Bekijk het origineel

Groot en groot maken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Groot en groot maken

Deze zal groot zijn, en mijn ziel maakt groot de Heere.” Lukas 1:32 en 46

4 minuten leestijd

Welk een gebeuren greep plaats te Nazareth. Niets door beneden, alles door Boven. Het was ook totaal uitgesloten dar het kon plaatsvinden door beneden. Wat geschiedde, gebeurde door de Heere. Het was Zijn wil en welbehagen. Niet te vatten en ondoorgrondelijk. Dit wordt door een ieder beleden die zichzelf leert kennen. Het getuigenis van de Heere door middel van Zijn engel sprak van Zijn Zoon. geboren uit de maagd Maria.

Tijdens de geboorteaankondiging klonk het: “Deze zal groot zijn.” Van Johannes werd gezegd dooide engel: “Hij zal groot zijn voor de Heere.” Een grote, gewichtvolle plaats zal hij in de dienst van de Heere innemen. 1 lij zal een groot dienstknecht zijn, een bijzonder instrument in de hand van de Heere. Jezus zal groot zijn zonder meer. Groot! Zijn Persoon en werk zullen onovertrefbaar zijn. Niemand zal Hem gelijk evenaren. Hij maakt Zijn Namen waar. Steeds zal Hij Jezus Christus de Heere zijn. De betekenis daarvan zal blijken, gekend worden op de aarde en in de hemel. Niets zal Hem te veel of te zwaar zijn. Hij zal groot in macht en heerschappij zijn. I lij zal uitblinken in liefde en onveranderlijke trouw. Voor vijanden zal Hij Zijn bloed en leven geven, zodat zij door Hem met God de Heere verzoend worden. Hij zal sterven voor de goddelozen, zodat zij vernieuwd en gerechtvaardigd worden en gesteld worden in de gemeenschap met de Heere. Hij zal groot zijn in vergaderen, roepen, onder houden en regeren. Hij zal zijn: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader dér eeuwigheid, Vredevorst. Zijn grootheid zal overweldigend zijn. Het maakt het hart stil. Het zal hoop geven. I let zal moed en troost geven. Want wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk door Hem. Zwaar beladenen, diep gezonkenen, overtreders, algedwaalden, ongehoorzamer), ongelovigen, hopeloze gevallen kunnen bij Hem terecht. En Zijn liefdeswoord staar op Zijn voorhoofd: “Kom tot Mij!” De jonge Maria tot wie het rijke woord “Deze zal groot zijn” gesproken werd, kreeg door het heilsgetuigenis van de Heere kleine gedachten van zichzelf. Elk heilswoord van de Heere verootmoedigt. Het is niet zo: wij klein en daarna de Heere groot. Het is andersom. Niemand wordt klein buiten het spreken en de werking van de Heere. Nu weten wij als er gesproken wordt over her groot maken van de Heere, dat dit niet betekent 1 lem groot maken. Dit is geheel uitgesloten. Hij is groot. Grootmaken is: Zijn grootheid opmerken, bewonderen, aanbidden en prijzen.

De heerlijkheid van Zijn Naam wordt bezongen. Zijn Verbondsnaam wordt beleden. Hij gedenkt Zijn verbond. In dat verbond heeft de Heere vastgelegd Zijn wil en Zijn daden. Zijn wil om zalig te maken en Zijn daden tot zaligmaker). Maria is in haar uiting en lofprijzing niet een eenling. Het is opvallend dat de aanhef van haar lied een weerklank vormt op de oproep van de psalmen. Denk aan donderdag 16 december 2010 • Meditatie • Ambtelijke praktijk • Bijbelstudie • Kerkelijk actueel • Boekbespreking psalm 103:1 : “Loofde HEERE mijn ziel.” Het groot maken zelf heeft zij van de vaderen geërfd. Woord en Geest gingen samenwerken. Het gesproken woord van de Heere tot het hart werd dooide Heilige Geest ingedragen in het hart, zodat her geloofd werd en de rijkdom daarvan beleden, en dat met psalmen die daarvan spreken. Hoe goed is het dan ook vandaag in de eenzaamheid en in het huis van de Heere: “Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, O Heere, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen.” Dan is het: De Heere is goed, en dat voor mij! Waarom? Om Zichzelfs wil. Voor Maria lag er een hele weg. Haar ondervindingen en gewaarwordingen zullen vele geweest zijn. De bestrijders zullen niet stilgezeten hebben, want het werk van de Heere wordt altijd aangevallen.

Echter, de overtuiging komt na korre of langere duur weer boven, dat het groot maken van de Heere, het denken aan de grootheid, de goedheid van de Heere geen inbeelding is, maar gave van de Heere, gegrond in het gesproken woord. Het woord wat Hij deed horen: “En zalig is zij, die geloofd heeft; want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn. zullen volbracht worden.” Wat de Heere gesproken heeft, gebeurt! Hij staat ervoor in. Het geloof in Hem wordt niet beschaamd. Zijn lofprijzing heeft grond. De Heere is groot. Groot van goedertierenheid, en Hij laat nimmer varen het werk Zijner handen. Hoop op Hem ellendigen, verwachters van Hem worden verblijders. l£n zangers van Hem, gelovend Zijn belofte, worden zeker bestreden, maar zullen zich verblijden, eeuwig verheugen in de vervulling van Zijn belofte. Hij zegt het immers: “Dit volk heb Ik Mij geformeerd, en het zal Mijn lof vertellen.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 december 2010

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Groot en groot maken

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 december 2010

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken