Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De vrienden van Job

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De vrienden van Job

5 minuten leestijd

We proberen nu een vraag te beantwoorden over de vier vrienden van de veel beproefde Job. De eigenlijke vraag luidt of we Jobs vrienden wel als kinderen van God mogen zien. Ze zeggen naast hun beschuldigingen aan het adres van Job toch ook zulke mooie dingen en hun redevoeringen hebben een ruime plaats in Gods Woord gekregen! Toch horen we dat Gods toorn tegen hen ontstoken is. Of ik er iets van zeggen kan. Nu ja, daar ben ik immers voor? Ik heb bij het zoeken naar een antwoord gelijkmaar een preek over Job 42:7-9 gemaakt. Hartelijk bedankt dus voor het aanreiken van deze stof!

Al moeten we altijd bedenken dat niemand ons hart kent dan de Heere en dat wij mensen ons zo gemakkelijk kunnen vergissen, geloof ik dat we op goede gronden mogen aannemen dat de vrienden van Job geen vreemdelingen van de vreze des Heeren geweest zijn. Bedenk allereerst dat zij vrienden waren van een man die oprecht was, vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie gij zijt. Een kind van God kan wel goddeloze kennissen hebben, maar geen goddeloze vrienden. En dat ze zich op een gegeven moment Gods toorn waardig maakten, ach, wie van Gods kinderen durft te ontkennen dat hij Gods toorn waardig is?

Over wie hebben we het? De eerste en misschien wel de oudste die genoemd wordt is Elifaz, de Themaniet. Die aanvulling betekent dat hij een afstammeling van Ezau was. Ezau’s eerste zoon heette ook Elifaz. Is het niet dezelfde persoon geweest, dan toch heeft hij niet veel later geleefd. In ieder geval een Edomiet. Ook onder Ezau’s kinderen werden godvrezende mensen gevonden, net zo als onder de kinderen van Jakob. Het is altijd een wonder van Gods genade als iemand, wie dan ook, de Heere leert vrezen. Job woonde in het land Uz en dat ligt in Edom. Misschien was Job ook wel een Edomiet. Wie zal het zeggen.

Dan heb je Bildad, de Suhiet. Die nadere aanduiding kan betekenen zoon van Shua. We weten dat Abraham bijwijven had. Een van hen was Ketura. Een van Ketura’s zonen heette Shua. Welnu, daar stamde Jobs vriend Bildad van af. Mooi om te weten nietwaar?

Vervolgens horen we van ene Zofar. Van hem weten we geen nadere bijzonderheden. Als we nu de redevoeringen van deze drie vrienden hebben beluisterd horen we opeens dat er nog een vierde vriend aanwezig is, namelijk Elihu. Van hem weten we wel weer wat meer. Deze Elihu stamde af van Buz. En Buz was een zoon van Nahor, de broer van Abraham.

De vrienden kwamen om Job te vertroosten. Ze leden met hem mee en zo hoort het ook. De Bijbel roept ons op om blijde te zijn met de blijden en bedroefd met bedroefden. De vrienden zagen dat de smart van Job zeer groot was en zij hadden waarlijk met hem te doen. Hadden ze het maar bij deze deelneming gelaten. Maar ze meenden het een en ander te moeten zeggen. En dan gaan ze ieder op zijn beurt Job er van beschuldigen dat hij wel een groot kwaad moet hebben bedreven nu de Heere hem zo getroffen heeft. De vrienden geloven allen in God. Zij geloven dat het Gods hand is die Job treft. En hoewel Job tegenwerpt dat er ook goddelozen zijn die voorspoed hebben, en tegenspoed dus niets met zonde en voorspoed dus niets met menselijke deugd te maken heeft, houden ze voet bij stuk: Job wordt gestraft om zijn zonde! Een overigens hardnekkige gedachte die we ook bij de discipelen in Johannes 10 tegenkomen: zie, daar zit een man die blind geboren is. Dat is vanwege een zonde van hem of zijn ouders!

Het is een vreselijke hoogmoedige gedachte om zo te denken. De vrienden pretendeerden met deze bewering immers zelf goed en rechtvaardig te zijn? Want het ging hun goed! Maar wat het ergste is: het was een verkeerd denken van God! Alsof God zo handelt zoals zij met zijn allen redeneerden. Het was een verkeerd denken van de Heere, want wie o wie kan er voor Hem bestaan? Ook zij, de vrienden van Job niet. Farizeistisch denken haalt God naar beneden alsof er ook mensen zijn over wie Hij tevreden kan zijn! Maar die mensen bestaan niet! Nu begrijpen we ook waarom de Heere op een gegeven moment vertoornd is op de drie vrienden. Ze hebben niet recht van Hem gesproken. Zij hebben geen recht zicht op de deugden van Zijn rechtvaardigheid en goedheid. En dat komt omdat ze geen recht zicht hadden op zichzelf. Dat Job voor hen bidden moet laat zien hoe groot hun zonde is. Maar ook hoe genadig Hij is, namelijk gaarne vergevende. Zij het in de weg van het recht. In de weg van het offer. Het was nog wel een heel groot offer dat gebracht moest worden! Beeld van het grote Offer dat eenmaal gebracht zou worden tot verzoening van de zonden. De vrienden bewilligen er in en het offer wordt gebracht. Ze buigen onder Gods wil en spreken niet tegen. Dat kan niets anders dan genade zijn, denkt u ook niet?

Voor de vierde vriend hoeft Job geen offer te brengen. Die heeft in ieder geval geen verkeerde dingen van God gezegd. Ik hoop dat ik er nu voldoende over gezegd heb. Wat tenslotte duidelijk moet zijn dat wij allen persoonlijk moeten leren dat we voor de Heere niet kunnen bestaan. Niemand is goed dan God alleen. Zonder het Offer en zonder de grote Voorbidder komen we er niet. En het bloed van Christus Jezus reinigt ons van alle zonde!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 28 juli 2015

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De vrienden van Job

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 28 juli 2015

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken