Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN (6)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN (6)

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

De negende list van de satan is kruis en lijden van Gods kinderen voor ogen te stellen.

De duivel wil het zo voorstellen dat niemand in de wereld zo gekweld, verdrukt en opgejaagd wordt als Gods kinderen. Dan wil de duivel brengen tot een manier van leven zoals wereldse mensen dat doen.

Het eerste middel hiertegen is te bedenken dat de verdrukkingen van Gods kinderen tot hun nut en heerlijk voordeel dienen. Caspar Olevianus heeft op zijn ziekbed gezegd: ’Door deze ziekte heb ik geleerd hoe groot God is en wat het kwaad der zonde is.’ Verdrukkingen werken mede om van zonden te reinigen en zonden te doden. Verdrukkingen zijn als een oven voor Gods kinderen om hen te reinigen. We kunnen bijvoorbeeld denken aan het volk van Israel. Na de ballingschap hebben zij nooit meer afgodsbeelden vervaardigd en die gediend. Door uiterlijke verdrukking neemt de innerlijke wasdom toe. De ketenen deden Manasse meer goed dan zijn kroon. De wateren tilden de ark van Noach dichter naar de hemel. Verdrukkingen dienen ook om het hart van de heiligen ootmoedig en teer te houden. Het kruis dragen wil de Heere gebruiken om geestelijke en hemelse schatten toe te doen komen.

Verdrukkingen brengen dichter bij God en doen te meer en ernstiger bidden. De Heere gebruikt verdrukkingen om terug te doen keren van dwaalwegen. Wie ziet dat de verdrukkingen dichter bij de Heere brengen, zal zich onderwerpen aan die verdrukkingen. Verdrukkingen kunnen dienen tot genezing van ingezon-kenheid en tot herleving. Luther heeft eens gezegd dat de meeste mensen als een tol zijn die pas goed draait als hij flink geslagen wordt. Hoe meer de heiligen geslagen worden met de hamer der verdrukkingen, des te meer worden zij bazuinen die Gods lof verkondigen.

Het tweede middel is te overwegen dat de verdrukkingen alleen het slechtste deel van Gods kinderen raakt. Verdrukkingen kunnen doden, maar niet beschadigen. Zo zei Socrates van zijn vijanden dat zij hem wel konden doden, maar zijn ziel niet konden bereiken.

Het derde middel is te bedenken dat de verdrukkingen maar kort duren. Zelfs gedurende de verdrukkingen zijn er al verademingen. Luther spreekt van een zeer klein kruis dat we moeten dragen. Na de korte verdrukking zal de Heere Zijn volk sieraad voor as geven, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest.

Het vierde middel is te overdenken dat de verdrukkingen uit Gods liefde voortkomen. Het is liefde die hen kastijdt. Iemand die ernstig ziek was werd gevraagd hoe hij zich voelde. Hij wees op zijn zweren en etterbuilen en sprak. ’Dit zijn Gods juwelen en edelstenen, waarmee Hij Zijn beste vrienden overdekt, en ze zijn voor mij kostbaarder dan al het goud en zilver van de wereld.

Het vijfde middel is te letten op het einddoel van de verdrukkingen. Israel werd verdrukt in Egypte, maar trok uit met zilver en goud beladen. Lazarus lag aan de poort van de rijke, maar werd gedragen in de schoot van Abraham.

Het zesde middel is te overwegen dat God Zijn kinderen door de verdrukkingen wil beproeven. In tijden van verdrukking komt de genade openbaar. God beproeft door te slaan. “Zo beproeft God ons door ons te slaan, en als wij onder de slagen een goede klank doen horen, zal God onze nacht in een dag, het bittere in zoet en ons kruis in een kroon veranderen.”(blz. 107).

Het zevende middel is te overwegen dat de verdrukkingen van de godde-lozen groter en zwaarder zijn dan die van Gods kinderen. De goddelozen hebben immers geen vrede. Het geweten kan hen geweldig aanklagen. Wat is mooie kleding waard als het gedragen wordt door een ziek lichaam? De goddeloze zondaren blijven onder de vloek en de toorn van God. Boven hun hoofd hangt het zwaard van de wraak aan een dunne draad. De ziel wordt vaak geschokt door schrik en beven.

De tiende list is om zichzelf en de wegen die gegaan worden te vergelijken met hen die zondiger en slechter zijn.

Zo vergeleek de farizeeer zich met de tollenaar. Hij vond zichzelf veel beter dan die tollenaar.

Het eerste middel is te bedenken dat een huichelaar de zonden van anderen vergroot en verzwaart en die van zichzelf verkleint en verontschuldigt. Dus wie handelt naar deze list van de satan toont daarmee aan een huichelaar te zijn.

Het tweede middel is zichzelf meer te vergelijken met de eis van het Woord dan met andere mensen die bozer zijn. Wie zichzelf met grotere zondaren vergelijkt gaat zichzelf als een engel zien, maar wie zich spiegelt aan het Woord gaat zich als een duivel zien.

Het derde middel is te bedenken dat al zijn uw zonden minder groot dan die van andere mensen, u zonder oprechte bekering ook voor eeuwig in de hel zult komen.

De elfde list is de ziel en het verstand te besmetten en te bederven met gevaarlijke dwalingen.

Daardoor gaat de ziel losbandig en goddeloos leven.

Het eerste middel is te overwegen dat een dwalende, lichtzinnige geest voor God even gruwelijk is als een goddeloos leven. Grove dwalingen maken het hart dwaas en het leven losbandig. God kan als straf op goddeloosheden mensen overgeven aan zielver-woestende dwalingen.

Het tweede middel is de waarheid in liefde aan te nemen en in de ziel te bewaren. Verzoek de Heere niet door Zijn waarheid te weerstaan. Het inwonen van de waarheid in de ziel zal het oordeel gezond houden.

Het derde middel is te overwegen dat hij die een dwaling aanhangt eeuwige schade zal lijden. Besteed dus geen kracht, tijd en moeite aan dwalingen. We lezen op blz. 116: “Welnu, bedenk dat een dag, ja, een uur doorgebracht in het onderzoek van de waarheid, of in het verbreiden van de waarheid, aan uw ziel meer troost en voordeel zal geven, dan wanneer gij duizend jaar besteedt in het onderzoek en verbreiden van verdorven en valse meningen, die hun oorsprong hebben uit de hel en niet uit de hemel, uit de god dezer wereld en niet uit God, Die aan het einde van deze wereld alle verdorven meningen der mensen zal oordelen.”

Het vierde middel is alle leringen en meningen te verwerpen en te haten die tegen de godzaligheid ingaan. Meningen die meer eisen dan Gods Woord eist, meningen die de eigengerechtigheid stijven en de goede werken op de troon zetten. Ook die mening die een godzalige wandel onnodig acht.

Het vijfde middel is vast te houden aan de waarheid. Wie de waarheid loslaat verzinkt in dwaling. De waarheid is een balsem voor de ziel. De waarheid is een gids en staf. Zou u dan niet aan de waarheid willen vasthouden? De waarheid is kostelijker dan goud en robijnen. Laat uw ziel de waarheid aankleven. U kunt beter alles loslaten dan de waarheid. U kunt beter eer en rijkdom, vrienden en genoegens, ja zelfs uw leven verliezen, dan de waarheid los te laten.

Het zesde middel is steeds met ootmoed bekleed te zijn. Lage struiken hebben minder te duchten van stormen dan hoge bomen. Ootmoedigen en nederigen ontgaan de stormen van de dwalingen die de trotsen en hoog-moedigen omverwerpen. De Heere heeft er behagen in bij nederigen te wonen. God giet genade in nederige zielen zoals men olie in lege vaten giet. Wees op uw hoede voor geestelijke hoogmoed. Hoogmoed versterkt onze inbeeldingen en verzwakt onze genaden.

Het zevende middel is te overwegen hoeveel kwaad uit dwalingen voortvloeit. De dwaling is een vruchtbare moeder die monsterachtige kinderen voortbrengt. Dwalingen verzwakken de genade en bewolken de zoete vreugde en troost.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 augustus 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN (6)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 augustus 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's