Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BOEKBESPREKINGEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BOEKBESPREKINGEN

7 minuten leestijd

Isaac Ambrosius, Tijd om te zoeken, 64 blz.,€ 6,90, Uitgave Den Hertog-Houten. Isaac Ambrosius (1604-1663) was een puriteins predikant in Engeland. Een heel bekend werk van hem is: Het zien op Jezus. Onlangs is ook verschenen Strijdt om in te gaan. Het nu verschenen boekje bevat een preek over Efeze 5:16 gehouden door Ambrosius tijdens een rouwdienst. Ter wille van de leesbaarheid heeft de vertaler (drs. J. Versloot) hoofdstukken en tussenkopjes aangebracht. In dit boekje komt duidelijk naar voren dat de tijd uitgekocht moet worden. Zij die niets uitvoeren, zij die wellustig leven en zij die godvrezend zijn worden terechtgewezen. Het is nodig om de tijd uit te kopen omdat de tijd kortstondig is, kostbaar is en genadetijd is. Aanwijzingen worden gegeven om de tijd uit te kopen. Besloten wordt met het godzalig voorbeeld van haar die begraven werd nadat deze preek was uitgesproken. Dat het lezen van dit boekje een aansporing zou mogen zijn voor ons om de tijd uit te kopen. Om u een indruk te geven citeer ik een gedeelte van blz. 28 en 29 “Wij hebben slechts weinig tijd. Als ik haar zou moeten af meten, wat is zij anders dan een el, een span, een duim, een punt des tijds! Is het dan niet tijd om de tijd uit te kopen? Tijd is niet alleen vluchtig en kortstondig, maar zij is niets, ik bedoel: naar verhouding helemaal niets. Evenals van sommige schepselen gezegd wordt dat zij gering zijn vergeleken met anderen. Wat is de mier vergeleken met de olifant of de garnaal met de walvis? Wat is het gehele lichaam der aarde vergeleken met het luchtruim? Zo is onze tijd als niets bij de gehele tijd, en de gehele tijd is niets bij de eeuwigheid. David ontdekte de kortstondige duur van zijn tijd, volkomen of in zichzelf beschouwd: ‘Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld’ Toch kon hij geen maat ontdekken die enigszins toereikend was voor zijn tijd vergeleken met God:’...en mijn leeftijd is als niets voor U’ (Ps. 39:6). Gods Wezen bestaat in een eeuwig nu, maar de tijd van de mens is onderverdeeld in verleden, heden en toekomst, drie nietigheden die samengevoegd zijn, wat neerkomt op het totaal van deze som: mijn leeftijd is als niets voor U. O, dat we deze taal van de Heilige Geest zouden overdenken! Denkt u dat het niet voldoende zou zijn om ons in te zetten voor deze plicht van het benutten en winstgevend gebruik van onze tijd, zolang als de tijd de onze is en terwijl deze korte tijd voorbijgaat?”

Petrus Immens, De Godvruchtige Avondmaalganger, 417 blz, € 19,30, Uitgeverij De Banier- Utrecht. Voor ons ligt de 8e druk van dit klassieke werk over het Heilig Avondmaal. Een bekende uitdrukking luidt: Goede wijn behoeft geen krans. Toch willen we er iets van schrijven ter aanbeveling. Petrus Immens (1664- 1720) behandelt in veertien verhandelingen vele zaken die bij het Heilig Avondmaal aan de orde komen. De auteur was predikant te Middelburg.. Het boek verscheen in 1752, dus na het sterven van Immens. Het boek begint met een voorrede van Jacobus Willemsen. Ook bevat het boek veertien zogenaamde Hazeuzangen. Over het sterven van Immens lezen we op blz. 49 dat één van zijn ambtgenoten hem de dag voor zijn dood bezocht en uitdrukking gaf aan zijn gevoelige droefheid wegens het zware verlies, dat Gods kerk door het sterven van Immens zou lijden. Immens antwoordde: “De Heere heeft mij niet nodig. Ik heb het mijne gedaan. God zal wel voor Zijn kerk zorgen.” Immens schrijft over de natuur van het geloof, over het grote onderscheid tussen het tijdgeloof en het ware zaligmakende geloof, over de verzekering, als vrucht van het zaligmakende geloof, over bekommering en twijfelmoedigheid bij Gods kinderen, over welgegronde verzekering, over de vrede, blijdschap en roem des geloofs, over verachtering, over de inwilliging van het genadeverbond, over de Middelaar van het verbond, over het gelovig gebruikmaken van de Middelaar, over de voorbereiding tot het Avondmaal, over het aangaan aan het Avondmaal en over de nabetrachting na het gebruik van het Heilig Avondmaal. Een goede zaak kennis te nemen van de inhoud van dit boek.

John Charles Ryle, De enige weg, 63 blz., € 6,90, Uitgave Den Hertog-Houten. In het keurig verzorgde boekje zijn drie meditaties opgenomen afkomstig uit Home Truths. Onder die titel zijn in de jaren vijftig van de negentiende eeuw zeven boekdelen met traktaten van Ryle verschenen. De titel van het boekje is ontleend aan de derde meditatie waarin duidelijk aan de orde komt dat Jezus Christus de enige weg tot behoud is. Ryle leefde van 1816-1900 en was predikant in de Anglicaanse Kerk, de staatskerk van Engeland. Hij nam duidelijk stelling tegen de opkomende schriftkritiek. Hij was thuis in de werken van de hervormers en van de puriteinen. De nu verschenen meditaties zijn voor het eerst vertaald uit het Engels door A.J. Maasland. We willen u een citaat doorgeven van blz. 62 en 63: “Als er geen zaligheid is buiten Christus, dan moet het u niet verwonderen als evangeliedienaren veel over Hem preken. We kunnen u niet te veel vertellen over de Naam die boven alle naam is. U kunt niet te vaak over Hem horen. U kunt in onze preken misschien te veel horen over meningsverschillen, of over mensen en boeken, over werken en plichten, over vormen en ceremonies, over sacramenten en instellingen. Maar er is één onderwerp waarover u nooit te veel kunt horen: u kunt nooit te veel horen over Christus. Als we het moe zijn om Hem te prediken, zijn we dwaalleraars. Als u het moe bent om over Hem te horen, verkeert uw ziel in een ongezonde toestand. Hebben we Hem heel ons leven gepredikt, dan zal nog de helft van Zijn uitnemendheid onuitgesproken blijven. Als u hem van aangezicht tot aangezicht ziet in de dag van Zijn verschijning, zult u ontdekken dat er meer in Hem is dan u ooit gedacht had.”

Woorden van Spurgeon, 64 blz., € 4,95, Uitgave Den Hertog- Houten. Enkele gedachten van Spurgeon over twaalf thema’s uit het christelijke geloof worden in dit boekje weergegeven: het doel van mijn leven, leven en dood, de Bijbel, Wet en Evangelie, vrede met God, komen tot Christus, het werk van de Heilige Geest, beproeving, het gebed, geloof, hoop en liefde. Behartenswaardige zaken staan opgetekend. Zo lezen wij bijvoorbeeld op blz. 13 en 14 over “Leven en dood” het volgende: “De jeugdige kan sterven, de oude moet sterven! In zijn jeugd te slapen, is slapen gedurende een beleg. Te slapen in de ouderdom, is slapen gedurende de aanval. O mens, wilt u, die zo nabij de rechtbank van uw Maker bent, Hem nog opzijschuiven met een: ‘Ga weg’? Wat, uitstellen nu het mes aan uw keel is, nu de worm aan het hart van de boom is en de takken beginnen te verdorren? Nu de maaltanden tekortschieten omdat zij weinig in getal zijn, en zij die uit de vensters kijken, duister zijn geworden? Het dorre en gele blad is aan u gekomen, en bent u nog niet gereed voor het oordeel? Wacht u!” Ik wil me een enkele opmerking veroorloven: wellicht was het goed geweest de vindplaatsen van de gegeven citaten te vermelden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 2002

Bewaar het pand | 12 Pagina's

BOEKBESPREKINGEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 2002

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken