Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Weeklacht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Weeklacht

Abraham Hellenbroek

4 minuten leestijd

Jeremia 7:29b En verhef een weeklage op de hoge plaatsen, want de HEERE heeft het geslacht Zijner verbolgenheid verworpen en verlaten.

Goddeloosheid loopt altijd uit op geween, zuchten en rouwklagen. Onder de zonde die aantrekkelijk is, schuilt een adder. Het einde is het verderf.

Grote smart
Wanneer de treurigheid het hart heeft ingenomen, uit zich dat op verschillende manieren. De tong spreekt treurige woorden. Er wordt gejammerd en geklaagd. De profeet Jeremia roept niet op tot bekering, maar tot weeklage. De weeklacht spreekt niet van boetvaardigheid, maar van rampspoed en ellende. Oosterse volken maken veel misbaar als een sprake is van verdriet. Aan de andere zijde is er uitbundige vreugde bij voorspoed. Er waren klaagvrouwen onder Israël. Verder staat er: ‘En verhef een weeklage.’ Bij het klagen verheft de tong zich steeds naar het gehemelte om woorden uit te spreken. Dit gebeurt met kracht en ernst, luid, met groot geroep en getier. Het geeft de grootheid en de zwaarte van de weeklacht aan. Er zal geschreeuwd worden vanwege de gekomen oordelen. Er wordt aan toegevoegd: ‘Op de hoge plaatsen.’ Hier kunnen afgodische hoogten mee bedoeld worden. In het algemeen betekent het alle heuvelachtige, bergachtige, hoge plaatsen. Op hoge plaatsen wordt de stem duidelijk en ver gehoord. Vaak zijn de bergen woeste en eenzame plaatsen. De Joden zullen verdreven zijn uit hun steden en woningen en zullen moeten zwerven op de bergen. Oosterse volken waren vaak gewend te weeklagen op de platte daken van de huizen. Soms werd op de daken ook afgoderij bedreven.

Toepassing
Zie eens wat een droefheid er zal komen voor het goddeloze Juda. Het zal niet genoeg zijn het hoofdhaar af te scheren en weg te werpen, maar het zal zo erg zijn dat er bitter gekermd zal worden. De hoge plaatsen, de daken en de bergen zullen weergalmen van een naar getreur. Zij zullen over zichzelf bitter kermen zoals men bitter kermt over een enige zoon. Zo handelt de Heere God met een zorgeloos, met een onbekeerlijk volk. Nadat Hij lang genoeg opgeroepen heeft tot boetvaardigheid en tot treuren over de zonden, geeft Hij het volk over aan een smartelijk weeklagen over de ellende. Er is veel reden om te vrezen dat Nederland en dat de Kerk in Nederland iets dergelijks zal overkomen. De Kerk in Frankrijk weet wat die weeklacht is. Die weeklacht doet het hele christendom beven en treuren. De Heere heeft Zijn toorn uitgestort. Ook in andere landen is die weeklacht te horen. De Kerk wordt opgejaagd als een veldhoen op de bergen. Er is reden om de stem te verheffen van de hoogte. Laat ons dit niet zien wat er ook in Nederland kan gebeuren? Hoort u niet hoe Frankrijk treurt, hoe Savoye piept, hoe Hongarije zucht, hoe erg het in de Palz is, hoe Engeland in gevaar is omdat daar Roomse vorsten heersen? Houdt u zich doof voor dit alles? Blijft Nederland zorgeloos? Blijft bekering uit? De Heere waarschuwt ons door dit alles. Als Nederland doof blijft, zal de Heere ook in ons land een weeklage doen opheffen op de hoge plaatsen. Misschien nog bitterder en droeviger dan in andere landen. Er zijn vluchtelingen uit die andere landen tot ons gekomen. Misschien zal er voor Nederlanders geen enkele toevlucht zijn. De Heere heeft reden genoeg het onboetvaardige, onbekeerlijke Nederland te straffen en de inwoners van ons land als ballingen om te laten zwerven onder de volken. Dan zou er over ons land een weeklage opgeheven worden. De Heere waarschuwt ons door het voorbeeld van naburige landen. De Heere zegt als het ware: Ik zal ook uw feesten in rouw en uw liederen in weeklacht veranderen. Wordt wijs, voordat de kwade dag van onze verwoesting komt. Denk om uw vrede en om uw behoud. Gods gramschap kan nog afgebeden worden. Indien u niet wilt weeklagen over uw ellende, weeklaagt dan over uw zonden. Dat is het enige middel om het oordeel van God te ontgaan. Treurt over uw ongerechtigheid. Klopt op uw heup. Een ieder klage vanwege zijn zonde. Buigt u zo voor de Heere neer. ‘Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en berouw hebbende over het kwade.’ Joël 2: 12 en 13. Het moet uit het hart komen, het moet gemeend zijn. In het openbaar dient het beleden te worden wat misdaan is. Er zou verlenging van onze vrede zijn. De Heere zou verheugd dat boetvaardig klagen horen en zou land en Kerk genadig zijn. Er zou geen klacht, maar vreugde zijn. Er zou vrede zijn voor Sion en welvaren voor Jeruzalem.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 17 december 2014

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Weeklacht

Bekijk de hele uitgave van woensdag 17 december 2014

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken