Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

5 minuten leestijd

Dordt voor jou (15)

Lezen: D L. H. III/IVparagraaf 8,9,10

Twee zaken zijn nu op grond van Gods Woord vastgelegd. Jij bent onwillig en onmachtig om jezelf tot God te bekeren en in Christus te geloven. ( art.1-3) En dat er geen enkel lichtpuntje in jou is om tot echte zaligmakende kennis van God te komen, het lukt ook niet door heel netjes en vroom te leven, (art.4-7) Jij moet geroepen worden uitje zondegraf. De HEERE doet dit door Zijn Geest en Woord. Het Woord van God komt tot ons door de verkondiging van het Evangelie. Zo wordt een zondaar geroepen tot het leven met God. Tot wie komt dit Evangelie? Meent God wel wat Hij zegt? Vragen die te maken hebben met de ernst van de evangelieverkondiging.

Roeping van het evangelie

Eerst citeer ik artikel 8. “Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in Zijn Woord wat Hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst allen, die tot Hem komen, en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven.” De komst van het evangelie is een bijzonder voorrecht in je leven. God roept allen tot de zaligheid. Hij staat er Zelf achter. Het is een ernstig aanzoek van God om achter je struiken vandaan te komen. Hij roept een gevallen adamskind ( dus jou) toe: “Adam waar zijt gij?” Kom voor de dag met je bladerkleed.

Of je nu een nette opgepoetste zondaar bent of een zondaar die de zonde uitleeft, dat maakt niet uit. God roept: “Komt tot Mij en uw ziel zal leven.!” Wie aan deze roeping geen gehoor geeft, laadt een zware schuld op zich. Christus weent over zulke jongens en meisjes. (Luk.13:34) Hij is vertoornd over hen. ( Luk.19:27) Juist de algemene roeping tot het heil zal onze onwil blootleggen. Misschien twijfel je: “Zou het echt waar zijn?” “En het besluit van God dan?” Gods Woord zegt: “Dwing ze om in te gaan, ga uit in de heggen en steggen, haal de kreupelen, de melaatsen, de verminkten opdat Mijn huis vol worde!”

Uitwerking van het evangelie

a. Het niet komen

Toch komen er velen niet op de roepstem van het evangelie, (art.9) Velen worden niet bekeerd. Hoe komt dat? Daarvan ligt de schuld niet in het evangelie. Ruim mag en moet verkondigd worden, dat iedere zondaar mag komen, om bekeerd te worden en zalig gemaakt te worden. Het ligt ook niet aan Christus.

Hij is een volkomen Zaligmaker voor een volkomen zondaar. Het ligt ook niet aan God. Hij geeft gaven aan mensen, om Zijn roeping kracht bij te zetten.

Judas is verlicht geweest, hij is dicht bij de prediking van de Heere Jezus geweest, hij heeft Zijn wonderen gezien, hij heeft in zijn hart gevoeld dat hij onschuldig bloed heeft verraden en toch is hij verloren gegaan. Het is eigen schuld.

Een hardnekkige weigering om tot God te komen. Onze D.L. illustreren dit aan de hand van de gelijkenis van het zaad. (Matth.13) Het zaad op de weg zijn zondaren die het Woord van God laten afketsen op hun harde hart. Ze zijn niet omgeploegd in hun geweten. Ze maken zich nergens druk om. Ze weten wel dat ze moeten breken met hun zondeliefde, maar ze willen het niet, ze hebben er geen zin in. De roepstem van het evangelie interesseert ze niet.

Het zaad zonder diepte van aarde. Dat zijn de tijdgelovigen. Zij leven met een ingebeeld geloof. Ze hebben de belofte van het evangelie ‘terstond’ en ‘met vreugde’aangenomen.

Spontaan, onnadenkend, zonder de kosten te overrekenen.

O ja, ze zijn wel een beetje ‘omgeploegd’, gevoelig geworden vanwege hun zonden, maar de diepgang wordt gemist. Er is geen levend zondebesef, er is geen droefheid naar God over de zonden, ze zijn niet geheel verloren, ze kunnen nog wel wat, ze zijn half bekeerd, dus ten diepste helemaal niet. Ze hebben Christus niet nodig als een volkomen Zaligmaker. Ze willen wel een helpende, een aanvullende Jezus.

Uiteindelijk droogt alles op bij zulke tijdgelovigen. De tranen drogen op, de blijdschap is van korte duur, door verdrukking sterft het uiteindelijk af. Ze missen in alles de toepassende werking van de Heilige Geest. Hun ‘geloofsleven’verdiept zich niet. Er is geen verdieping in de zondekennis, Godskennis en Christus kennis.

Het zaad dat tussen de doornen valt. Dat zijn zondaren die de roepstem van het evangelie laten verstikken in de zorgen van het leven en de wellusten van de wereld. Je studie, je baantje, je gezondheid, je conditie, je hobby, je computer, je vrienden enz. Geen tijd voor God. De preek verstikt in al je beslommeringen. Je vangt flarden van het Woord op. Soms denk ik wel eens onder het preken. “Waar zit je toch met je gedachten?” Het Woord krijgt nauwelijks de gelegenheid om indruk te maken. Ligt het aan God, aan Zijn Woord? O nee, het ligt aan hen die geroepen worden.

b. Het wel komen

“Ze zullen komen....” ( Jer.31:9) Wie? “Al wat de Vader geeft, zal tot Mij komen, en die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen.”(Joh.6:37) Het komen wordt niet toegeschreven aan een mens. Uit zichzelf blijf je tegenstand bieden. Het komen ligt verankerd in de verkiezing. Wat doet God dan? God roept hen krachtig en geeft hen geloof en bekering. De volgende keer hoop ik verder te gaan.

Ontvang de hartelijke groeten van jullie vriend,

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 2003

Bewaar het pand | 12 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 2003

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken