Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

MEDITATIE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

MEDITATIE

6 minuten leestijd

...en trok het net op het land, vol grote vissen, tot honderd drie en vijftig; en hoewel er zovele waren, zo scheurde het net niet.

Pasen betekent dat de Heere waarlijk is opgestaan. Het betekent ook dat daarmee de staat van Christus’ vernedering is overgegaan in de staat van de verhoging. De Overwinnaar van dood en graf gaat Zijn triumftocht voortzetten. Zijn Koninkrijk zal over heel de wereld uitgebreid worden. Christus zal Zelf naar de hemel opvaren. Vanuit de hemel zal Hij in Zijn Koninkrijk regeren genadig, rijk en wijs. Zijn dienaren zullen in Zijn naam prediken overal waarheen Hij hen zendt. Als de laatste uitverkorene is toegebracht zal Christus wederkomen en dan zal de grote wereldoogst daar zijn. Voor de ongelovigen, de goddelozen en al degenen, die niet hebben gewild dat Hij Koning over hen zou zijn, zal dat de eeuwige rampzaligheid betekenen.

Maar al degenen, die in Hem hun heil en hoogst geluk leerden vinden: de eeuwige gelukzaligheid. Dan zal daar zijn een schare, die niemand tellen kan uit alle geslacht en taal en natie. Dan zal de volkomenheid van Zijn Rijk, waarin Hij alles en in allen zal zijn, een feit zijn. Begrijpt u dat juist daarom het feit van Pasen zo ingrijpend en zo rijk van betekenis is? Dat het zoveel perspectief geeft voor de toekomst?

Tenminste.....wanneer er door genade een ander leven mag zijn. Maar.... zelfs als u moet zeggen zelf de paaskracht niet te kennen, dan leert dit heilsfeit u toch dat ook u of jij, nog door de kracht van Christus’ opstanding opgewekt kunt worden tot een nieuw leven!

Laat dat dan nu na Pasen bij de voortduur uw gebed zijn.

Aan de oever van de zee van Tiberias heeft de Heere, de opgestane Paasvorst, Zijn discipelen rijke lessen geleerd. Zonder dat zij Hem herkenden in Zijn gestalte en stem. Hij had hen geleerd dat ze onbekwame vissers waren. Ze konden niets vangen. Lege netten. Toen had de Heere hen visonderwijs gegeven. “Werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden.”

Toen het net werd opgehaald bleek het boordevol vis te zitten. Ze zien een en al spartelende vissen. Verwonderd kijken de “vangers” elkaar aan. Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Dan is ook daaruit de les ontvangen: “Het is de Heere”! Zo kan er uit lege netten, maar ook uit volle netten veel geleerd worden.

“Brengt van de vissen, die gij nu gevangen hebt...” zo horen we de Heere zeggen. De Heere wil toch van hun vangst ontvangen. Zo.... zullen straks in de dag der dagen de evangelienetten binnengehaald worden. Zo zal het werk van al die vissers der mensen getoond worden. Dat uitzicht bood Pasen toch?

Petrus was opgestaan en naar de boot gelopen. Daaraan was het net vastgemaakt. Hij trekt het op het land. Ondanks dat het vol met vis zit scheurt het net niet. Dan worden de vissen geteld: 153 grote vissen.

Over het getal 153 is veel gefilosofeerd. De een zag er deze structuur in: 3x50+3, de ander wees op de som van de getallen van 1 tot 17. Er zijn er ook geweest die meenden dat er 153 soorten vissen zijn.

Nog een ander meende daaruit te weten dat straks in het jaar 153 een einde zou komen aan de naijver tussen Petrus en Johannes. Al deze theorieën moeten we afwijzen. De verklaring ligt toch eigenlijk voor de hand. Het is alleen maar een bewijs dat de Heere mild en overvloedig schenkt. Hij is geen karig God. Hij zorgt voor een overvloedige oogst. Daarom mocht Johannes op Padmos zien een schare, die niemand tellen kan.

We zijn zo vaak aan het tellen. Dan gaat het altijd mis. Abraham dacht dat er nog wel 50 waren, maar er waren er geen 5! Elia dacht dat er nog maar één overgebleven was. De Heere prak nog van 7000. Als Abraham en Elia zich al vergisten, laten wij daarom maar meer op onze - eigen - tellen passen. Zeker de landman verwacht de vrucht. Het tellen zal pas in de eeuwigheid openbaar komen. Het getal van de uitverkorenen staat vast. Er zal er niet één meer en niet één minder komen. De Heere kent degenen, die de zijnen zijn.

Daarom is het heden der genade voor ons zo belangrijk. Dat zegt ons immers dat er bij de Heere hulp en uitkomst is. Milde handen en vriendlijk ogen! Hij zegt niet alleen: “Ik ken de Mijnen”, maar ook.... “Ik word van de Mijnen gekend.” Daarom gaat het om die persoonlijke kennis, gewerkt door Woord en Geest.

Honderd drie en vijftig grote vissen. Wonderlijk dat bericht.... “grote vissen”. Zijn er dan geen ondermaatse vissen bij geweest? Kleintjes, die net niet door de mazen van het net konden ontglippen?

Nee, houdt u aan de bijbeltekst. Enkel en alleen grote vissen! Voor de Heere zijn ze allemaal even belangrijk, baby of kind, ouder of bejaarde, geleerd of ongeleerd, gehandicapt naar het lichaam of verstand. Allemaal grote zondaren.

Allemaal in Adam gezondigd, allemaal van God afgeweken, allemaal dood door de zonden en de misdaden. Maar in Christus ontvingen ze het leven.

Het net scheurde niet. Tijdens het vissen gebeurt het veel dat netten scheuren en verloren gaan met inhoud en al. Voor een rechtgeaarde visser is het een ergernis om een goed net te verspelen. Dit net door Petrus uit de zee opgetrokken scheurt ondanks het grote gewicht van 153 grote vissen niet. Dat kon ook niet. Want dit net moet een prediking zijn van Gods liefde. Gods liefde is onverbrekelijk. Al die vissen aan land gebracht... zo zal de ganse Kerk binnen komen. Er zal er niet één verloren gaan, er zal er niet één achterblijven. Het zijn niet alleen de gevangenen des Vaders, maar ook de gegevens des Vaders.

Ziende op ons onszelf dan is er niets te vangen. Maar op Zijn Woord is er een rijke oogst. Zo groeit de Kerk. Wat de satan ook probeert, hij kan het net niet uit elkaar rukken. Zo laat Hij ook onder ons nog steeds het net van Zijn Woord uitwerpen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 2003

Bewaar het pand | 12 Pagina's

MEDITATIE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 2003

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken