Bekijk het origineel

OPENING VAN HET NIEUWE KERKGEBOUW “DE ARK” IN CULEMBORG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

OPENING VAN HET NIEUWE KERKGEBOUW “DE ARK” IN CULEMBORG

5 minuten leestijd

Vrijdagavond 25 mei werd het nieuwe kerkgebouw van de gemeente te Culemborg in gebruik genomen. Na bijna zes jaar van voorbereiding en één jaar bouwen was het kerkgebouw klaar.

Vele genodigden en belangstellenden waren in de gelegenheid om de samenkomst waarin “De Ark” geopend werd bij te wonen. Ruim 350 aanwezigen hoorden hoe de kinderen van onze gemeente zingend de kerk binnen kwamen en voor in de kerk nog “Noach en de ark” en de verzen 1,7 en 10 van Psalm 116 ten gehore brachten, waarna vers 11 samen met de gemeente gezongen werd. Br M.C. Donker overhandigde als voorzitter van de Commissie van Beheer daarna de sleutel aan de tweede voorzitter van de kerkenraad br J. van Leeuwen, die met dankbaarheid het kerkgebouw aanvaarde en allen die er aan meegeholpen hadden bedankte. Tijdens het zingen van Psalm 100:1, 2 en 3 werden door de kinderen, de jeugd en de belijdeniscatechisanten de Kanselbijbel, de doopvont, het Avondmaalsstel en de collectezakken binnengedragen. Daarna volgde de overhandiging van de Kanselbijbel door ouderling Van Leeuwen aan ds L A. den Butter met de opdracht om deze op de kansel te leggen en de gemeente op deze plaats daaruit te onderwijzen, vermanen en vertroosten onder de leiding van de Heilige Geest.

Tijdens het zingen van het vierde vers van Psalm 100 werd de Bijbel op de herplaatste oude kansel van de Ridderstraat geopend in het nieuwe kerkgebouw.

Gods Woord werd gelezen uit Genesis 6:9-22, de geschiedenis van de opdracht aan Noach om de ark te bouwen. Na de Apostolische geloofsbelijdenis en het gebed of de Heere aan deze plaats Zijn werk door Woord en Geest zou willen voortzetten werd Psalm 145:2 en 6 gezongen. In de meditatie werd stil gestaan bij Hebreeën 11:7: het geloof van Noach waardoor hij de ark bouwde, de ongelovige wereld veroordeelde en zijn gezin behouden werd. Spits van de meditatie was het tweeledige van de betekenis van de ark: waarschuwende aanklacht en nodigende belofte. In de dagen van Noach waren de mensen gericht op de aardse dingen: eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven. De aarde was vol geweld en God werd vergeten. Noach had de genade gekregen te zien dat er boven de aarde nog een hemel is, waar God de Schepper woont. Door die genade geloofde hij God en gehoorzaamde de opdracht tot het bouwen van de ark. Daarmee veroordeelde hij de ongelovige en goddeloze wereld. Maar tegelijkertijd was de ark nog teken en prediking van Gods genade en vergeving. Want in die ark was ook plaats geweest wanneer de buren van Noach door het aangekondigde gericht God hadden leren vrezen en geloven. Terwijl de ark getuigde van Gods genade en Zijn reddingsplan uit het oordeel bleven de buren door ongeloof buiten staan en kwamen om.

Zo is ook “De Ark” niet bedoeld als een gebouw alleen voor de gemeente. Maar gaat de waarschuwing én de nodiging uit tot allen, ook in de wijk. Het is de plaats waar dé Ark der behoudenis, Jezus Christus gepredikt mag worden, tot redding van zondaren uit de dag van het laatste oordeel. Er is nog een open deur gegeven met de belofte dat de Heere nabij allen is die Hem aanroepen in der waarheid. In die weg van geloof en bekering is er ook in onze tijd - die het evenbeeld is van Noachs dagen - nog behoud te vinden in het bloed van Christus. De Heilige Geest is uitgestort om ze van alle windstreken te brengen tot in de Ark Christus. Het zij ons voortdurend gebed of dit gebouw “De Ark” daartoe een middel mag zijn in Zijn handen.

Na een muzikaal intermezzo en Psalm 138:1 volgde het dankgebed.

De gemeente werd toegesproken door dhr. Geertsen namens B&W van Culemborg en door dhr Middel namens de plaatselijke kerken en namens de classis Utrecht door ds J. H. van Dijk, de consulent van onze gemeente.

Na een kort dankwoord aan het adres van deze sprekers werden de kinderen van de gemeente ook hartelijk bedankt voor het prachtige schilderij dat zij samen hadden gemaakt als kado voor de gemeente. Het schilderij, bestaande uit vier delen, heeft het thema “de ark van Noach” en alle kinderen hebben daarvan een onderdeel geschilderd: de ark, de regenboog, en allerlei dieren. Het is opgehangen in de zaal die dienst gaat doen als kinderoppas.

Daarna werd staande de Heere de lof toegezongen met Psalm 150:1 en 3. Na de zegenbede was er nog volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de verschillende ruimten van het nieuwe kerkgebouw te bezichtigen.

Onze dankbaarheid is aan de Heere Die ons in Zijn genade deze grote zegeningen schonk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juni 2007

Bewaar het pand | 12 Pagina's

OPENING VAN HET NIEUWE KERKGEBOUW “DE ARK” IN CULEMBORG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juni 2007

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken