Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

EEN HARTELIJKE OPROEP

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EEN HARTELIJKE OPROEP

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

2 Tim. 1:13 en 14

Want het leven is mij Christus. Deze belijdenis heeft Paulus vastgelegd in zijn brief aan de gemeente van de Filippenzen (1:21). Wanneer wij nu zijn leven nagaan, dan zien we die belijdenis bevestigd in zijn leven. Persoonlijk en ambtelijk. Zijn levensinhoud was Christus. Aan Hem dacht hij. Uit Hem leefde hij. Naar Hem verlangde hij. Hem wilde hij dienen. Paulus wilde geheel leven voor Christus en door heel het leven met Christus. Onder mensen en in de gemeenten zien we het. Het is gebleven tot in de dood. Zich inzetten voor de dienst, het Koninkrijk van de Heere, lezen we ook in de brieven aan Timotheüs. Met nadruk schrijft hij aan Timotheüs: Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is (2 Tim. 1:13). Welk een pastoraal advies wordt door Paulus gegeven. Timotheüs heeft veel van Pauuls gehoord. Gezonde woorden liet Paulus horen. Het volle evangelie van zonde en genade beheersten de prediking van Paulus. Het woord van de Heere werkt heilzaam, genezend. Paulus is daarvan overtuigd. Daarom Timotheüs: houd het voorbeeld van de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt. Timotheüs moet zich exact houden aan het voorbeeld, het patroon, het richtsnoer wat hem gegeven is. Calvijn zegt: Timotheüs zou zo moeten prediken dat het duidelijk de leer van Paulus is die gebracht wordt. Calvijn voegt eraan toe, dat de theologie van zijn dagen de weg is kwijt geraakt. Men heeft de gezonde woorden verlaten en dat maakt de theologie ziek. Het overgeleverde geloofsgoed mag niet verdonkerd worden. Ook niet omgebogen naar de tijd. Geen verkort evangelie. Geen aangepast evangelie. De tekstgebondenheid is eis.

Dit wordt door de Heere gevraagd. In een verklaring las ik wat het doorgegeven waard is. Het gaat in 2 Tim. 1:13 over het overgeleverde geloofsgoed. Geloven doet men niet in het luchtledige. De gelovige zegt ook niet ‘wat heb ik met het geloof van mijn schoolmeester of van mijn oude vader te maken.’ Gods kind staat graag in de stroom te vissen. Maar dan in de stroom van de traditie waarin hem de dierbaarste beloften en eisen van Gods Woord zijn aangereikt. Nu dient de theologie de kerk te helpen om de gezonde woorden te bewaren. Dat verstonden mannen als Luther en Calvijn. Het kan ook overwegend van de mannen van de Nadere Reformatie en van hat puritanisme gezegd worden. Hun theologische arbeid was onderworpen aan de Heilige Schrift. Wat zij geschreven hebben is gezond en gezond makend. Dit kan niet gezegd worden van veel wat er nu op de markt verschijnt. De Schrift wordt zeer kritisch bekeken. De geleerde mens maakt uit wat waar is. Wat tijdgebonden is en waarin het leven van nu ingepast kan worden. Wat zich op de wereldmarkt aandient wordt op een zogenaamde vrome manier acceptabel geacht. Het resultaat is precies als wat Calvijn in zijn dagen constateerde. Wel een leer, maar waarin men Paulus niet meer kan herkennen. Hiervan mag wel kennis genomen worden, want het komt er niet op de synodale tafel. Bezinnen op en leven bij het apostolische gezag is dringend geboden. Ook voor onze jongeren. Dit heeft niets met tijdgebondenheid te maken. Het apostolisch gezag is het Goddelijk gezag. Paulus kon ook met nadruk zeggen: ik ben gesteld als een prediker, een apostel en een leraar der heidenen. We moeten ook niet voorbijzien wat Paulus verder schrijft: het voorbeeld der gezonde woorden die van Paulus gehoord werden moet gehouden worden in geloof en liefde in Christus Jezus (2 Tim. 1:14).

Een groot gevaar is ook dode orthodoxie. Men heeft dan aan de leer genoeg. Zuiver in de leer is goed. Het is zelfs eis. Want Gods Woord geeft alles aan voor leer en leven. Waar geen ruimte voor is, mogen we geen opening voor maken. Dan zetten we Gods Woord naar ons tijdsbeeld. De hartelijke verbondenheid aan de leer, de gezonde woorden, behoort er te zijn en die is er wanneer er is het leven uit en door Christus Jezus. Wanneer men één is met Hem. Zo alleen is er geloof en liefde. Vandaar dat het geloof Christus tot fundament heeft en de liefde tot Hem blijkt in woorden en daden. Men leeft als het ware met de Bijbel in de hand en belijdt de zuivere leer der waarheid. Op en onder de kansel. Ter onderstreping zegt Paulus: bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heiige Geest Die in ons woont (2 Tim. 1:14). In vers 12 heeft Paulus het over zijn pand, dat bij de Heere is weggelegd en door de Heere wordt bewaard tot de grote dag. In vers 14 heeft hij het weer over het pand. Het gaat hier over het pand op de aarde. Het kostbare namelijk, de heilswoorden des Heeren. Die zijn goed. Zuiver. Heilvol. Heilzaam. Onverderfelijk. Die dienen bewaard te worden. Het grondwoord in het grieks geeft aan dat bewaren ook wijst op bewaken. Beschermen. Er zijn vijanden die het af willen nemen. Beïnvloeden. Verdraaien. De geest van de eeuw is scherp, listig en werkzaam. Timotheüs, de vijand die zelfs kan komen als een engel des lichts, ligt op de loer. Laat wat je bezit niet overweldigen, imponeren of meevoeren. Bewaren. Bewaken is de eis. Dit heeft ons ook veel te zeggen, want er is veel op de kerkelijke markt. Wanneer we aan onze eigen kerk denken. In de vorige eeuw werd gesteld: wat is christelijk gereformeerd! Het werd duidelijk belicht. Nu wordt er gesproken over wat in de christelijke gereformeerde kerken kan en uiteindelijk mag. De tijd slijt. De tegenstelling met het verleden wordt steeds groter. Was alles in de vorige eeuw goed? Wanneer kan dit ooit gezegd worden? Op de wereld is alles ten dele. Echter wat nu is behoort een wortel te hebben in het verleden. Het moet zelfs aantoonbaar zijn in Gods Woord. Het: zo zegt de Heere, is de toets. Voor alles. Voor heel het gemeentelijk en persoonlijk elven.

Nu zegt Paulus dat het bewaren, het bewaken moet geschieden door de Heilige Geest Die in u woont. Dit is heilige roeping voor Timotheüs en zo ook voor ons. Bijzonder voor ambtsdragers. Aan het kostbare, zo mogen we het wel noemen, wat toevertrouwd is, mag niets af of toegevoegd worden. Om de lieve vrede mag niets besloten worden. Compromissen kunnen levensgevaarlijk zijn en geweldige gevolgen hebben. Naar het Woord zal elke ambtsdrager op de grote dag geoordeeld worden. Getrouwheid is geboden. Maar wie kan de menselijke geest overtuigen, overheersen, of breken? De Heilige Geest. De Heilige Geest geeft inzicht in het Woord. De overtuiging van deze zaak: er staat geschreven. De Heilige Geest verzegelt het. De Heiige Geest geeft geloof in het Woord. Kracht uit het Woord en zekerheid door het Woord. Hij spoort aan om te willen strijden met het Woord en indien nodig te lijden voor het Woord. Zo zij het onder ons.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 oktober 2007

Bewaar het pand | 12 Pagina's

EEN HARTELIJKE OPROEP

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 oktober 2007

Bewaar het pand | 12 Pagina's