Bekijk het origineel

VAN DE REDACTIE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VAN DE REDACTIE

3 minuten leestijd

Inhoud

In dit nummer van ons blad is een meditatie van ds. G. Bouw geplaatst over Johannes 14:6a “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg.” Ds. P. Roos schrijft onder de titel “Eenheid”een artikel over de verhouding tussen de CGK en de GKV. Ds. K. Hoefnagel schrifjt in zijn vragenrubriek over ontwikkelingen in onze kerken die zorgen geven. Ds. M.C. Tanis schrijft over 1 Tim. 5:2-7 “Denken aan weduwen”. Een samenvatting van de preek gehouden door ds. P. den Butter bij de bevestiging van ds. A.A. Egas tot predikant van de Christelijke Gereformeerde kerk te Middelharnis en de intredepreek van ds. A.A. Egas zijn opgenomen. De artikelen van ds. J.M.J. Kieviet en van ds. A v.d. Weerd blijven overstaan tot de volgende keer. Tenslotte enkele persberichten.

Ds. M. Vlietstra

Nu we dit schrijven mag ds. M. Vlietstra weer thuis zijn, wat reden is tot dankbaarheid. Naar omstandigheden gaat het redelijk wel met hem. Op de lange termijn zal duidelijk worden wat de therapie al of niet zal uitwerken. Het meeleven heeft hem en zijn vrouw goed gedaan. We wensen ds. Vlietstra van harte Gods nabijheid en genade toe met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Fam. ds. A. v.d. Weerd

Met ingang van 1 november D.V. zal het nieuwe adres van de fam. ds. A. v.d. Weerd zijn:

Beatrixlaan 1 2421 CG Nieuwkoop tel. 0172-574949

Revoke

D.V. 11 november 2006 bijeenkomst in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. De heer P. Eikelenboom zal een lezing houden getiteld: “psychologische aspecten van ongewilde kinderloosheid.” De bijeenkomst is bedoeld voor alle leden en echtparen die tot de doelgroep behoren, maar (nog) geen lid zijn.

13.30 ontvangst met koffie, 14.00 opening, 1415-15.15 uur lezing, 15.15-16.00 uur pauze, 16.00-16.45 discussie in groepjes, 1645-17.30 plenaire discussie en vragen stellen aan de spreker, 17.30 sluiting.

Aansluitend zal eer een gezamenlijke maaltijd gebruikt worden. Hiervoor dient u zich voor 1 november aan te melden bij Margriet van den Brink (0341) 425712 of via e-mail: mar-griet@brinkvd.demon.nl

Dankdag voor gewas en arbeid

Als u dit leest ligt de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid al weer achter ons. De Heere heeft veel willen geven in de achterliggende periode. Hij geve jong en oud daar een open oog voor en een erkentelijk hart. Wie mag beleven niets verdiend te hebben zal verlegen zijn onder de geringste weldaad in de natuur en in de genade die de Heere genadig verleent. Het past te belijden: “Eben-Haëzer” wat betekent: tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen. Moge de Heere ook de komende periode tot de biddag in alle opzichten geven wat ieder van ons nodig heeft voor tijd en eeuwigheid beide.

Verschijning volgend nr.

Het volgende nummer van ons blad zal D.V. donderdag 16 november verschijnen. Kopij graag binnen donderdag 9 november. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 november 2006

Bewaar het pand | 12 Pagina's

VAN DE REDACTIE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 november 2006

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken