Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN-14

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN-14

5 minuten leestijd

De achtste list van de satan is, dat hij de gelovigen wil overtuigen dat hun staat niet goed is.

De satan wil de ziel van Gods kinderen door verzoekingen ergeren en vermoeien en dan de ziel influisteren dat ze geen genade kent omdat ze zoveel verzocht wordt.

Het eerste middel tegen deze list van de satan is te overwegen dat de meest door God geliefde kinderen vaak ook het meest door de satan verzocht werden. Christus Zelf, Die volmaakt zonder zonde is, werd het meest en het hevigst van allen door de satan verzocht. David, de man naar Gods hart, werd verzocht het volk te tellen. Job werd verzocht door de duivel. Ook Petrus en Paulus zijn verzocht geworden. Brooks schrijft op blz. 216 dat het voor de ware gelovigen even natuurlijk is verzocht te worden als voor de zon dat zij schijnt en voor de vogels dat zij zingen. Gods kinderen hebben te strijden tegen de geestelijke boosheden in de lucht. We lezen op blz. 217 “Zeerovers zijn niet gewoon lege schepen aan te vallen. Bedelaars zullen geen last van dieven hebben. Zij die het meeste van God hebben, en dus het rijkst in genade zijn, zullen het meest door de satan aangevallen worden, want hij is de grootste en listigste rover der wereld.”

Het tweede middel is te overwegen dat alle verzoekingen aan hen geheiligd zullen worden. De kracht van God ondersteunt hen en de wijsheid van God leert hen de geestelijke wapens te hanteren in de verzoekingen. De barmhartigheid en de goedheid van God ondervinden zij in de vergeving en de hulp die zij ontvangen. Paulus had een scherpe doorn in zijn vlees nodig opdat hij zich niet zou verheffen. De Heere openbaart Zijn liefde ten tijde van verzoekingen. Luther zegt dat drie dingen iemand tot een goede prediker maken: meditatie, gebed en verzoekingen. Zij die verzocht worden krijgen meer medelijden met anderen die verzoekingen kennen. Het gruwelijke van de zonde en de ledigheid van het schepsel worden gezien. Er komt meer behoefte aan Christus en vrije genade. De Heere loutert en reinigt Zijn volk door verzoekingen. De Heere maakt het zo dat uit de verzoekingen zeer veel zoete en goede zegeningen voortkomen.

Het derde middel is te overwegen dat geen enkele verzoeking de heiligen kan schaden zolang zij haar weerstaan en haar beschouwen als de grootste verdrukking die hen treffen kan. Het is niet de verzoeking, maar het toegeven aan de verzoeking die de ziel schade berokkent. Volg de raad van Luther op door op de verzoekingen te antwoorden: ik ben een christen. Wie door genade staande mag blijven ondervindt de verzoekingen als verdrukkingen in de ziel, maar niet als zonden in de ziel. De satan liet de vrouw van Job ongedeerd niet uit medelijden met Job, maar opdat zij Job zou plagen en zou proberen Job tot lasteren, wanhopen en sterven te brengen. Soms verzoekt de satan tot godslasteringen godloochening.

Soms probeert hij te brengen tot een neervallen voor hem en een aanbidden van hem. Indien de ziel onder dit alles zucht en treurt en verlangt naar verlossing hiervan, dan zijn het geen zonden die op rekening van de ziel staan. Brooks roept op de verzoeking op het eerste gezicht te weerstaan (blz. 220). Redeneren met de satan is gevaarlijk. Het is het beste te antwoorden met Christus: Er staat geschreven. Toen tegen keizer Con-stantijn gezegd werd dat hij alleen van zijn melaatsheid kon genezen worden door in het bloed van zijn kinderen te baden antwoordde hij onmiddellijk: Ik wil liever niet genezen worden dan zulk een middel te gebruiken. De eerste bewegingen van een verzoeking dienen weerstaan te worden. Daarna is er vaak geen tegenstand meer. De verzoekingen van de satan dienen met kracht en volhardend weerstaan te worden. Zie op Gods eer en liefde, op de vereniging en de gemeenschap met Hem. Zie ook op het lijden en sterven van Christus. Wie toegeeft gaat tegen de stem van de Heilige Geest in. Weersta de verzoekingen ook vanwege de heerlijkheid van de hemel, de uitnemendheid van de genade, de waarde van uw ziel en het kwaad van de zonde. De kleinste zonde is een groter kwaad dan de grootste verzoeking in de wereld. Er dient sterke en aanhoudende weerstand geboden te worden. De satan komt met nieuwe verzoekingen als de vroegere te zwak bleken te zijn. De verzoeker is rusteloos, onbeschaamd en listig. De satan probeert mensen die weinig weten tot dwaling te brengen. Wie een ruim geweten heeft wordt verzocht tot vleselijke gerustheid. Wie bang is probeert de satan tot wanhoop te brengen. Meegaanden wil hij tot onstandvastigheid verzoeken. Wie een verzoeking te boven mocht komen, mag niet verslappen. Zelfwantrouwen is de moeder van de veiligheid maar zelfverzekerdheid is de poort waardoor de gevaren binnenkomen. Het is gevaarlijk aan de kleinste zonde toe te geven om van een hevige verzoeking af te zijn. We lezen op blz. 223 “Wilt u door oneerlijke middelen, door te zondigen, van verzoekingen bevrijd worden om tot rust te komen, gij zult weldra ondervinden dat gij zeer onrustig en vermoeid wordt. Geef daarom nooit toe aan de kleinste zonde om van de grootste verzoeking af te komen.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 januari 2003

Bewaar het pand | 16 Pagina's

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN-14

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 januari 2003

Bewaar het pand | 16 Pagina's

PDF Bekijken