Bekijk het origineel

Openbaring (Slot)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Openbaring (Slot)

5 minuten leestijd

De vraag naar het duizendjarig vrederijk heeft een uitgebreid antwoord gekregen! Ik moet nog een paar dingen zeggen over het slot van Openbaring 20 en dan kom ik tot een voorlopige conclusie. Dan hoop ik de volgende keren in te gaan op nieuw binnengekomen vragen, om daarna, zoals beloofd, iets te zeggen over de positie van Israel. Anders wordt de stapel vragen te groot en wordt het geduld van de vraagstellers erg op de proef gesteld. Het slot van Openbaring 20 is erg aangrijpend. Het gaat over de jongste dag, die tevens de oordeelsdag zal zijn. De Zoon van God zal de Rechter zijn. Wij moeten allen voor Zijn rechterstoel geopenbaard worden, 2 Korinthe 5:10, niemand ontkomt eraan. Allen zullen wij daar staan met lichaam en ziel beide. De aarde en de zee zullen de dode lichamen teruggeven, als een wonder van Gods alvermogen. De een zal opstaan met een verheerlijkt lichaam, de ander tot eeuwige afgrijzing, zie daarvoor Jesaja 26 vers 19, Daniel 12 de verzen 1 tot en met 3, 1 Korinthe 15 vanaf vers 42 en, om niet meer te noemen, Openbaring 20 vers 13. De boeken zullen dan opengaan, dat zijn de gewetens van de mensen. Geen verontschuldiging is mogelijk, de Rechter levert een duidelijk bewijs van onze eeuwige strafwaardigheid en de straf zal zijn de poel van vuur. Wat is het nodig dat de Heilige Geest hier door de bediening van Gods Woord de “boeken” opent en ons schuldig verklaart voor God. En dat die schuld door mij gemijnd wordt. En dat ik de vergeving der zonden mag ontvangen door het geloof in Christus en Zijn algenoegzame offerande aan het kruis. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf! Maar wie in Hem gevonden wordt, zal op de dag aller dagen dus ook in Hem gevonden zijn en om Zijnentwil eeuwige heerlijkheid smaken! Zij zullen voor eeuwig van de dood verlost zijn! Geen beschuldiging zal meer tegen hen geuit worden. Want de schuld Uws volks hebt Ge uit Uw boek gedaan, ook ziet Gij geen van hunne zonden aan! Als we nu terugkeren naar de oorspronkelijke vraag en de betekenis van Openbaring 20 overdenken, zien we dat er op grond van de Schrift helemaal geen sprake is van de zogenaamde leer van een opname van de gelovigen, die vooraf zou gaan aan een duizendjarig vrederijk hier op aarde, met de stad Jeruzalem als middelpunt. Spreekt 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13 over het tegemoet gaan van de Heere Jezus, als Hij op de wolken des hemels zal verschijnen, de apostel spreekt vervolgens niet van een bloeitijd, al duurt die lang, duizend jaren, maar hij zegt: En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen, een eeuwige bloeitijd dus. Onderweg bij het beantwoorden van de vraag naar de uitleg van Openbaring 20 rees ook de vraag naar de verklaring van Zacharia 14. In dat hoofdstuk wordt in oudtestamentische woorden gesproken over de verdrukking die voorafgaat aan de eeuwige verlossing van Gods Kerk. Ook wordt er gesproken over de heidenen, die net als de Joden, het heil in Christus zullen kennen en erkennen. Om dan te besluiten met een beschrijving van de heiliging en verheerlijking van Gods volk. Bij de beantwoording van de vraag naar de positie van Israel zal ik ook op dit hoofdstuk terug komen. Overigens kan ik de verklaring van de profeet Zacharia van de hand van ds. J. Westerink van harte ter lezing aanbevelen. U vindt die uitleg in zijn tweedelige verklaring van de twaalf kleine profeten, zeer de moeite waard om aan te schaffen en te lezen. Bij de verklaring van toekomstige en door de Heere voorzegde dingen past ons altijd voorzichtigheid en bescheidenheid. Een belofte wordt pas ten volle duidelijk bij de vervulling en dan blijkt de belofte altijd nog weer rijker en voller van inhoud en betekenis te zijn, dan ooit voor mogelijk werd gehouden. Zo verrassend en rijk is de Heere! Laat het ons allen duidelijk zijn dat het er niet om gaat dat wij de toekomst volledig en nauwkeurig kunnen overzien, maar dat we bereid zijn om de Heere te ontmoeten, hetzij bij ons sterven voorafgaande aan de wederkomst, of aan het meemaken van de wederkomst zelf! Vandaag wordt ons ook wel de jongste dag voorgehouden en gepredikt, maar meer nog het belang van de dag der zaligheid, het heden der genade. Het geluid van Zijn naderende voetstappen zwelt aan. Dat hoort u toch zeker wel? De natuurrampen volgen zich in snel tempo op. Leed en lijden vermenigvuldigen. Verbrokkeling, verscheurdheid en verdeeldheid neemt hand over hand toe. De liefde is aan het verkillen en verkouden. De wereld vervuilt meer en meer, het meeste nog van de zonde. En de kerk sukkelt in slaap of is druk met het hier en nu. Het zijn allemaal tekenen van Zijn op handen zijnde komst. Laten we toch voor onszelf en voor onze kinderen en kleinkinderen veel op de knieën gaan. Hoe de dag van Zijn toekomst precies zal zijn, wie kan het zeggen? Maar dat die dag er zal zijn, dat is zeker. En nog is het de dag dat er een Fontein geopend is tegen de zonde en de onreinheid, Zacharia 13:1.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 januari 2011

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Openbaring (Slot)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 januari 2011

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken