Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

THOMAS SHEPPARD. DE WARE BEKERING 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

THOMAS SHEPPARD. DE WARE BEKERING 3

5 minuten leestijd

Het hele menselijke geslacht is door de zonde uit die heerlijke staat waarin het geschapen was gevallen in een zeer beklagenswaardige en ellendige toestand.

De ellende van de mens bestaat uit twee zaken: Zijn ellende met betrekking tot de zonde en zijn ellende met betrekking tot de gevolgen van de zonde.

De zonde.

Ieder mens staat schuldig aan Adams zonde. We zijn allen in Adam vertegenwoordigd zoals een heel land vertegenwoordigd is in een regerend persoon. Adam was verantwoordelijk voor de staat van alle mensen die er ooit in de wereld zouden zijn. Adam was hoofd van het hele menselijke geslacht. Adam is de vergiftigde wortel waaruit heel het menselijke geslacht voortkomt. Dat de mensen over deze eerste zonde nadachten en dat dit nadenken bracht tot vernedering. De eerste zonde werd begaan toen de mens het meest bij God in de gunst stond. We lezen op blz. 56 “De opstand van een verrader op een mesthoop is niet zo erg als de opstand van een gunsteling aan het hof. “ De eerste zonde is een vreselijke afval van God, een afschuwelijke opstand, ongeloof door te twijfelen aan de waarheid van de bedreiging, de satan betrouwbaarder achten dan God, afschuwelijke trots door te denken dat deze zonde zou brengen tot het als God zijn, minachting van God, ondankbaarheid, diefstal en afgoderij door het schepsel meer te beminnen dan de Schepper. Hebt u nog nooit een traan over deze verschikkelijke zonde gelaten? De mens wordt geboren in zonden zonder dat hij enig levensbeginsel heeft. Hij mist alle genade. Sheppard schrijft op blz. 57 “Hun lichamen zijn als levende doodkisten waarin een dode ziel wordt rondgedragen.” Als zo’n mens goede dingen doet komen die niet voort uit enig innerlijk levensbeginsel.

Eigenschappen van een dode: Hij kan zich niet bewegen en probeert zich ook niet te bewegen. Een dode vreest geen gevaren zoals het oordeel dat wordt aangezegd in de prediking. Een dode weigert de beste aanbiedingen. Hij is blind, doof en proeft niets. In een preek hoort hij wel de stem van een mens, maar niet de stem van God. Een dode voelt niets. Een dode kan niet spreken. Hij is zonder adem. Een dode heeft alle schoonheid verloren. Wormen knagen aan hem, zo zal de worm van het geweten knagen. Een dode behoeft alleen nog maar begraven te worden. Zo behoeft een natuurlijk mens alleen nog maar in de hel geworpen te worden.

In zonde geboren. leder wordt vol van allerlei zonde geboren. Ziel en lichaam zijn vol van zonde. Verstand en hart zijn vol van zonde. Zonden die niet uitbreken liggen toch in het hart op de loer. Tegen iemand werd eens gezegd dat hij minder zonde had bedreven dan Manasse. Hij antwoordde dat hij het erger gemaakt zou hebben dan Manasse als hij in zijn plaats was geweest en dezelfde macht had gehad. Wie een ander zonde ziet bedrijven doet er goed aan naar binnen te kijken: daar leeft ook de kiem tot die zonde. Het verschil is dat de Heere menigmaal voor de uit leving bewaart. Een net onbekeerd mens is te vergelijken met een beschilderde graftombe, leder staat schuldig voor God ook al komt hij nooit met de aardse rechter in aanraking.

Zonden van de natuur vergeleken met de dadelijke zonden. De zonde van het hart is de baarmoeder van de dadelijke zonden. In het hart is meer zonde dan aan de buitenkant. Sheppard schrijft op blz. 63 “Elke dadelijke zonde is slechts als een snippertje dat afgebroken is van de grote bodem van de zonde in het hart.” De zonde is steeds in het hart aanwezig. De zonden in het hart zijn te vergelijken met zonden die in huis bedreven worden, daadwerkelijke zonden met zonden die in het portaal bedreven worden. Een zwijn in de beste kamer is erger dan in het bijgebouw. Het is nodig te treuren over de zondige natuur.

Al zijn doen is zonde. Al wat een natuurlijk mens doet is zonde. Hij kan dingen doen die op zichzelf genomen goed zijn: naar de kerk gaan, armen helpen en bidden. De keel van een natuurlijk mens is een geopend graf. Het bedenken des vieses is vijandschap tegen God. Een verdorven persoon kan niets goeds doen. Een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Al de goede dingen die een slecht mens doet, doet hij voor zichzelf, voor eigen aanzien, eer of gemak. Dat is ten diepste afgodendienst. Hij rukt God van de troon en maakt een god van zichzelf. De vraag kan gesteld worden: Waarom zouden we nog luisteren naar de prediking en bidden als het toch zonde is? Daarop kan het volgende antwoord gegeven worden. Men zondigt minder door dit te doen dan door dit na te laten. Het kan zijn dat God het gebed hoort, niet omwille van uw gebed, maar om Zijns Naams wil. Denk aan de onrechtvaardige rechter die de weduwe recht deed. Het is een onbegrijpelijk wonder dat een zondaar nog leeft en verdragen wordt door God. Diep ontdekkend schrijft Sheppard op bz. 66 “U hebt heel uw leven als een vuile pad uw vergif in het aangezicht van God gespuwd en toch heeft Hij u nimmer losgelaten.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 2003

Bewaar het pand | 12 Pagina's

THOMAS SHEPPARD. DE WARE BEKERING 3

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 2003

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken