Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

4 minuten leestijd

Huwelijkslied, gedichtenbundel, samensteller Willem van den Heuvel, gebonden, 68 blz., € 9,95, uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-90- 336-09695.
Er zijn in dit bundeltje van diverse dichters of dichteressen gedichten opgenomen die betrekking hebben op het huwelijk. We komen bekende namen tegen zoals bijvoorbeeld MA. Groeneweg- de Reuver en F. van der Schoot- van Dam.

Adolph Saphir, Het bewogen leven van een Israëliet. Uit de brieven en het dagboek van Philip Saphir. Beschreven door zijn broer Adoph Saphir, vertaald door L.J. van Valen, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, paperback, 144 pag., € 9,95, ISBN 978-90-336-0947-3.
De fam. Saphir, een intellectuele Joodse familie die in de 19e eeuw in Boedapest leefde, komt in aanraking met het evangelie door middel van John Duncan. John Duncan mocht het middel zijn tot bekering van het hele gezin. De jongste zoon, Adolph Saphir, vertrekt in 1843 met Duncan naar Schotland om daar theologie te gaan studeren. Tijdens zijn studietijd schreef hij een levensbeschrijving van zijn broer Philip, die op slechts 26- jarige leeftijd overleed na lange tijd ziek geweest te zijn. Voor deze levensbeschrijving wordt geput uit het dagboek en de brieven van Philip. Dhr. L.J. van Valen heeft het boek vertaald en van een inleiding voorzien. Philip ziet een taak voor zich in het onderwijs. Ondanks zijn zwakke gezondheid stichtte hij een school in Boedapest. Veel Joodse kinderen heeft hij les gegeven. Zij volgden niet alleen gewone lessen, maar hij vertelde hen ook van de Christus der Schriften. Uit dit boek blijkt duidelijk dat de Heere de prediking van de enige Naam gegeven tot zaligheid rijk gezegend heeft onder de Joden. Die prediking is vandaag nog nodig. Om u een indruk te geven van de inhoud van dit boek geven wij een citaat van blz. 76 en 77 “Toch kunnen vele goede christenen het maar niet laten om hun genadestaat te meten aan de gebeurtenissen van de dag: ‘Vandaag heb ik veel in de Bijbel gelezen en glimpen ontvangen van de waarheid. Ik voel me vernederd en bewogen en heb veel vrijmoedigheid in het gebed. Vandaag mag ik deze verzoeking overwinnen, die mijn verlangen wilde onderdrukken.’ Zij die zo spreken, dienen niet om genade maar om loon. Een oprecht kind van genade meet zijn genadestaat niet af aan de grotere of mindere mate van trouw die hij getoond heeft. Hij weet dat zijn heil niet is gegrond op de groei van zijn heiligheid, maar op de schat van zaligheid. Die kan niet worden veranderd en deze is gegrond in het bloed en de verdienste van Jezus Christus, die niet geringer of kleiner kunnen worden.“ Op blz. 137 verwoordt Philip in een brief dat hij bereid is te sterven: ”God heeft mij op een ziekbed gelegd waarvan ik niet meer zal opstaan. Verblijd je in de wetenschap dat ik verlost zal worden, bevrijd van pijn, gered, voor eeuwig gezaligd! Ik zal met Christus zijn. Wat een blijdschap! Ik ben bereid heen te gaan; ik verheug me in God. Bid voor me; vraag ook of je vriend dit doet. Mijn longen zijn aangedaan, wat blijkt uit het opgeven van bloed. Mijn hele lichaam is geruïneerd. In de hemel zal er geen pijn zijn. Ik prijs het Lam, Dat voor mij is geslacht. Vaarwel.” We willen dit inhoudsvolle boek bij u aanbevelen.

De Open Deur, Geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Gemeente in Nederland te Delft, gebonden, 232 blz., Uitgave: Beheersstichting Christelijke Gereformeerde Gemeente in Nederland Delft (2010), Achterom 88, 2611 PS Delft. Samenstelling: E. Lodewijk.
In dit keurig uitgegeven boek treffen wij de geschiedenis aan van de Christelijke Gereformeerde Gemeente in Nederland te Delft. Deze gemeente werd 27 mei `1954 geïnstitueerd in verband met verontrustende ontwikkelingen in de Chr. Geref. kerken na de Tweede wereldoorlog. De zorgen gingen in de eerste plaats over de prediking, maar ook over liturgie, Bijbelvertaling en wereldgelijkvormigheid. We komen de predikanten J.G. van Minnen en G. Salomons tegen. Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Chr. Gereformeerde Gemeenten in Nederland en bijzonder in de geschiedenis van de Chr. Geref. Gemeente in Nederland te Delft kan in dit boek goed terecht. Achtergronden worden blootgelegd en ontwikkelingen beschreven. Ook zijn enkele preken en gedichten opgenomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 maart 2011

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 maart 2011

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken