Bekijk het origineel

VAN DE REDACTIE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VAN DE REDACTIE

3 minuten leestijd

Inhoud

In dit nummer van ons blad is een meditatie van ds. L.W. van der Meij opgenomen over 1 Korinthe 15:19. Ds. P. den Butter schrijft een eerste artikel over de wederopstanding der doden op de jongste dag. Ds. J.M.J. Kieviet maakt een begin met de bespreking van het boek van dr. W. Verboom over de Dordtse Leerregels. Ds. P. Roos schrijft een eerste artikel over openbare belijdenis des geloofs. Ds. Tanis schrijft over het diakenambt naar aanleiding van 1 Tim. 3:28-12. Ds. K. Hoefnagel vervolgt zijn schrijven over het werk van de Heilige Geest. Zelf hebben we een vierde artikel geschreven over de zaligsprekingen. Er is een verslag opgenomen van de gehouden LCJ jongerendag in Barneveld. Tenslotte werden enkele persberichten opgenomen.

Jubileumnummer

Dit nummer ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van Bewaar het Pand is goed ontvangen. Moge de Heere in de toekomst de arbeid die verricht mag worden met Zijn zegen achtervolgen.

Ontmoetingsdag Werkendam

Zaterdag j.l. 22 april werd onze ontmoetingsdag te Werkendam gehouden. Helaas kon ik zelf niet aanwezig zijn omdat ik een begrafenis moest leiden op Urk. Van onze voorzitter, ds. M. Vlietstra, begreep ik dat het een goede dag is geweest. De temperatuur viel wat tegen, maar het bezoek was goed. De kerk was vrijwel geheel gevuld. Maar het belangrijkste is dat het Woord Gods mocht klinken en weerklank mocht vinden in het hart. Het is een goede zaak rondom het Woord Gods elkaar te mogen ontmoeten. Tijdens de middagpauze en ook voor en na de samenkomsten hebben veel bekenden elkaar weer gesproken. Er mag door Gods goedheid een samenbindende werking uitgaan van onze ontmoetingsdagen. Op gepaste wijze mogen we er blij mee zijn dat ‘Bewaar het Pand’ na 40 jaar nog functioneert en een plaats in de Christelijke Gereformeerde kerken mag innemen. De Heere ontferme Zich op het gebed over het geheel van onze kerken. We hopen en bidden dat er nog velen getrokken zullen worden uit de macht der duisternis en de vreze Gods mogen leren kennen en beoefenen. Daarnaast hopen en bidden we dat zij die de vreze Gods deelachtig mogen zijn nader onderwijs van de Heere mogen ontvangen.

Verschijning volgend nr.

Het volgende nummer van ons blad zal D.V. donderdag 11 mei verschijnen. Kopij graag binnen donderdag 4 mei. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 april 2006

Bewaar het pand | 12 Pagina's

VAN DE REDACTIE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 april 2006

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken