Bekijk het origineel

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 13

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 13

Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen, op Woensdag 8 April 1903

2 minuten leestijd

14

gekend werd. In 1537 hield hij zelfs eene opzettelijke redevoering „de Aristotele", waarin hij op Aristoteles wees, als voor ons ter oorzake van zijn systematische opvatting der wetenschappen onmisbaar, en als zoodanig zelfs boven Plato te eeren." u ) Een juister standpunt dan dat van Luther werd ook door Calvijn ingenomen. Evenals heel 't optreden van den Geneefschen Hervormer 't wint in diepte van opvatting van den Reformator van Wittenberg, zoo was ook zijn blik de scherpste, waar 't de vraag gold van de verhouding der Godgeleerdheid tot de wijsbegeerte. Niets van dat toornen tegen de ratio, dat bij Luther gevonden werd. Integendeel schreef hij: „Quid enim ratione nobilius, qua homo reliquis animantibus praecellit ?" I4) En wel kantte hij zich fel tegen de heidensche philosofen, zoodra zij zich inbeeldden, uit hunne praemissen tot de kennis der goddelijke dingen te kunnen opklimmen, en wel was 't eerst Beza die later aan het „Collége de Genève" de wijsbegeerte van Aristoteles weer invoerde, maar daarom verwierp Calvijn toch de philosophie zelve niet.15) Het verschil in opvatting tusschen Luther en Calvijn bleef merkbaar in de Luthersche en Gereformeerde Kerken. Vrijelijk kan worden gezegd, dat over 't algemeen op Luthersch standpunt de philosophie eene vreemde macht bleef, „die slechts als slavin in het heilig huis der Theologie werd toegelaten", terwijl bij de gereformeerde Theologen het wetenschappelijk karakter der Heilige Godgeleerdheid meer op den voorgrond trad en aan de andere wetenschappen, ook aan de wijsbegeerte, eene zekere zelfstandigheid werd toegekend. Meer nog, sommige gereformeerde Theologen hebben zich met eenige uitvoerigheid over de philosophie uitgesproken. Zoo b.v. Bartholomaeus Keckermann en Gijsbertus Voetius. ,6) Ongestoord is echter deze zuivere ontwikkeling van de verhouding tusschen Godgeleerdheid en wijsbegeerte niet doorgegaan. Het religieuze leven, dat in de dagen der Reformatie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 april 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 april 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

PDF Bekijken