Bekijk het origineel

VRAGENRUBRIEK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VRAGENRUBRIEK

6 minuten leestijd

Persoonlijke toe-eigening (1)

Over de toe-eigening des heils is de laatste jaren in samensprekingen met de vrijgemaakte kerken heel wat gezegd. Nu ligt daarover echter een persoonlijke vraag voor ons ter beantwoording. Dat doet ons goed. Want al weten we het nog zo goed te zeggen hoe het niet en hoe het wel is, als het goed is wordt het voor mij persoonlijk de vraag: in welke weg deel ik in het heil dat nooit vergaat? Ik citeer eerst de vraag:

“Het moet heerlijk wezen om in Christus te zijn, Zijn heilswerk te mogen toe-eigenen, zoals vergeving van zonden, gerechtigheid, blijdschap. Hoe kan ik, of behoor ik te bidden om met meer profijt voor mijn eigen ziel deze weldaden te ontvangen? Ik denk soms wel dat ik veel meer met de beloften moet bezig zijn in het gebed. Ook met name die beloften met betrekking tot de Heilige Geest. De hemelse Vader zal Zijn Geest geven die Hem daarom bidden. En Die gekomen zijnde zal u in alle waarheid leiden. Ik heb gemeend mijn ziel wel aan de Heere te kunnen opdragen, maar tegenwoordig lukt dat niet meer zo met aandoening van binnen”.

Graag ga ik op deze zaken nader in. Wat heeft de mens veel verloren in zijn diepe val! Hij is van God, de Bron van het leven, losgeraakt en nu aan een drievoudige dood onderworpen. De leegte die daardoor ontstaan is, zoekt de een zus en een ander weer zo op te vullen. Maar dat ledige hart kan nergens meer echte verzadiging vinden dan in God alleen.

Nu heeft het de Heere behaagd om nu voor zo’n ellendig mens een weg te openen, waarin hij weer in de gemeenschap van God kan terugkeren en een vrede vinden die alle verstand te boven gaat. In oneindige zondaarsliefde heeft Hij Zijn lieve Zoon naar deze vervloekte aarde gezonden. De Zoon wilde gewillig het werk der verlossing op Zich nemen. Daartoe moest Hij allereerst de rechtvaardige straf op de zonde dragen en wegdragen. Hij kwam om de dood te sterven. Plaatsbekledend voor anderen. Maar Hij kwam ook om te leven! Hij werd namelijk onder de wet geboren en nam, eveneens plaatsbekledend, op Zich om naar alle geboden Gods te wandelen “Ik draag Uw heilige wet, dien Gij den sterveling zet, in ’t binnenst ingewand”. Door Zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid verwierf Hij een volmaakte en eeuwige gerechtigheid voor zondaren.

Zie hier dus in korte trekken iets van het werk van God de Vader en van God de Zoon. Nu spreekt Christus echter ook van de Heilige Geest. Zie slechts de hoofdstukken 14, 15 en 16 van het Johannesevangelie. Door het werk van de Heilige Geest gaan we al deze dingen leren en inzien. De Heilige Geest werkt door middel van het Woord. Natuurlijk kan Hij ook onmiddellijk werken, maar het behaagt Hem middellijk te werken. We moeten van de middelen gebruik maken. Maar dan moeten we het lezen van en het luisteren naar Gods Woord wel als zodanig zien! Hoe lees ik Gods Woord? Hoe ga ik naar de kerk? Is het met het gebed of de Heere het nog gebruiken wil voor me?

Door het werk van Woord en Geest ga ik inzien wat ik met mijn verstand reeds wist, namelijk dat we van God afgevallen zijn en dat we nu het leven zoeken buiten God! Maar u kent het werk van de Heilige Geest daaraan dat het u persoonlijk tot schuld wordt. Het werk der ontdekking vangt aan. En zal voortgaan tot het einde toe. De Heilige Geest laat u zien dat de Schriften mij tonen wie de mens geworden is, wie ik van nature ben. U gaat zich dat als het ware toe-eigenen. U gaat uw schuld zien en mijnen. Velen hebben het over mijn Heere en mijn Vader en mijn geloof, maar je hoorde ze nooit zeggen: mijn zonde!

Om daar te komen, eens voor het eerst en altijd weer opnieuw, is nodig het almachtig en overtuigend werk van de Heilige Geest. Want een mens wil niet worden wat hij is, een arm en verloren mensenkind voor God. Hij is een vijand van ootmoed en een gebroken hart.

Maar zie nu toch eens die tedere zorg van de Heere voor de Zijnen. Terwijl David zwijgt en niet voor God weet te bukken, terwijl zijn levenssappen als het ware verdrogen, is de Heere onderweg om David op zijn knieën te krijgen! Dat werd hetgeboorteuurvan Psalm 51. In die Psalm bekent hij niet alleen schuld, maar smeekt hij ook om het voortgaande werk van de Heilige Geest. Want, o wat hebben we ons Gods werk in ons hart toch altijd weer zo onwaardig gemaakt!

Als David zijn schuld mijnt krijgt hij het vertroostende Woord van God te horen. Nathan immers zei: De Heere heeft uw zonde weggenomen; gij zult niet sterven.

Als het goed is, en laat een ieder zich op dat punt eens onderzoeken, gaat het ons toch daarom, dat we nu uit Gods mond mogen horen dat alles goed is. We gaan zo vaak op het gevoel af. Of leven bij redeneringen en conclusies. Of gaan af op wat anderen zeggen en oordelen over ons. Maar als het goed is, leert u dat alles verwerpen en is het u om een toezegging van de Heere te doen. In een dergelijke situatie leest u anders de Schrift en gaat u anders naar de kerk. Dan gaat u de dichter van Psalm 119 verstaan: Dat zich Uw heil aan mij mocht openbaren! Of: bevestig toch aan Uwen knecht den zegen, waartoe Uw Woord hem blijde hope gaf. Of: ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond!

Zal de Heere dan achterblijven? Hij komt gewis, omdat Hij nooit half werk levert. Waar Hij de zondaar bracht tot het mijnen van zijn zondeschuld, daar werkt Hij door. Hij zal het alles doen opdat Christus verheerlijkt worde. Dat is immers het liefste werk van Gods Geest!

We willen er de volgende keer verder op ingaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 december 2006

Bewaar het pand | 12 Pagina's

VRAGENRUBRIEK

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 december 2006

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken