Bekijk het origineel

Steeds Dezelfde

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Steeds Dezelfde

4 minuten leestijd

“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid”

Jaren verwisselen. Eeuwen verglijden. Daarmee gegeven is de veranderlijkheid van dit leven. Vandaag gezond, morgen ziek. Gisteren het leven, heden gestorven. Alle bewegelijke dingen verdwijnen. Dat geldt ook van al onze tijdelijke en aardse steunpunten. Het zal ons ontvallen! Ons houvast kan alleen liggen in die ene naam: Jezus Christus. Hij is onveranderlijk. Wat vergaat, Zijn Woord bestaat. Hij blijft Dezelfde in Zijn zondaarsliefde en trouw. Van eeuwigheid is Hij immers de Borg. Tot in eeuwigheid zal Hij Zaligmaker zijn. Gisteren was Hij immers bij de Vader in Zijn heerlijkheid. Daar verklaarde Christus Zich bereid om te voldoen aan Diens eis. Daarop is Hij nooit teruggekomen. Hij daalde af in de tijd en heeft in de weg van smadelijke vernedering volbracht wat Hij had toegezegd. Hoewel het Hem strijd kostte, heeft Jezus gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden. Door de worsteling van Gethsémané heen ging Hij naar het kruis om de Godverlatenheid te doorleven. Het graf kon Christus niet houden en Hij verrees in opstandingsglorie. Hij is de levende Koning. Ook morgen en in heel de toekomst. Jezus Christus regeert en zegent Zijn kerk. Want Zijn verleden is niet afgesloten en voorbij. Wat Hij gisteren volbracht doet Hij heden gelden. En morgen zal Hij niet anders zijn. Zodat Jezus Christus betrouwbaar is, een vaste Toevlucht voor wie op Hem betrouwen. Is deze onveranderlijke zekerheid de vastheid voor uw ziel? U vraagt zich dat af omdat u uw verleden tegen hebt? Van God afgevallen en zoveel schuld? En heden? Wat zal ik zeggen? Duizend noden en zorgen kwellen mijn angstvallig hart. Geen zekerheid, wel verdorvenheid. De toekomst baart me zorgen, wat heb ik voor verwachting voor morgen? Pijn, teleurstelling en verdriet zullen er zijn. Morgen zal niet anders brengen dan wat het verleden bracht. Wordt dan in dit Woord niet een rijke troost ontsloten? Hierin wordt immers verklaard een Zaligmaker die steeds Dezelfde is. Voor gisteren, heden en in de toekomst is er bij Hem verlossing. Hij kan uw verleden ongedaan maken. Door het tot Zijn eigen verleden te maken. Hij heeft aan het kruis het handschrift onzer zonde dat tegen ons was, gehecht en gedood. In Zijn dood en bloedstorting is de reiniging uwer vorige zonden! Zoek Hem te kennen in Wie Hij gisteren was, opdat u uit kracht van Zijn voldoening mag ontvangen: Ik gedenk uw zonden niet meer!

In het heden der genade wil Jezus Christus u zegenen met wat Hij in het verleden heeft gedaan. Dan leert u in het heden Hem zoeken. Hij is nabij en maakt waar: Ik zal zijn die Ik zijn zal. Christus is Dezelfde in Zijn schuldvergevende liefde. Hij bedekt uw schuld. Hij is groot van goedertierenheid. De Heere bewaart me bij de verkregen verlossing. Jezus bidt dat mijn geloof niet zal ophouden. Christus ondersteunt en leidt me op de eeuwige weg. Dan wordt het een lieflijk heden der genade: de Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij die gisteren tot mij kwam, zal vandaag mij Zijn genade niet onthouden.

Wat komt er dan een hoop en blij toevoorzicht voor morgen. Jezus Christus is eeuwig trouw. Hij Die in zes benauwdheden heeft geholpen zal me in de zevende niet laten omkomen. Zelfs door dood en graf heen blijft Hij mijn Zaligmaker. Hij zal met Zijn Geest nimmer wijken. Voor hen die met Zijn bloed gekocht zijn, is de zalige toekomst verzekerd. Ik verander steeds. Zo heb ik het, zo ben ik het kwijt. Nu meen ik dat het echt Gods werk is, morgen twijfel ik. Christus blijft steeds Dezelfde tot in eeuwigheid. Mag u die troost van deze Zaligmaker kennen? Wat van Christus is, kan u niet worden afgenomen, in tijd noch eeuwigheid.

Hoe meer ik leer sterven aan het mijne, des te nader mij de zaligheid komt in Jezus Christus. Met deze belijdenis kan ik het leven door. Op deze belofte kan ik eens mijn hoofd neerleggen. Want deze God is onze God. Door tijd noch eeuwigheid te scheiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 januari 2007

Bewaar het pand | 16 Pagina's

Steeds Dezelfde

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 januari 2007

Bewaar het pand | 16 Pagina's

PDF Bekijken