Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

7 minuten leestijd

Ds. Tj. de Jong, Gerechtvaardigd in zijn huis, gebonden, 79 blz., € 11,90, Tekstservice Vermeulen- Meteren, ISBN 978-90-78164-12-8.
De ondertitel luidt: Overdenkingen over de tollenaar in de tempel. In veertien korte overdenkingen wordt het geloofsleven van de tollenaar in de tempel beschreven. Bij elke overdenking is een passende illustratie opgenomen. Ds. K. Veldman schreef een Ten geleide. Ds. De Jong heeft vanuit de Schrift en vanuit het vragenboekje van Hellenbroek de boodschap van het geloof en de rechtvaardigheid des geloofs toegelicht. We willen iets uit dit boekje weergeven. Bij de tekst ‘Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis’, lezen we ondermeer het volgende: “Het is een zeer wonderlijke tekst die we hier lezen, een tekst die slaat op het wezenlijke van het christelijk geloof. Deze tollenaar kwam als zondaar, verloren en verdoemelijk, en ging heen als rechtvaardige, rechtvaardig in Christus voor God. Psalm 32 vers 1 is waar: ‘Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven.’ God wil hem naar recht niet schuldig keuren. Geen genade vóór recht, maar genade dóór recht; door voldoening, door verzoening, door borgtocht! Eeuwig wonder.” Op blz. 48 lezen we “Daarom kan ik, zonder te willen twisten, er zelf niet omheen dat ik geloof dat die man de vrede Gods in de gerechtigheid van Christus kende en gevoelde in het hart, dat hij geloof mocht oefenen in het verzoendeksel, de heenwijzing naar Christus. Er daalde vrede in zijn ziel, Gods vrede in de Borg, in het bloed. Dat was een bewuste zielszaak.”

J. van ’t Hul en L.J. van Valen, Op reis door de Schotse kerkhistorie, paperback, 256 blz., €, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-90- 336-32112.
De ondertitel luidt: ‘In de voetsporen van Boston, Comrie, de Erskines, McCheyne en vele anderen.’ J. van ’t Hul is kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Hij heeft veel reizen gemaakt door Schotland en beschrijft de diverse plaatsen waar kerkhistorisch gezien bijzonder dingen hebben plaatsgevonden. Het eerste hoofdstuk begint met de plaats Haddington, waar John Knox geboren is. Mogelijk is John Knox gedoopt in de St. Mary’s Church in Haddington. John Knox was in deze kerk getuige van de laatste preek die Wishart in Haddington hield voordat hij in 1546 in St. Andrews levend werd verbrand. L.J. van Valen is goed thuis in de Schotse kerkgeschiedenis. Hij geeft de historische achtergrond weer na elk hoofdstuk. Van Valen beschrijft na het eerste hoofdstuk in het kort de Schotse kerkgeschiedenis waarin de vervolgingen aan de orde komen. John Knox heeft bijvoorbeeld als galeislaaf anderhalf jaar lang vele ontberingen moeten doorstaan. Het boek ziet er keurig verzorgd uit. Bij de tekst zijn mooie kleurrijke foto’s en plattegronden opgenomen. Voor ieder die een kerkhistorische reis naar Schotland gaat doen een aanrader. Maar ook voor anderen een interessant boek om kennis van te nemen. Achterin het boek is een chronologische tabel opgenomen, een selectie van titels van Nederlandse boeken, een plaatsnamenregister, een namenregister en een lijst van koningen en koninginnen.

Ds. L. Gebraad, Geheimen van de binnenkamer, gebonden, 135 blz., € 14,90, Tekstservice Vermeulen- Meteren, ISBN 978-90-78164-11-1.
De ondertitel luidt: ‘Overdenkingen over het Onze Vader.’ De zondagen 45- 52 van de Heidelbergse Catechismus worden in dit boek behandeld. Ds. Th. L. Zwartbol schreef een aanbevelend voorwoord. Ds. Gebraad geeft eenvoudig, ernstig en pastoraal onderwijs in de opgenomen overdenkingen. De praktijk van het zielenleven wordt verwoord. Wij willen iets doorgeven uit datgene wat ds. Gebraad schrijft op blz. 114 bij zondag 51 over de boosheid die ons altijd aanhangt: “Dus de boosheid, die ons altijd aanhangt. Dat duurt tot de laatste snik. Een godzalig man zei: ‘Bij mijn laatste snik, word ik pas verlost van mijn eigen ik.’ Dat is een tegenvaller! Dat volk krijgt tegenvallers en meevallers: hoe meer tegenvallers ze krijgen, hoe meer meevallers ze krijgen. Of gaat het altijd zo goed met u? Bent u nog nooit opgeschrikt uit uw doodsstaat? Moet u dan zo voor God verschijnen? God beware ons ervoor! Ach ja, die oude mens kan niet anders dan zondigen en wil ook niet anders. Dat maakt nu net de strijd uit. Ik versta nu onze oude godzaligen van vroeger, die zeiden: ‘Mijn jongen, het zal zo laag aflopen.’ Ik kon het maar niet geloven en dacht van kracht tot kracht voort te gaan, maar nu is het van klacht tot klacht. Hij moet wassen en wij minder worden.”

Er verschenen twee nieuwe brochures bij Lectori Salutem: LS 141 Ds. A. Moerkerken/ ds. S.W. Janse, Het zaad zal hem dienen.
Dit zijn preken gehouden ter gelegenheid van de bevestiging en intrede van ds. S.W. Janse in de gemeente van ‘s- Gravenpolder, €2,75.

LS 142 Arthur W. Pink (1886-1952), Brengt al de tienden in het schathuis.
Ondertitel: een aansporing tot vrijgevigheid, € 2,50. Uitgegeven bij Ripe Publishing.

Dr. P. Korteweg, De doopbelofte voor kinderen met een verstandelijke beperking, paperback, 49 blz., € 7,50, Uitgeverij Om Sions Wil, Gouda, ISBN 978-94-91586-12-5.
De auteur wil een praktische en pastorale handleiding bieden om de waarde van de doop voor kinderen met een verstandelijke beperking te verstaan. Het boekje is een uitwerking van een lezing die 11 april 2013 in Middelharnis werd gehouden tijdens een ledenvergadering van de vereniging Helpende Handen. De auteur heeft zelf een zoon met een beperking. Wie te maken heeft met kinderen die een beperking hebben doet er goed aan dit boekje te lezen. We willen doorgeven wat de auteur schrijft op blz. 34 “Ook verstandelijk gehandicapten kunnen alleen door wedergeboorte en geloof het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Nu is voor de Heere niets onmogelijk. Wanneer Hij zaligmakend werkt in het hart zullen ook deze kinderen eenmaal ten hemel ingaan. En mochten zij genade ontvangen hebben, dan zullen zij hier in dit leven zeker iets laten zien van de heiligheid van God in het strijden tegen de zonde en leven tot Zijn eer. Ook voor het geestelijk leven van gehandicapten geldt dat de drieslag ellende- verlossing- dankbaarheid blijft. Dat is in de lijn van de Schrift, en daar wijkt de Heere niet van af wanneer Hij Zijn kinderen hemel onderwijs geeft.” Op blz. 46 lezen we dat er in de hemelse zaligheid geen beperkingen meer zullen zijn. “Wie hier slechts enkel een eenvoudig psalmversje zongen, zullen daar het volmaakte lied van Mozes en het Lam zingen. Daar zal het klinken: ‘Gij hebt ons Gode gekocht met Uw dierbare bloed.’”

Ditteke den Haan, Bijbelleesboekje Oude Testament deel 2, Adam en Eva, 43 blz., € 4,50, Gereformeerde Bijbelstichting, Leerdam, ISBN 978- 90-72186-68-3.
Op een eenvoudige manier wordt de zondeval beschreven. Er zijn kleurplaten, puzzels en verzen om te zingen in opgenomen. Het boekje ziet er keurig verzorgd uit. Vanaf 4 jaar kan het voorgelezen worden, vanaf 6 jaar kunnen kinderen het zelf lezen.

Ditteke den Haan, Mary Jones en haar Bijbel, gebonden, 75 blz., € 14,95, Gereformeerde Bijbelstichting, Leerdam, ISBN 978-90-72186- 70-6.
In dit mooie en goed verzorgde prentenboek wordt de geschiedenis van Mary Jones en haar Bijbel op een eenvoudige manier naverteld aan jonge kinderen. Het kan voorgelezen worden aan kinderen vanaf 4 jaar. Zelf kunnen kinderen het lezen vanaf de leeftijd van 7 jaar. Het prentenboek bevat schitterende illustraties van Ella Bakker. Mary Jones leefde van 1784-1866 in Wales waar in die tijd maar heel weinig Bijbels beschikbaar waren. Mary wilde heel graag zelf een Bijbel hebben. Zij heeft zes jaar gewerkt en gespaard om zelf een Bijbel te kunnen kopen. De Heere zorgt ervoor dat Mary een Bijbel krijgt. Na een lange reis op blote voeten komt ze bij een zekere ds. Edwards die Mary meeneemt naar het huis van ds. Charles die haar een Bijbel geeft. Ds. Charles reist later naar Londen en daar wordt een stichting opgericht die Bijbels gaat drukken voor geheel Engeland.
Zo kunnen er vele nieuwe Bijbels gedrukt worden, ook voor Wales. De geschiedenis van Mary Jones heeft dus grote gevolgen gehad. Van harte aanbevolen!

Ditteke den Haan, Bijbelleesboekje Kerst deel 2, 43 blz., € 4,50, Gereformeerde Bijbelstichting, Leerdam, ISBN 978-90-72186-67-6.
Op een eenvoudige manier wordt over Simeon, Anna en de wijzen uit het oosten geschreven. Er zijn 12 kleurplaten, 6 puzzels en 2 liederen opgenomen. De illustraties zijn net als in de andere deeltjes van de hand van Ella Bakker. Het boekje ziet er keurig verzorgd uit. Vanaf 4 jaar kan het voorgelezen worden, vanaf 6 jaar kunnen kinderen het zelf lezen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 12 november 2013

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 12 november 2013

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken