Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Werken op zondag? - pagina 6

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Werken op zondag? - pagina 6

4 minuten leestijd

de zonsondergang op zaterdagavond. De zondag is echter de eerste dag van de week, die begint als de klok op zaterdagavond twaalf uur heeft geslagen en eindigt als op zondagavond diezelfde klok twaalf uur slaat. Hoe zit dat dan? Heeft dan het vierde gebod voor ons nog wel betekenis? Kunnen we het sabbatsgebod zomaar op de eerste dag van de week toepassen? Om op die vragen een antwoord te kunnen geven, moeten we eerst de oorsprong van de sabbat nagaan. Wortelt de sabbat in de schepping of is het slechts een Joodse aangelegenheid? Heeft het sabbatsgebod universele werking, dat wil zeggen voor alle mensen en voor alle tijden, of is het slechts van toepassing voor een bepaald volk en dat ook nog gedurende een bepaalde tijd? Is de sabbat slechts een teken van het verbond dat de HEERE met Israël oprichtte, dat vervolgens in Christus is vervuld en als behorende tot de schaduwdienst voorbijgegaan? Als die laatste vraag bevestigend moet worden beantwoord, dan zou voor ons het gebod om één dag in de week te rusten niet meer gelden. De zevende dag is door de HEERE Zelf gezegend en afgezonderd. Dat kunnen we lezen in Genesis 2:3: "En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken." Volmaken wil zeggen, dat God naar Zijn niet te evenaren wijsheid al het geschapene wilde richten tot het éne doel, nl. de verheerlijking van Hemzelf. Daartoe heeft Hij alles op (het sierlijkste en bekwaamste (kantt.)) geschikt. Na de schepping in zes dagen van de hemel en de aarde heeft God op de zevende dag gerust van al Zijn werk. Die zevende dag zonderde Hij af van de andere dagen van de week en gaf hem een aparte bestemming. Ook in Exodus 20:8-11 wordt dezelfde reden gegeven waarom de HEERE de sabbatdag gezegend en geheiligd heeft. Ook uit de geschiedenis met het manna (Exodus 16) blijkt dat het volk Israël de zevende dag als de sabbat des HEEREN moest houden. Op de zesde dag werd immers een dubbele hoeveelheid manna verzameld, zodat men op de zevende dag niet behoefde te werken. Zowel in Genesis 2 als in Exodus 20 wordt het Hebreeuwse woord 'sjabat' gebruikt. Dat woord betekent: ophouden, staken, beëindigen van het werk, omdat je ermee klaar bent. Zo rustte God op de zevende dag omdat Hij ermee klaar was. Zo wil Hij dat de mens ook zou rusten op de zevende dag en deze dag zou gedenken (Denk aan het woord waarmee het vierde gebod begint: 'Gedenk'. Daar wordt het sabbatsgebod het volk Israël nogmaals ingeprent en zegt de HEERE: Gedenk daaraan). Het voorgaande betekent dat het sabbatsgebod dus een scheppingsinzetting is en daarmee universele geldigheid heeft en niet pas aan het volk van Israël is gegeven bij de wetgeving op de Sinaï. Nee, de HEERE heeft met het zegenen en heiligen van de sabbat het gehele menselijke geslacht op het oog gehad. Dat heeft ook Calvijn benadrukt als hij schrijft in zijn commentaar op Genesis 2:3: "Eerst heeft dus God gerust, vervolgens heeft Hij die rust gezegend, opdat ze door alle eeuwen onder de mensen heilig zou zijn, of liever, elke zevende dag heeft Hij aan de rust gewijd, opdat Zijn voorbeeld en eeuwigdurende regel zou zijn. Altoos moet het doel in 't oog worden gehouden; want God beval maar niet eenvoudig, dat de mens op elke zevende dag niets zou doen, alsof Hij behagen schiep in ledigheid, maar opdat hij, van alle andere zorgen ontslagen, vrijer zijn geest tot de Schepper der wereld zou opheffen."

c. Verbondsteken Dat de sabbat een scheppingsinzetting is, betekent niet dat het tegelijk ook niet een teken van het verbond van God met Zijn volk is. In Deuteronomium 5:15 geeft Mozes aan Israël een bijzondere aansporing tot het onderhouden van de sabbatdag: "Want gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt en dat de HEERE, uw God, u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm; daarom heeft u de HEERE, uw God, geboden, dat gij de sabbatdag 7

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 februari 1997

Brochures (SGP) | 23 Pagina's

Werken op zondag? - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 februari 1997

Brochures (SGP) | 23 Pagina's

PDF Bekijken