Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

THOMAS SHEPPARD.DE WARE BEKERING-2

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

THOMAS SHEPPARD.DE WARE BEKERING-2

9 minuten leestijd

In dit tweede artikeltje over het opnieuw verschenen boek willen wij u iets doorgeven over de inhoud hiervan. Na de biografische inleiding volgt een voorwoord door W. Greenhill.

Voorwoord

In dit voorwoord wordt grote waardering verwoord voor een overvloed aan geestelijke traktaten die in de tijd van Sheppard verscheen. We lezen op blz. 22 dat ze kostelijke, zielsvertroos - tende en concsiëntieonderzoekende waarheden bevatten. Het zijn middelen om dwalingen van hart en ziel te ontdekken en te voorkomen. Op goede gronden wordt onderscheid gemaakt tussen ware genade en alle schijngeloof, en uiterlijk vertoon. In het voorwoord wordt ertoe aangespoord de waarheid te waarderen boven alle ondermaanse dingen. Goede boeken hebben grote waarde. De Heere dient erkend te worden voor het feit dat Hij mensen in staat stelt om zulke boeken te schrijven. Zo worden kostbare schatten doorgegeven in aarden vaten. Boeken die de waarheid uitleggen en toepassen kunnen niet hoog genoeg gewaardeerd worden. De Heere dient geprezen te worden voor Zijn Woord en voor de goede boeken die daaruit voortkomen. De Heere wil dat Zijn dienstknechten gewaardeerd worden voor hun arbeid en hun geschriften.

Sommigen werpen tegen dat boeken gebreken hebben. Daarover lezen wij op blz. 25 “Dat kan wel waar zijn, maar moeten we weigeren God te loven voor de bloemen en het koren omdat er wat onkruid in de tuin staat en distels in het veld? Benadeel uzelf niet: koop, lees, vind uw vermaak erin.” Greenhill noemt Sheppard een bijzonder godvrezend man. Hij kent de bedrieglijkheid van het menselijk hart en is in staat om de donkere hoeken van die kleine wereld te verlichten. Hij weet de wankelende zielen zekerheid te geven. Eigenlijk noemt Greenhill het overbodig het boek van Sheppard aan te bevelen, want de waarheid heeft het recht om zonder paspoort te reizen. Maar hij noemt het toch een goede gewoonte dit te doen.

Inhoud

Het boek bevat de volgende hoofdstukken:

1 Er is een God, Die zeer heerlijk is.

2 Deze God heeft in het begin het hele menselijke geslacht geschapen in Adam en Adams staat was zeer heerlijk.

3 Het hele menselijke geslacht is uit die staat gevallen in een bodemloze afgrond van zonde en ellende.

4 De Heere Jezus Christus is het enige middel om uit deze staat verlost te worden.

5 Zeer weinigen worden uit deze jammerlijke staat door Christus verlost en deze verlossing gaat met veel moeite gepaard.

6 De belangrijkste oorzaak dat zove-len sterven en omkomen in deze staat, ligt in henzelf, en wel om de volgende redenen:

a vanwege hun vreselijke onwetendheid kennen ze hun ellende niet; of b vanwege hun vleselijke zorgeloosheid voelen ze hun zonde en ellende niet en zuchten ze er ook niet onder; of

c vanwege hun vleselijk zelfvertrouwen proberen zij zichzelf door het doen van hun plichten uit deze ellende te verlossen als ze hun ellende zien en gevoelen; of

d vanwege hun valse geloof, waardoor ze te spoedig de verdiensten van Christus aangrijpen en daarop vertrouwen, wanneer ze inzien en gevoelen dat ze zichzelf niet kunnen helpen.

Er is een God, en deze God is zeer heerlijk.

In dit hoofdstuk wordt op blz. 30 de vraag behandeld, waarmee velen aangevallen worden: ‘Is er wel een God?’ We lezen dan: “ Het licht van de natuur toont inderdaad aan dat er een God is. Hoevelen zijn er echter die door walgelijke zonden, tegen hun geweten in, bijna al het licht van de natuur uitblazen en vernietigen. En dat is er de oorzaak van dat zij, als ze hun hart zouden onderzoeken, toch tot de ontdekking zouden komen dat ze heimelijk argwaan koesteren en dat ze zich afvragen of er een God is, al durven ze niet tot de conclusie te komen dat er geen God is, omdat ze nog enig licht bezitten, hoewel vaag.” Dat God er is blijkt uit Zijn werken. Als ergens een mooi huis staat blijkt daaruit dat er een bouwer aan het werk is geweest. Uit de schepping blijkt dat er een wijze Bouwmeester aan het werk is geweest. Dat God er is blijkt ook uit Zijn Woord. Het Woord laat zien wat er in het hart leeft van de mens. Dit kan alleen afkomstig zijn van de alwetende God.

Dat er een God is blijkt ook uit de kinderen die uit God geboren zijn. Zoals de mensen op deze aarde komen zijn zij totaal verdorven. Sommigen worden door God bekeerd.

Ook het geweten van een mens zegt dat er een God is. Bij een onweer of een grote plaag wordt erkend dat God er is. De Heere laat het geweten spreken.

Het is een godslasterlijke gedachte te denken dat er geen God is. Mensen die dat doen zijn erger dan duivelen, want die geloven en sidderen. Goddeloze mensen wensen dat er geen God is om te straffen. Als er geen God zou zijn, dan zou er ook geen hemel of hel zijn. Sheppard legt dan de vinger bij mensen die wel belijden dat God er is, maar in de praktijk van het leven geen rekening met Zijn bestaan houden. Zulke mensen eren geld, genot, eer en wellusten. Is dat bij u ook het geval?

Sheppard spoort aan God te zien en te aanschouwen in Zijn werken. Als u kijkt naar het hemelgewelf, zeg dan: Waar is de grote Bouwer Die dit gemaakt heeft? We lezen op blz. 36 van een ontzettende werkelijkheid: “Mensen zondigen en God ziet toornig op hen neer, en dat doet de duivelen sidderen. Toch beeft het hart van de mensen niet, omdat ze Hem niet zien.”

Sheppard spoort de lezers aan God als hun God te kiezen. Weg met al uw afgoden, wendt u tot deze God.

Het bestaan van God is tot troost voor hen die alles voor God verlaten hebben. Vervolgens schrijft Sheppard over Gods heerlijkheid. God is heerlijk in Zijn wezen, in Zijn eigenschappen, in Zijn personen en in Zijn werken. Gods heerlijkheid in Zijn wezen kan door de mens niet bevat worden. Een kleine schelp kan immers ook nooit de zee bevatten. Sheppard noemt de volgende eigenschappen van God: God is een Geest, Hij is een levende God, een oneindige, een eeuwig, een algenoeg-zaam, een almachtig, een alziend, waarachtig, heilig, rechtvaardig en barmhartig God. We lezen op blz. 40 over de alziende God: “Vrees daarom te zondigen, tenzij u de een of andere verborgen plaats kunt vinden waar het oog van God u niet kan waarnemen.” Het dient tot verwondering dat de Heere “Zich verwaardigt neer te zien op zulke wormen zulke mesthopen, zulke melaatsen als wij zijn.”

Deze God heeft de hele mensheid in het begin in een zeer heerlijke en gelukkige staat en naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen.

We lezen in Prediker 7:29 dat God de mens recht gemaakt heeft. De mens blonk zeer heerlijk toen hij uit Gods handen kwam. De mens is geschapen naar Gods beeld dat zich vertoont in het verstand, de genegenheden, de wil en het leven van de mens. Er was geen verdriet, ziekte, vrees, tranen, dood, hel en deze zouden er ook nooit geweest zijn als de mens staande was gebleven. Maar schrijft Sheppard, de rechtvaardigheid van de tweede Adam overtreft de rechtvaardigheid van de eerste Adam. Gods kind is gelukkiger en heiliger in de tweede Adam dan de eerste Adam in zichzelf ooit was.

De gevallen mens schaamt zich voor heiligheid en niet voor de zonde. Men schaamt zich om tegen de heersende algemene zonden in te gaan. Er is schaamte om in een slecht gezelschap over geestelijke zaken te spreken en men wil schuilen achter het gezegde geen paarlen voor de zwijnen te willen werpen. Velen schamen zich voor de godsdienst. Zij die heiligheid haten dienen bestraft te worden alsook hen die zich tevreden stellen met een bepaalde mate van heiligheid.

Drie soorten belijders dienen bestraft te worden:

Ten eerste:Vormelijke belijders dienen bestraft te worden. Hij stelt zich tevreden met zoveel heiligheid dat die hem nog eer aandoet. Men heeft alleen de naam en de vorm, maar niet de kracht en de beoefening van de godsdienst. Zulken willen door de godsdienst aanzien verkrijgen. Zij bedekken zich met de vijgenbladeren van algemene rechtschapenheid om hun naaktheid te bedekken. In hun eigen woning doen zij heel anders dan in gezelschap.

Ten tweede: Er zijn ook schuldige, zichzelf veroordelende belijders. Zij gaan verder dan de naambelijder. Er zijn zondaren die de zonde verlaten zoals een hond die zijn vlees verlaat, niet omdat hij het vlees niet zou lusten maar omdat hij de knuppel vreest. Hij wil niet leven naar Gods wet, maar moet leven naar Gods wet. Dingen worden gedaan om het geweten de mond te stoppen. Maar de Heere zal over zulken oordelen.

Ten derde: Er zijn ook vrome schijnheilige belijders. Dit zijn treurende en vrome huichelaars. Zij worden achtervolgd door vrees voor de hel. We lezen op blz. 51 “Hij werkt om zoveel heiligheid te verkrijgen dat die hem nog net zalig kan maken en hem ten slotte naar de hemel zal brengen.” Zulken vragen naar de minste mate van genade en naar het kleinste kruimeltje geloof. Ze streven niet naar heiligheid om Christus erin te verheerlijken, maar naar heiligheid in die mate dat ze gered zullen worden. Gods kind handelt uit liefde tot Christus en een vrome schijnheilige belijder handelt uit eigenliefde om behouden te worden.

Sheppard roept op tot arbeid om het beeld van God weer vernieuwd te krijgen. Van nature doet de mens zijn best om te leven naar de wijze van de wereld. Sheppard roept op om de zonde te beteugelen en te doden, een teder hart te verkrijgen dat gevoelig is voor de minste zonde en om de Heere Jezus te zien in Zijn heerlijkheid opdat er verandering zou komen naar Zijn beeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 april 2003

Bewaar het pand | 12 Pagina's

THOMAS SHEPPARD.DE WARE BEKERING-2

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 april 2003

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken