Bekijk het origineel

De ondergang van een wereldrijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De ondergang van een wereldrijk

Daniël 5:26 Dit is de uitlegging dezer woorden: MENÉ; God heeft uw koninkrijk geteld, en Hij heeft het voleind.

5 minuten leestijd

Op Wikipedia staan niet minder dan 214 wereldrijken die in het verleden over (delen van) de wereld hebben geregeerd. De lijst wordt aangevoerd door het Britse Rijk dat rond 1922 over 22% van het aardoppervlak regeerde. Het Romeinse Rijk staat op de 28e plaats dat over 4% regeerde, terwijl het Neo-Babylonische rijk van Belsazar op plaats 187 te vinden is met 0,3%.Op de lijst staat ook het Franse Rijk van Napoleon Bonaparte, het Derde Rijk van Adolf Hitler, enzovoorts. Maar van al die imperiums geldt dat ze stuk voor stuk allemaal verdwenen zijn.

We weten niet precies hoe die woorden op de wand er hebben uitgezien. Waarschijnlijk was het in het Aramees geschreven geweest, want de woorden uit vers 25-28 zijn Aramese woorden. Aramees, dat lijkt heel veel op Hebreeuws. Het is een taal die in Babel is gegroeid, de Joodse ballingen zijn daar Aramees gaan spreken, zeg maar een soort dialect van het Hebreeuws. De Joden in de tijd van de Heere Jezus spraken het ook, evenals de Heere Jezus Zelf. Het kruiswoord Eli Eli Lama Sabachtani is ook Aramees. De wijzen van Babel hebben die letters wel herkend natuurlijk, maar de vraag is: wat betekenen ze? Ze kunnen ze niet ontcijferen. Ze weten niet wat die letters bedoelen te zeggen. Daniël die weet het wel. Het zijn drie woorden, waarvan de eerste wordt herhaald. Mené, Mené, Tekel. Upharsin. Het zijn drie voltooide deelwoorden. Geteld, geteld, gewogen, gebroken. En wat betekenen die woorden nu precies? Daniël krijgt van de Heere het inzicht om het uit te leggen. Mené. God heeft de dagen van het koninkrijk van Babel geteld. Dat wil zeggen: er komt een einde aan. Tekel. De Heere heeft het in Zijn Goddelijke weegschaal gelegd en Hij vond het te licht. Babel heeft de Goddelijke maat niet gehaald. En dat resulteert in het laatste. Peres. Gebroken. In tweeën gebroken. Peres dat is het enkelvoud van het woord in vers 25, Upharsim (de U betekent: ‘en’). Pharsim is het meervoud van Peres. En Peres dat is een woordspeling op het rijk van de Perzen. Het koninkrijk van Babel is in tweeën verdeeld. En het ene deel is aan de Meden gegeven en het andere deel aan de Perzen.

Dat is dus de uitleg van de woorden. God heeft het koninkrijk van Babel onderzocht, Hij heeft het gewogen, Hij heeft de balans opgemaakt van dat koninkrijk, en het is te licht bevonden. Het heeft niet voldaan aan de Goddelijke eisen. En daarom maakt Hij er een einde aan. Dat valt niet mee. Dat is een aangrijpende boodschap. Dat het hier eindigt. Dat de Meden en de Perzen die de paleisburcht belegeren zullen overwinnen en dat ze de laatste resten van het Babylonische rijk zullen opruimen. Dat valt niet mee voor Belsazar. Maar God wil dit zeggen voordat Hij het gaat doen. Ze krijgen hiermee de laatste oordeelsaankondiging. De Heere had er al zoveel gegeven. Zo vaak had Hij al gewaarschuwd. De droom over het beeld met het gouden hoofd en de zilveren borst enzovoorts.De droom over de boom die omgehakt werd. En daarna de vernedering van Nebukadnezar. Maar het had allemaal niets geholpen. Nebukadnezar was doorgegaan in zijn zonden tegen God; ook zijn zoon Evil-Merodach (kort na zijn kroning gedood) was doorgegaan. Daarna was Nebukadnezars’ schoonzoon Nabonidus aan de macht gekomen, maar ook hij weigerde zich te bekeren. En nu Belsazar, die te horen krijgt dat het nu echt is afgelopen. De Heere gaat de droomboodschap aan Nebukadnezar vervullen. Hij breekt het gouden hoofd af. Hij maakt een einde aan dat grote en heerlijke rijk van Babel.

Zoals Hij dat trouwens met alle rijken doet. Hoe groot en hoe machtig ze ook geweest zijn en hoe lang hun hegemonie ook heeft geduurd. Ga de geschiedenis maar eens na, alle wereldrijken die hebben geregeerd. De Babyloniërs. De Meden en de Perzen. Het grote Griekse rijk van Alexander de Grote. En zelfs het machtige Romeinse rijk, wat vele eeuwen lang de wereld heeft geregeerd, het is te gronde gegaan.Evenals het Spaanse rijk van Filips II, het Franse rijk van Napoleon Bonaparte en het zogenaamde Derde Rijk van Adolf Hitler. En dus weten we ook wat de wereldrijken van nu te wachten staat. Het rijke Amerika. Het enorme Rusland. Het opkomende Chinese imperium. Het talrijke Indiase rijk. Hoe machtig ze voor een poosje ook kunnen zijn. Ze zullen allemaal vergaan.

Er is maar één Koninkrijk dat blijft. En dat is het Koninkrijk van God. Dat Koninkrijk heerst niet maar over een paar procent van het aardoppervlak, zelfs niet over 99%. Nee, ‘de HEERE heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles’ (psalm 103:19). ‘Zijn Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Zijn heerschappij is in alle geslacht en geslacht’ (psalm 145:13). Zoek dat Koninkrijk, jongelui. Dan ben je gelukkig. Dan ben je veilig. Dan ben je voor eeuwig geborgen.

makempeneers@kliksafe.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 17 maart 2015

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De ondergang van een wereldrijk

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 17 maart 2015

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken