Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

4 minuten leestijd

Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2009, onder redactie van ds. G.P.M. van der Linden, ds. D. Quant, drs. R.W.J. Soeters en ds. H.J.Th. Velema, € 12,90, Uitgave Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, ISBN 978-90- 5881-426-5.
Allerlei nuttige gegevens staan in het jaarboek opgetekend. Ook in het jaar 2009 is het ledental van onze kerken weer gedaald met 289 leden. Dat is een droevige zaak. Maar belangrijker dan cijfers is de geestelijke groei. De HEERE gaat door met Zijn Kerkvergaderend werk ook in onze tijd. De HEERE volvoert Zijn welbehagen. Uiteraard heb ik veel waardering voor het samenstellen van dit jaarboek. Het zal door velen geraadpleegd en gebruikt worden.

Dr. P.C. Oele, Ware wijsheid, Inleiding in de wereld van geloof en wijsbegeerte, gebonden , 311 blz., € 18,90, Uitgave De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-90-336-2992-1.
Wijsbegeerte wordt ook filosofie genoemd. Het boek is bedoeld als een kennismaking met de westerse filosofie. De grote lijnen in de geschiedenis van de wijsbegeerte worden getekend. Een schets wordt gegeven van de voornaamste vertegenwoordigers van denkrichtingen te beginnen bij Socrates, Plato en Aristoteles. Het gaat de auteur om de relatie tussen geloof en de menselijke rede. De menselijke rede kan in dienst staan van het geloof, maar in veel gevallen onderwerpt zich de menselijke rede niet aan God en Zijn Woord, maar verzet zich daar juist tegen. In het slothoofdstuk is aangegeven dat de ware wijsheid alleen verkregen kan worden in de ‘vreze des Heeren’ die in de Bijbel het beginsel van de wijsheid genoemd wordt. In kort bestek wordt veel geboden. Een aanrader voor hen die kennis willen nemen van de hoofdlijnen in de geschiedenis van de westerse filosofie.

L.J. van Valen Geworteld in Zijn liefde. Leven en werk van Andrew Murray, paperback, 419 blz., € 19,90, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-90-336-0765-3.
Het gedachtegoed van Murray is een van de wortels van de theologie van de Pinksterbeweging. Johan Maasbach heeft veel boeken van Murray in Nederland uitgegeven. Dat zou een teken aan de wand moeten zijn. Van Valen heeft het leven en de arbeid van Murray uitgebreid beschreven. In het laatste hoofdstuk geeft hij aan dat de opvattingen van Murray in bepaalde opzichten niet stroken met die van de reformatie. Onzes inziens had de kritiek die klinkt aan het eind van het boek al eerder in het boek duidelijk verwoord moeten worden. Het ijveren van Murray voor zending onder de zwarte bevolking van Zuid-Afrika valt te waarderen. Wat de heiliging betreft is er sprake van een groot activisme en triomfalisme. Voor Murray is de rechtvaardiging door het geloof slechts het begin van het geestelijke leven. Wie daarin blijft steken leeft onder de maat. Murray spreekt over het zogenaamde overwinningsleven waarin de christen de klacht over de zonde achter zich laat. Onzes inziens is het gereformeerd om te stellen dat er niet geroemd moet worden in de vruchten van de Geest, maar er dient geroemd te worden in het bloed van Christus.

Ds. A.C. Uitslag, Thuis in de wereld!?, wereldgelijkvormigheid in de gereformeerde gezindte, gebonden, 163 blz., € 13,90, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978-90-331-2227-9.
De auteur wil door middel van dit boek de gereformeerde gezindte een spiegel voorhouden. Eerlijk wordt de vinger gelegd bij diverse vormen van wereldgelijkvormigheid. Hiermee bedoelt de schrijver een bewustwordingsproces op gang te brengen. Veel wordt aan de orde gesteld: hebzucht, kleding, media, vrijetijdsbesteding, mobieltjes, muziek etc. Er is sprake van toenemende aanpassing aan de wereld en haar leefwijze. Terecht wordt ook de vinger gelegd bij verschuivingen in geloofsbeleving en prediking. We lezen op blz. 130 “Vroeger kon bijna niemand behouden worden. Vandaag lijkt niemand meer verloren te kunnen gaan. Dat geldt ongeacht het kerkgenootschap. Tot in de zwaarste kringen toe wordt er wel een tekst gevonden of een gebeurtenis op zo’n wijze geduid, dat een geliefde toch nog goed weg is.” Aan het slot van het boek wordt geschreven over het vreemdelingschap. Dat wordt werkelijkheid als de Heere het wonder van de wedergeboorte werkt. Dan wordt de brug naar de wereld daadwerkelijk opgehaald. Dan worden de dingen gezocht die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Aan het einde van elk hoofdstuk staan gespreksvragen en stellingen die dienstbaar zijn om de stof verder te overdenken. De auteur vertelt meerdere dingen uit zijn persoonlijke en ambtelijke ervaring op een (te) herkenbare wijze. Men kan goed gebruik maken van dit boek om na te denken over de aangesneden zaken zonder het in alles eens te zijn met de schrijver.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 april 2010

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 april 2010

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken