Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

Ds. G. Boer, Getroost leven en sterven, De eerste zeven Zondagen van de Catechismus, gebonden, 156 blz., € 15,90, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-90-336-0851-3. Ds. G. Boer (1913-1973) was predikant van de Nederlands Hervormde Kerk (Gereformeerde Bond). We hebben veel behartenswaardige dingen in dit boek over de eerste zeven Zondagen van de Catechismus gelezen. Als het gaat over de volgorde van de drie stukken lezen we duidelijk op blz. 30 en 31 “Het is niet toevallig dat de Heidelbergse Catechismus als een bekwaam zielenarts bij onze ellende begint. Er zijn mensen die beweren dat de catechismus op zijn kop gezet kan worden, dat je dus bij de dankbaarheid kunt beginnen. Maar dat hebben de opstellers, Ursinus en Olevianus, zeker in hun verklarende geschriften, tegengesproken. Wie het zo voorstelt, heeft ook de Schrift tegen. Want de Heere God begint met een mens zijn nood, zijn zonden en ellende, bekend te maken. Het is een heel duidelijk, eenvoudig en aansprekend voorbeeld, dat Jezus ook Zelf gebruikt, dat niemand er over peinst een arts te waarschuwen, tenzij een kwaal hem of haar drukt. Tenzij er moeiten, verdriet en pijnen zijn.” Op blz. 34 worden we opgewekt jaloers te zijn op de houding van de Joden ten aanzien van de Wet des Heeren: “maar laten we eens jaloers worden op deze mensen, die zo’n heilige, tintelende vreugde hebben omdat het God behaagd heeft aan hen Zijn heilige Tien Geboden bekend te maken. De Joden vieren niet voor niets het feest van de Vreugde der Wet.” Over de prediking van de wet lezen we op blz. 42 het volgende: “De profeten hebben op het volk gebeukt met de heilige wet Gods. Ze hebben gezegd: Jullie hebben twee boosheden begaan. God verlaten, die levende Fontein, en jezelf bakken uitgehouwen waarin geen water blijft staan. Jezus heeft de farizeeën gegeseld, totdat sommigen na Pinksteren zeiden: ‘Wat zullen wij doen?’” Op blz. 145 wordt geschreven over verwerving en toepassing van het heil en gewaarschuwd tegen de vrije wil: “Hier wordt gezegd, uitgedrukt, dat alléén zij gered worden, die Christus worden ingelijfd. Dat is een zeer barmhartige leer. De leer van de algemene verzoening, en die van alverzoening, hoe wijd en breed ook aangehangen, zijn buitengewoon onbarmhartig, omdat die Christus in tweeën scheuren. Men zegt wel dat Hij de zaligheid verwierf, maar de toepassing laat men niet aan Hem over. Die neemt men zelf ter hand met behulp van de vrije wil, die er ondertussen niet is!” op blz. 151 wordt terecht gesteld dat de werking van de Heilige Geest nodig is: “Tegelijkertijd weten wij dat, hoezeer ons verstand en ons hart met de bijbelse kennis gevuld is en vervuld is – doe het maar, en trouw ook! – dat het nodig is dat die kennis een instrument wordt van de Geest.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 juli 2010

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 juli 2010

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken