Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Abraham Hellenbroek (21)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Abraham Hellenbroek (21)

De gelukstaat van Jehovah’s verloste volk. Jeremia 31:12

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

De preek van Abraham Hellenbroek die nu onze aandacht vraagt, gaat over Jeremia 31:12 ‘En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof.’ Als God de ziel vervult kan er geen gebrek zijn. Al het goed van de aarde kan geen ziel tevreden stellen. Alleen de Heere kan de ziel verzadigen. Als de Heere Zijn schatkamers opent, wordt Hij alles in allen. Verloste zielen krijgen geestelijk koren, most en olie. Daarmee wordt de hongerende ziel vervuld zodat zij lijkt op de hof van Eden. De ziel De tekst luidt: ‘En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof.’ Het gaat over een hof die aangelegd en geplant is in de ziel. De grond van die hof kan niemand zien en geen voet kan erop treden. De ziel is de redelijke geest van de mens. De ziel heeft verstand, wil en hartstochten. Jeremia 31 spreekt over het overblijfsel van het volk dat door de Heere verlost was uit de ballingschap en teruggebracht in het land Kanaän. Een gewaterde hof geeft dan aan dat het volk weer bloeiend, vruchtbaar en voorspoedig zou zijn. Het verloste Israël is een beeld van het geestelijke Israël, de verlosten uit Joden en heidenen, de zielen van de uitverkorenen, deelgenoten van de verbondsgoederen. Hun ziel zal zijn als een gewaterde hof in tegenstelling tot anderen die moeten hongeren en dorsten. Het woord “hof” is afgeleid van een woord dat beschutten of beschermen betekent. Tuinen hebben vaak een omheining of schutting. Tuinen zijn aangename plaatsen voor de mens. Wie een tuin aanlegt bootst in zekere zin de hof van Eden na.

Een gewaterde hof
Het woord hof wordt nader aangegeven als “een gewaterde hof.” Naar de grondtaal betekent het dat er zeer veel water in de hof is. Er valt te denken aan dauw en regen, aan beekjes en rivieren. Hoe warmer het klimaat is en hoe hoger een tuin gelegen is, hoe meer water er nodig is. Waar het meeste water is, is de grootste vruchtbaarheid. Voordat Sodom verwoest werd, leek de omgeving op het paradijs. Er was Jordaanwater genoeg. Van het volk des Heeren geldt dat het zal zijn als een gewaterde hof. Zij hebben deel aan de goederen en zegeningen van het Evangelie. De ziel wordt een gewaterde hof wanneer de Heere de ziel vernieuwt door Zijn genade. Dan komt er water in het dorre. Van nature is onze ziel als een dorre aarde. De Heere maakt van een dor land een gewaterde hof. Het water der genade bevochtigt de ziel. Gods kinderen worden een gewaterde hof genoemd omdat zij deel krijgen aan de waterbronnen der genade. Ze mogen water scheppen uit de fonteinen des heils. De dauw en regen van een mild en aangenaam Evangelie is hun deel. De prediking van het Woord der genade is als een regen op het nagras, als de droppelen die de aarde bevochtigen. We hebben ook te denken aan stromen van des Heeren Geest. Daardoor wordt de woestijn tot een vruchtbaar veld. ‘Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Ook de Heere Zelf is een Fontein voor de zielenhof van des Heeren volk. Gods kinderen ontvangen water uit de algenoegzaamheid van God. Jezus is de geopende Fontein voor Gods kinderen. We lezen in Jesaja 32:2 dat Die Man zal zijn als waterbeken in een dorre plaats. Gods kinderen die in zoveel genadewater delen worden terecht vergeleken met een gewaterde hof.

Overvloed
Een gewaterde hof wil ook zeggen dat er overvloed van genade is. Wateren zijn het beeld van volheid en overvloed in de genade. Een gewaterde hof staat vol en alles groeit er goed. Uit Zijn volheid ontvangen Gods kinderen genade voor genade. Zij worden gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Die geestelijke zegeningen zijn: eeuwige verkiezing, verlossing in de tijd, roeping, rechtvaardigmaking, aanneming tot kinderen, heiligmaking, verzegeling en bewaring. Een gewaterde hof is een zeer vruchtbare hof. Alles is daar groen, alles bloeit en draagt vruchten op zijn tijd: kruiden, bloemen en bomen. Van nature is de ziel dor en onvruchtbaar. Door genade komt er vruchtbaarheid. Geestelijk gesproken wordt de ziel vet en groen. Er komen bloemen van geestelijke deugden. Gods kinderen zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Een gewaterde hof is sierlijk en schoon. Het groen is fris en levend. Bloemen en vruchten zijn een aangenaam sieraad. De ziel van Gods kinderen is levend en fris. De heiligheid is het sieraad van de ziel. Gods kinderen bloeien als de lelie. Een gewaterde hof geeft vermaak en maakt vrolijk. Het is aangenaam de gewassen en de kleuren te zien. De neus ruikt aangename geuren van bloemen en specerijen. De mond proeft de smakelijke vruchten. De oren horen de vogels en het suizen van de zomerkoelte. De ziel is als een gewaterde hof als de Heere volop geeft. Daarvan lezen we in Psalm 23 ‘Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. ‘ Zo wordt de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met goed vervuld (Psalm 107:9). Als de Heere zoetheid en smaak geeft in het horen van Zijn Woord, in het zingen van een Psalm en in het spreken met Gods kinderen. De ziel is als een gewaterde hof als de Heere kracht en moed geeft. Te midden van de zwarigheden zijn ze dan onbevreesd en heilig zorgeloos.

Toepassing
Onbekeerden liggen in hun droge natuurstaat. Er is in hun ziel nog nooit een druppel genade gevallen. In plaats van een gewaterde hof zijn zij een dorre heide. Zij zijn helemaal leeg en hebben gebrek aan alles. Zij zijn nog onvruchtbaar. Er groeit in hun hof alleen stinkkruid en wilde distelen. Zij hebben nooit iets gesmaakt van vrolijk genoegen in God, van ware troost en zielenvreugd. Het kan zijn dat zij zich inbeelden een gewaterde hof te zijn. We lezen daarvan in Openb. 3: Ik ben rijk en verrijkt geworden en heb aan geen ding gebrek. Maar zij zijn ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. U mist het allergrootste genoegen dat er is. Wat u zich inbeeldt, is een kuil zonder water en u zult van dorst sterven. Van Gods kinderen worden heerlijke dingen gezegd. Hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. De Heere heeft u van dorre grond tot een gewaterde hof gemaakt. God heeft in genade fonteinen voor u geopend. U bent bevoorrecht met een volheid aan geestelijk leven. De Heere heeft u van dor en dood vruchtbaar gemaakt. De Heere heeft een geestelijke schoonheid en sierlijkheid op u gelegd. U ontvangt daadwerkelijke genietingen. Durft u dit alles geheel en al loochenen? Wilde u het wat ruimer bewaterd hebben? Loochen daarom de gehele zaak niet. Zou u het genadewerk van God durven ontkennen? Zou u gevoeliger willen genieten? Herinner u wat u ooit hebt genoten. De Heere heeft uw ziel meer dan eens gemaakt als een gewaterde hof. Maakte het zien op Jezus uw ziel niet als een gewaterde hof? Uw ziel was als een gewaterde hof toen u zich geheel aan Jezus overgaf. Toen u zo dikwijls het verbond vernieuwde, toen u zo vaak gelovig op Jezus zag, toen was uw ziel als een gewaterde hof. U bent in meerdere of mindere mate een gewaterde hof geworden. Erken Gods vrije genade: Hij heeft u tot een gewaterde hof gemaakt. Aanbid het in verwondering. Waardeer het gelukkige voorrecht dat u geschonken is. Gedraag u en vertoon u als een gewaterde hof, een hof vol van vruchten, vol van sieraad, vol van vermaak. Een gewaterde hof moet immers een vruchtbare hof zijn. Een gewaterde hof bestaat uit een vruchthof, een kruidenhof en een bloemenhof. Zo is het ook geestelijk: genadevruchten, geurige specerij vruchten, mooie bloemenvruchten. Een gewaterde hof is ook een sierlijke hof: de dorheid is weg. Een gewaterde hof is vol van vermaak: er is sprake van vreugde, van blijdschap in de Heere. De Heere zal u al meer en meer tot een gewaterde hof maken. Hij zal u met Zijn regen gans rijkelijk overdekken. Het zal u aan water nooit ontbreken. De zalige fonteinen zullen binnen u zijn tot in eeuwigheid. Komt er soms dorheid en droogte: de Heere zal Zijn werk in het leven houden. Is het wat meer of minder, u zult een gewaterde hof blijven. Als de dood nadert en u versmacht van dorst, dan zal uw ziel zijn als een gewaterde hof. Als u door het dal van de schaduw des doods bent doorgegaan, dan zal uw ziel in de hoogste trap van volmaaktheid een gewaterde hof zijn. Een onbegrensde volheid van alles zal uw deel zijn.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 9 juli 2013

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Abraham Hellenbroek (21)

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 9 juli 2013

Bewaar het pand | 12 Pagina's