Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

HEIL DOOR HET ZESDE KRUISWOORD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

HEIL DOOR HET ZESDE KRUISWOORD

4 minuten leestijd

Geheel naar de Schrift worden we mede door het gebruik van het formulier tijdens de voorbereidingsdienst en de viering van het Heilig Avondmaal gewezen op het bloedig lijden en sterven van de Heere Jezus.

Wat wordt in weinig woorden daarvan ontzaggelijk veel gezegd. We hebben het overdacht. Wat houdt het volbrachte Middelaarswerk in. Wat heeft Jezus moeten ondergaan. Tot voldoening, tot verzoening moest Zijn Zelfofferande plaatsvinden.

Zijn ziel moest zelfs uitgestort worden in de dood. Geheel één met de wil, het recht van Zijn Vader ging Hij de weg tot het einde toe. In de passage die nu overdacht moet worden is het doel vastgelegd. We lezen het in het formulier: heeft eindelijk met Zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige Testament het Verbond der genade en der verzoening besloten, toen Hij zeide: Het is volbracht. Welk een zicht heeft de opsteller op het zesde kruiswoord.

Het is het rijkste woord voor de Zoon. Na het dieptepunt van Zijn lijden, ook vermeld in het formulier, wordt het ene woord, immers zo staat het in het Grieks door Hem uitgeroepen. En dat ene woord is van onpeilbaar diepe inhoud. Hij heeft volbracht wat Hem opgedragen was door Zijn Vader. Hij heeft voldaan aan de Goddelijke eis van de wet.

De vloek heeft Hij gedragen en voor eeuwig weggedragen. Jezus zal wel sterven. Maar het gaat door de dood heen naar het eeuwig zalig leven. Voor Jezus’ bewustzijn stond Zijn sterven al in het teken van Pasen. Immers wanneer Hij sterft op Golgotha is de angel reeds weggenomen uit de dood. Zijn laatste daad en laatste woorden getuigen daarvan. Zijn hoofd zonk niet op Zijn borst, er staat geschreven: en het hoofd buigende, gaf Hij de geest en vertrouwde Zich geheel toe aan Zijn Vader. Vader in Uwe handen beveel ik Mijn Geest. Vandaar dat de passage in het formulier juist gesteld is. Jezus Christus heeft door de woorden: het is volbracht, verzegeld, bekrachtigd het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening.

Het woord testament wordt door de Heere Jezus gebruikt wanneer het gaat over de inzetting van het Heilig Avondmaal. Hij heeft het met nadruk over het Nieuwe Testament. Het is nieuw omdat het in tegenstelling staat tot de schaduwachtige bloedstorting van het Oude Testament. Aan de uitdrukking nieuwe Testament, heeft de opsteller het woord eeuwig toegevoegd, zodat we lezen het eeuwige Testament. Die uitdrukking is ontleend aan Hebr. 13.

Vandaar dat het woord, ‘het is volbracht’ onderstreept het onvergankelijke en eeuwige karakter van het Testament.

Dat Testament te overdenken bevat veel. Het woord op zich is ons niet onbekend. Het wijst op de laatste wilsbeschikking. Bepaald door mensen voor zij gaan sterven. Zij lieten alles notarieel opschrijven. Ze worden erflaters genoemd. Wanneer een testament van kracht wordt is bekend. Het geschiedt na de dood van de erflater. Het testament wordt geopend voorde erfgenamen.

In Hebr. 9 heeft Paulus het over de Testamentmaker Jezus Christus. De Erflater. In Zijn dood ligt het Testament vast. Wanneer Jezus Christus aan het kruis sterft, wordt het Testament geopend. In de verkondiging van het ’s Heeren Woord en de bediening van Zijn sacrament wordt het verkondigd en verzegeld. Nu hebben onze kinderen rechten.

Zij kunnen hun kinderrecht laten gelden. Maar niet een mens heeft rechten voor de Heere na de zondeval. Vandaar dat het woord Testament gebruikt wordt in Gods Woord dat wijst op onze totale onverdienstelijkheid en de vrije gunst van de Heere. Erfgenamen gaan belijden: alles is louter genade.

In het formulier lezen we de toevoeging namelijk het verbond der genade en der verzoening. Zo wordt gewezen op de heilszaak voor tijd en eeuwigheid. Het genadeverbond wat tevens het verbond der verzoening is, ligt vast in de dood en bloedstorting van de Heere Jezus. Dat verbond nu is de totale inhoud van het nieuwe en eeuwige Testament. Wie het gaat verstaan en als erfgenaam in het heil mag delen, belijdt: niet verdiend. Genade alleen! Het loflied wordt: door U Heere Jezus alleen. Om het eeuwig welbehagen! Komen we zo aan het Avondmaal?

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 2003

Bewaar het pand | 12 Pagina's

HEIL DOOR HET ZESDE KRUISWOORD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 2003

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken