Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dankend bidden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dankend bidden

5 minuten leestijd

Uit de brieven van de apostel Pau lus is veel te leren. In zijn brieven is ecn weerslag ce vinden van zijn prediking. Kunnen we lezen hoe hij de gemeenten onderwezen heeft Vermaand heeft. Hij had dc gemeenten lief. Hij laat ons in zijn brieven ook iers zien van hoe hij voor de gemeente.'n gebeden heeft.

Paulus in gevangenschap te Rome is zeer betrokken op de gemeenten waar hij eerder het evangelie gebracht heeft. Hij heeft geen zelfbeklag. Hij denkt niet alleen aan zijn eigen moeiten en toekomst. Hij is met zijn gedachten en met zijn hart veel bij hen die tot bekering en geloof zijn gekomen. Hij schrijft brieven aan de gemeenten te Efeze en te Filippi. In her begin daarvan laat hij merken hoe hij voor die gemeenten bidt en dankt. ja zelfs eerst dankt! "Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus, dac onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden.™ (Ef. 1:15,16) en "Ik dank mijn God zo dikwijls ik uwer gedenk.M (Filipp. 1:3) Op soortgelijke wijze laat hij dat ook merken aan het begin van de brief aan de gemeente te Kolosse. Een brief die hij in dezelfde periode geschreven heeft: "Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende."

Opvallend. Hij kent deze mensen niet persoonlijk. Niet hijzelf maar Epafras heeft er het evangelie gebracht. Het Woord der waarheid;het evangelie. Nota bene in zijn geboorteplaats. Maar Paulus zelf heeft er niet gewerkt. Hij heeft ervan gehoord. De waarheid die Epafras verkondigd heeft wordt beleefd. Paulus is zeer verblijd met de zegen die de Heere gegeven heeft. Hij dankt er voor. Voor de wezenlijke kenmerken die te zien zijn bij degenen die tot bekering zijn gekomen. Het heidendom achter zich laten. Zich alleen laten gezeggen door het Woord van God. Die dood waren in de misdaden en mede levend gemaakt zijn met Christus (2:13). In de verzen 4 en 5 van hoofdstuk 2 noemt Paulus waaraan ze te kennen zijn: het geloof in Christus, de liefde tot de heiligen en de hoop.

Wat mag dat met dankbaarheid vervullen. Doet het ons dat ook? We kunnen zo geneigd zijn eerst en vooral te zien op wat allemaal zorgen baart. Eerst en vooral bezorgd te zijn. Om wat er in de kerk gebeurt en in de wereld. Om wat anders zou moeten, om wat bedreigt. Heeft de apostel daar geen oog voor?Jazeker wel. En dat brengt hij ook in het gebed. Maar toch kunnen wij zijn gebedsleven typeren als een dankend bidden. In zijn bidden dankt hij. Calvijn: "Zo vaak hij bidt, dankt hij ook".

De apostel heeft een goed contact met Epafras. Hij weet dat hij de jonge gemeente gedurig in het gebed opdraagt. In het slot van de brief doet hij ook namens Epafras de groeten aan Kolosse die "te allen tijde strijdende voor u is in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al de wil van God" (4:12). En hij zelf heeft ook een "grote strijd" voor hen (2:1). Er is nog zoveel! waarin die pasbeginnende christenen moeten toenemen. Vanaf de rijd dat hij van hen gehoord heeft, houdt hij niet op voor ze te bidden opdat ze "vervuld mogen worden met de kennis van de wil van God in alle wijsheid en geestelijk verstand". Opdat ze mogen wandelen zoals het de Heere waardig is en mogen toenemen in het vrucht-dragen en in de kennis van God. Leer en leven dus.

Paulus beveelt het de Kolossensen zelf ook aan: "houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging" (4:2).

Is het een les voor ons? Dankbaar te zijn om het werk van de Heere. ondanks de vele zorgen en terechte kritiek? De God en Vader van onze Heere Jezus Christus danken omdat Hij zondaren heeft getrokken uit dc macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk Zijner liefde. Die mogen delen in de verlossing door Christus' bloed. Die in alle opzichten nog moeten wassen, toenemen. Maar wezenlijk niet meer van zichzelf zijn. maar bij Zijn volk behoren. Die in allerlei opzichten onderwezen moeten worden. Maar die principieel gestorven zijn en opgewekt met Christus. En als je heel die brief eens, rustig voor jezelf leest, hoofdstuk 2 en 3 op je in laat werken, wat moeten ze tegen veel beschermd worden. wat veel afgeleerd en aangeleerd worden. Het is het Woord der waarheid, het evangelie dat zijn werk gedaan heeft in Kolosse en dat is het wat Paulus hen aanwijst en toewenst: "Het woord van Christus wone rijkelijk in u". Door de kennis daarvan en het leven uit Christus zullen ze beschermd zijn tegen de dwaling en zal de oude mens blijvend gedood worden en de nieuwe mens blijvend opstaan.

Wat was er veel reden toe gebed. Veel reden tot zorg. Veel reden tot vermaning en onderwijs. En toch... Paulus bidt dankend. Om de zegen die God gegeven heeft. Bezien we zo ook de kerk en de kerken? Bij alles wat je zorgen baart, bij alles waar je voor bidden moet, bij alles wat je moedeloos kan maken, bij alles wat veranderen moet; toch eerst de dank aan God brengen. De Vader van onze Heere Jezus Christus die een volk heeft. Die Zijn volk sticht en het niet verlaten zal. Wat maakt het je klein als je iets of mee van Gods werk mag zien. Het doet dankbaar zijn in verwondering. Maar ziende op de nog overblijvende zonden, op de tekorten en de gevaren ook strijdend zijn in het gebed. Wat kunnen we veel Ieren, niet alleen van Paulus' prediking, maar ook van zijn gebedsleven. Wat kunnen wij soms gemakkelijk praten tegen andere mensen. Klagen en zorgen uiten. Laten we maar veel tot de Heere spreken over Zijn Kerk. Hij is de Vader. En Christus vergadert.beschermt en onderhoudt Zijn Kerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 oktober 2011

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Dankend bidden

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 oktober 2011

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken