Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

7 minuten leestijd

Ds. A.C. Uitslag, Elke dag Vaderdag, gebonden, 125 blz., € 12,50, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978-90-331- 2680-2.

Dit vlot geschreven boekje heeft al heel wat reacties opgeroepen. Het is een goede zaak dat vanuit Gods Woord lijnen worden getrokken naar het vaderzijn. Praktijkvoorbeelden verhelderen de inhoud. Allerlei facetten van het vaderschap worden beschreven. Vaders wordt een spiegel voorgehouden. Vaders dienen het goede voorbeeld te geven op alle levensterreinen. Twee kleine stukjes willen we aan u doorgeven. Op blz. 39 en 40 staat “Je hebt als vader te bedenken dat je kinderen op je letten. Als je zelf hele dagen met je mobiel bezig bent, zullen zij dit gedrag gemakkelijk overnemen. Als je je vrouw een grote mond geeft, moet je niet raar opkijken dat de kinderen hun vader en moeder evenmin met respect zullen behandelen.” We lezen op blz. 42 “Geestelijk verval begint vaak in de gezinnen, waar ouders de teugels steeds meer laten vieren. Wanneer u als vader ruimer wordt in uw opvattingen, wordt dat overgenomen door de kinderen. Binnen twee generaties kan er van een christelijke levensstijl niets meer over zijn.” De eerste druk is al uitverkocht. Het boekje blijkt dus in een behoefte te voorzien. Handvatten worden aangereikt opdat vaders echt vaders zouden zijn. Kinderen hebben immers een vader en een moeder nodig.


Thomas Boston, Een hart om Hem te vrezen, gebonden, 75 blz., € 10,90, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978-90- 331-2674-1.

Thomas Boston (1676-1732) was predikant in Simprin en Ettrick. In 1709 hield hij drie preken over Deuteronomium 5:29 ‘Och, dat zij zulk een hart hadden om Mij te vrezen en al Mijn geboden te alle dagen te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen welging in eeuwigheid.’ Veel onderwijs wordt in deze preken gegeven. Iets daarvan willen we doorgeven. We lezen op blz. 57 “Daar waar een ziel met de Heere verbonden is, wordt zij tot een woonstede voor de Geest gemaakt – en dat is het waardoor de vruchten van de heiligheid worden voortgebracht. Efeze 5 vers 9: Want de vrucht des Geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Hier zeggen sommigen misschien: Ach, dit zegt dat ik dood ben, want ik kan doen wat ik wil, maar het onkruid van de vervloekte aarde van mijn hart laat het niet toe dat hier vrucht tevoorschijn zal komen. Zulke mensen geef ik ten antwoord: Er groeit in het hart van de gelovigen in deze wereld geen vrucht of die heeft het onkruid van de verdorvenheid naast zich. Hun geloof is bevlekt door ongeloof, hun hoop door verlegenheid, hun ernst door huichelachtigheid. Maar doet u er ook moeite voor dat onkruid uit te rukken? Als u naar een tuin zou kijken en daarin niets dan onkruid zou zien, maar wel de tuinman die het uitwiedt, dan zou u tot de slotsom komen dat daar iets anders moet zijn. Zo is het hier ook. Wilt u zien of er iets van ondergroei gedijt in uw hart, als u neerwaarts groeit in ootmoed, in afkeer van uzelf en in zelfverloochening, meer afhankelijk bent in het besef van de Heere nodig te hebben en Hem aan te kleven? Kijk dan eens naar Efeze 4 vers 15 en 16. Dorre bomen laten gewoonlijk hun takken niet neerhangen om de grond te beroeren – totdat ze door een hevige wind worden afgebroken.”


Richard Baxter, Met Christus te zijn, gedachten over het sterven, gebonden, 123 blz., € 12,95, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978-94-627-82501.

In de inleiding komt naar voren dat de opvatting van Baxter aangaande de rechtvaardiging en de reikwijdte van de verzoening tegenspraak heeft opgeroepen. We lezen op blz. 13 in het voorwoord: “Geloof als gehoorzaamheid aan de eis van het nieuwe verbond en niet de aan de zondaar toegerekende gerechtigheid van Christus is voor Baxter de feitelijke grond van de rechtvaardiging.” Wat de praktijk van de godzaligheid betreft kan er veel van Baxter geleerd worden. Het boek “Met Christus te zijn” schreef hij toen hij zijn levenseinde voelde naderen. We lezen op blz. 14: “Het sluit aan bij de godsvrucht van de Vroege kerk en de kerk van de middeleeuwen. Een christen bereidt zich in dit leven voor op het eeuwige leven. Immers wat baat het de mens, al zou hij de hele wereld winnen, maar zijn ziel verliezen?” Baxter wenste te prediken als een stervende tot stervenden. Aangaande zijn boeken getuigde hij “Ik was een pen in Gods handen, welke lof komt een pen toe?” Het boek bevat ook een korte levensschets van Richard Baxter. Tenslotte twee citaten van blz. 96 “Waarom zou ik door de vrees voor de dood worstelen tegen de gewone loop der natuur en tegen mijn enige hoop op geluk? Is het de mens niet gezet ‘eenmaal te sterven?’ Zou ik willen dat God zondige mensen op aarde onsterfelijk maakte?” “Maar Heere, Gij weet dat ik zo graag de Uwe zou zijn en geheel de Uwe en dat ik voor U begeer te leven. Laat mij daarom rustig sterven in U en U volkomen vertrouwen met mijn ziel.”


B.S. van Groningen, Vragen naar de weg, als je op een kruispunt staat, paperback, 95 blz., € 8,95, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978-90-331-2678-9.

De auteur is docent godsdienst aan het Wartburg College (locatie Guido de Brès) te Rotterdam. Bij belangrijke beslissingen in het leven moet de Bijbel onze gids zijn. De manier waarop in de Bijbel keuzes werden gemaakt, wil ons helpen bij keuzemomenten in ons leven. Op blz. 40 gaat het over de keuze van Ruth: een keus tussen de afgoden en de enige waarachtige God. “Eigenlijk willen we allemaal schipperen: God wat en de wereld wat. Maar dan kom je om. Maar wat zou het groot zijn als je met Ruth mag zeggen: ‘Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.’ Van die keus krijg je nooit spijt. Nu niet en in der eeuwigheid niet!”


Frans en Andrea van Hartingsveld, Opvoedingsreis, paperback, 112 blz., € 9,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-94-6278-2037.

Het boekje is ontstaan vanuit opvoedingsbijeenkomsten in de Gereformeerde Gemeente van Elspeet, waar de auteurs bij betrokken waren. Na een Bijbelstudie worden vanuit Gods Woord lijnen getrokken naar de dagelijkse opvoedingspraktijk. Vragen en een casus proberen de onderwerpen dichtbij te brengen en het nadenken en spreken erover te leiden. Ouders kunnen dit boekje ter hand nemen, maar het kan ook gebruikt worden op kringen of in groepen waar over de opvoeding wordt gesproken. We citeren enkele regels van blz. 74 “Kinderen leren gehoorzamen, is dus niet een kwestie van hun gedrag veranderen. Er is een vernieuwing van het hart nodig. Het is belangrijk om dat liefdevol en eerlijk aan kinderen duidelijk te maken, wanneer ze een regel overtreden of een grens overgaan. Het wijst ouders en kinderen erop dat er een Zaligmaker nodig is om het hart te vernieuwen.”


Andrea van Hartingsveld- Moree, Wijzer op weg naar de wederkomst, gebonden, 77 blz., € 14,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-94-6278-1740.

In de serie ’Christelijke feestdagen in het gezin’ is nu een deel verschenen dat gaat over de wederkomst. Er worden mooie lijnen getrokken van het feest van het bazuingeklank, vanuit de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest naar de wederkomst en de eeuwigheid. De bijgevoegde wereldkalender laat zien hoe dicht we bij de wederkomst leven. De Heere geve te beleven wat we lezen in art. 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis: ‘Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onze Heere.’


Willemieke Kloosterman- Coster, Pieter heeft verdriet, gebonden, 45 blz., € 12,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 9789462781795.

Dit voorlees- en kijkboek over rouw, geschreven voor de leeftijd van 3-7 jaar, legt op een heel begrijpelijke manier uit wat het betekent als iemand die lief en dierbaar was overleden is. Het boek bevat veel illustraties en beantwoordt aan het gestelde doel.


Agenda’s.

Twee keurig uitgevoerde agenda’s voor het basisonderwijs werden ons toegestuurd: Een agenda met foto’s van Ons Koninklijk Huis en een agenda met afbeeldingen van ons leger. Uitgave De Ramshoorn, Goes, per stuk € 4,95, bij tien exemplaren € 3,95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 7 juli 2015

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 7 juli 2015

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken