Bekijk het origineel

Misverstand of opzet? - pagina 4

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Misverstand of opzet? - pagina 4

naar aanleiding van de brochure "Politieke samenwerking"

3 minuten leestijd

Misverstand

of

Opzet ?

Ziedaar

de

vraag,

w e l k e bij het

lezen d e r b r o c h u r e „ P o l i t i e k e S a m e n w e r k i n g "

moet worden

gedaan. N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t g e e n in h e t j a a r 1 8 9 9 in h e t L e i d s c h P r e d i k b e u r t e n b l a d g e s c h r e v e n is o v e r a r t i k e l 4 v a n h e t P r o g r a m der

antirevolutionaire

zulk

eene

vreemde

partij,

wordt

in

genoemde

voorstelling g e g e v e n v a n de

brochure

handhaving

v a n art. 36 d e r N e d e r l . G e l o o f s b e l i j d e n i s , d a t e e n

onbevoor-

o o r d e e l d e h a a s t zal m o e t e n d e n k e n : „ h i e r h e e r s c h t g e e n m i s verstand maar boos

opzet".

E e n e uiting v a n C a l v i j n a a n g a a n d e d e G c n e e f s c h e l i b e r t i j n e n wordt

uitgelegd

als

samenwerking

van

den

hervormer

met

Rome! H e t e e n z o o w e l als h e t a n d e r k o m t v o o r t óf uit m i s v e r s t a n d óf uit o p z e t . Is h e t m i s v e r s t a n d d a n w o r d t g e v r a a g d : „ g e e f t h e t P r e d i k beurtenblad door onduidelijkheid En

schreef

Calvijn

wellicht

aanleiding tot

zóó,

dat

in

den

misverstand? ijver

voor

samenwerking met R o m e m a g worden g e z e g d : „en daarmede d o e n w i j h e t z e l f d e w a t zelfs e e n c a l v i j n z o u h e b b e n g e d a a n " ? blz.

18.

Is h e t naam

opzet —

teekent

Goddelijken

opzet

V. D. M.:

bij

eenen

verbi

schrijver die achter zijn

divini

minister: dienaar des

Woords?

') Politieke Samenwerking door R. J. W . RUDOLPH V. D. M. te Leiden. Leiden,

D . DONNER,

1901.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Brochures (TUA) | 29 Pagina's

Misverstand of opzet? - pagina 4

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Brochures (TUA) | 29 Pagina's

PDF Bekijken