Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

5 minuten leestijd

Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2015, onder redactie van ds. D. Quant, drs. R.W.J. Soeters en ds. H.J.Th. Velema, boek € 11,60, cd-rom € 11,60, boek+cd- rom € 15,--, Uitgave Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, ISBN 978-90-5881-803-4.

Een nieuw en vernieuwd jaarboek is verschenen. Vernieuwd omdat de plaatselijke kerken niet meer vermeld staan naar particuliere synoden en classes, maar alfabetisch. Dit moet gebruiksvriendelijker zijn. Na het vermelden van de plaatselijke kerken volgen de gegevens van de classes en de particuliere synoden. Allerlei nuttige gegevens staan in het jaarboek opgetekend. De getallen in de statistieken stemmen tot droefheid. Het ledental van onze kerken is gedaald met 542 leden en doopleden in 2014. Dat is een bedroevende zaak. Naar geen kerk zijn 883 doop- en belijdende leden gegaan. Grijpt het ons aan? Zijn we bewogen met hen die de wereld in gaan? Bidden we voor hen? Ook dit jaarboek zal zeker door velen geraadpleegd en gebruikt worden.


Ds. P. Molenaar, De eerste en tweede brief van Petrus, Rondzendbrief en geestelijk testament, gebonden, 189 blz, € 14,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-90-336- 15580.

Dit boekje maakt deel uit van de serie ‘Aan u geschreven’. In 26 hoofdstukjes worden de twee brieven van Petrus behandeld. Aan het einde van elk hoofdstukje zijn gespreksvragen opgenomen. Petrus schrijft in 2 Petrus 3:13 ‘Maar wij verwachten naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.’ We nemen over wat de auteur daarover schrijft op blz. 187 “Er staat dat de gerechtigheid in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal wonen. Het is blijvend. Hier zuchten we onder de ongerechtigheid en de zonde, maar dan zal het eeuwige leven zich baan breken. De Heere wordt dan volmaakt verheerlijkt. Wonderlijk is het, dat er een verwachten mag zijn van de Heere, zelfs te midden van alle zedelijke verwildering en van alle aanvechtingen van binnenuit en buitenaf. Wat een wonder dat die verwachting levend mag blijven. Gods kind denkt vanuit het einde. De hemelen en de aarde zullen voorbijgegaan zijn en Christus zal alles zijn en in allen. Daarvoor geeft het getuigenis van het Woord een zekere en een vaste garantie. Daarom mag Gods Kerk deze dag tegemoet zien, zoals in de Nederlandse geloofsbelijdenis verwoord wordt (artikel 37): ‘Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen.’


Ds. W. Pieters, De brief aan de Hebreeën, Open toegang tot Gods genadetroon, gebonden, 182 blz., € 14,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-94-627-82044.

In de serie ‘Aan u geschreven’ verscheen een boekje over de brief aan de Hebreeën. We nemen een stukje over dat gaat over de betekenis van de hemelvaart. Over Hebr. 2:9 lezen we op blz. 27 “Vers 9 bevat een geloofsuitspraak: Jezus is met eer en glorie gekroond. Na Zijn volbrachte werk zullen wij onze Koning dienen in de toekomende wereld, net als de engelen. Wij zien met geloofsogen dé Mens, Jezus. Hij is nu met eer en glorie gekroond. Hij was, op aarde, een poosje iets minder dan de engelen, omdat Hij door Gods genade voor allen het lijden van de dood zou smaken. Door Gods genade kwam dit allen ten goede.” In dit boekje zijn aan het einde van elk hoofdstuk een paar vragen opgenomen wat zijn diensten kan bewijzen bij het nadenken en spreken over de aangeboden stof.


Maarten Luther, Gedenk Zijn wonderen. Pastorale handreiking voor de viering van het Heilig Avondmaal, gebonden, 87 blz. € 11,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-94-6278- 2266.

Dit boekje, deel 3 in de Lutherserie, is in 1530 door Luther geschreven toen hij zes maanden verbleef op de Coburg. Het boekje is een verklaring van Psalm 111. Luther legt de Psalm eerst uit als een danklied voor de verlossing uit Egypte en de viering van het Pascha door het volk Israël. Vervolgens betrekt Luther zijn uitleg op de viering van ‘ons Pascha’, het Heilig Avondmaal. De verklaring van Psalm 111 verschijnt voor het eerst in het Nederlands. In dit boekje wordt de vertaling van Luther gevolgd. Neem en lees dit boekje van Luther. Om u een indruk te geven van de inhoud citeren wij wat we lezen op blz. 62 “Want wat is het lijden van Christus anders dan louter genade en barmhartigheid, die ons door het Sacrament aangeboden, aangereikt en gegeven wordt? Genade is dit: Hij betoont ons alle weldaden en heeft ons door Zijn bloed van de zonden tot de gerechtigheid, van de dood tot het leven, van de duivel tot God gebracht. Barmhartig is dit: Hij vergeeft ons voortdurend de zonde en verschoont en verdraagt onze ondankbaarheid en al het kwaad waar wij nog in verkeren zolang wij in het vlees leven. Dit alles heeft Hij eenmaal door Zijn lijden voor ons verworven. En nu reikt Hij het ons dagelijks aan en geeft het ons door Zijn gedachtenis of Sacrament.”


Ds. A. Schot, Woorden van wijsheid voor vaders, gebonden, 108 blz, € 9,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-94- 6278-1702.

De auteur, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Nunspeet, put vanuit de Bijbel waarschuwend en vertroostend onderwijs voor vaders. In een stukje over Eli (blz. 34- 36) staat dat vele vaders misschien nog slapper zijn dan Eli. Eli sprak met zijn zonen over het oordeel. Zijn slapte was dat hij niet krachtig ingreep, hij had hen het priesterwerk moeten verbieden. Eli mocht ook buigen onder het aangekondigde oordeel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 mei 2015

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 mei 2015

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken