in de zonde te vallen en met vele vragen, angsten en benauwdheden gekweld te worden. Bekering van de zonde is een even krachtig werk als niet te zondigen. Het is geen gemakkelijke zaak niet te zondigen, zo is ook de bekering van de zonde niet gemakkelijk.

Het zesde middel is te bedenken dat de satan de bekering als gemakkelijk voorstelt om u tot zondigen te brengen en na de zonde zo voorstelt dat het onmogelijk is nog bekeerd te worden. Dan richt de satan de blik op een toornig God, doet het geweten spreken, laat de hel zien die openstaat om de onboetvaardige ziel op te slokken. De satan wil het zo voorstellen dat u de zonde waar u telkens in valt, niet kunt verlaten. De zonden waarvan u eerst dacht dat het stofjes waren, zijn bergen, zo zegt de satan. We besluiten met een citaat van blz. 81 “O zielen, hij die u nu tot zonde verzoekt, door u in te blazen dat de bekering een gemakkelijke zaak is, hij zal uiteindelijk u aan het wanhopen brengen en de bekering als het moeilijkste werk in de gehele wereld voorstellen, als een werk dat even ver boven de mens ligt als de hemel boven de hel en als het licht boven de duisternis. O, dat gij wijs wilde worden en door een tijdige bekering uw zonden gaan verlaten, eer het te laat is.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juli 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN (4)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juli 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken