Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Christelijke Gereformeerde Kerk - pagina 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Christelijke Gereformeerde Kerk - pagina 3

3 minuten leestijd

Systematisch Overzicht van de „Hollandia-Uitgaven"

Wat willen de uitgaven van de HollandiaDrukkerij te Baarn ? Het antwoord op deze vraag, zoo algemeen mogelijk gegeven, luidt met een woord van deze dagen: „U n i v e r s i t y I i x t e n s i o n", overtuigd als wij zijri van de waarheid van Carlyle's uitspraak, dat h e t B o e k i s d e U n i versiteit van onze dagen! Er komt voor ieder volk een tijd waarin de schatten van wetenschap en kennis, .door de beste mannen der natie en daarbuiten in een reeks van jaren, vaak eeuwen, moeizaam vergaard, zich niet binnen de wanden van studeercel en collegekamer laten terug dringen. Van alle kanten breekt het verlangen baan: mede deel te krijgen aan dien rijkdom van geestelijke goederen. Op dit stadium voldoen de nieuwsbladen niet meer, die óf louter quaesties beroeren van "terstond voorbijgaanden aard, óf, in de beste gevallen (d. i. daar waar meer bepaald vraagstukken van algemeen-wetenschappelijke of zedelijke strekking behandeld worden), toch te weinig verband kunnen brengen tusschen de verschillende onderwerpen onderling, te weinig systematisch de stof kunnen rangschikken, daar couranten meestal aanknoopen aan bepaalde gebeurtenissen van den dag, oni even onverwacht den draad weer af te breken. Wat men — verlangend naar een breeder kennis, een ruimer blik — in de eerste plaats noodig heeft, zijn niet de dagbladen met hun uit den aard der zaak beperkten horizont, óók niet de dikke boeken der geleerden, die men in de practijk maar al te dikwijls nauwelijks tijd heeft open te snijden — het zijn: b e k n o p t e , o r i ë n t e e r e n d e geschriften, waarin de stof (niettegenstaande de beknoptheid van behandeling) toch zoo veel mogelijk methodisch en systematisch is gerangschikt en verwerkt, hetgeen alléén geschieden kan door schrijvers die hun onderwerp volkomen meester zijn. Zulke geschriften (die natuurlijk altijd slechts m i n of m e e r aan 't gestelde doel zullen blijken te beantwoorden) zullen in vele gevallen den stoot geven tot grondiger studie. Wij stellen ons voor, op deze paarse bladzijden in de eerstvolgende maanden geleidelijk uit te werken wat wij zouden willen noemen -een

Proeve tot een schematisch Overzicht van de tot dusver verschenen ,,Hollandia-uitgaven''. Wij volgen daarbij achterstaande vergemakkelijkt 1 ).

HOOFDINDEELING,

die een overzicht

') Wij behoeven niet te zeggen dat het hier volgend schema nog overal gaten en gaatjes zal blijken te vertoonen, m. a. w. dat ei nog tal van onderwerpen op behandeling wachten. Dat onze persen weinig rust genieten niag echter als bekend worden verondersteld. Wie op de hoogte wil blijven van de maandelijksche nieuwe toevoegingen aan dit schema, vrage geregelde francotoezending van ons „Boekennieuws". N o g e n k e l e a a n w i j z i n g e n : Alle 40-cents-geschriften (uitgenomen die in 1912 verschenen zijn en door een * zijn te onderscheiden) worden bij een keuze van minstens 10 nummers slechts a f 0.30 (dus tegen f 3.— per 10 stuks) berekend. Bij de duurder werken, voor zoover in prijs verminderd, staat vermeld tegen hoeveel nrs. ze berekend worden, indien men ze in zijn keuze-combinatie wenscht op te nemen. V o o r b e e l d : Achter een boek van f 1.20 staat vermeld 3 nrs. Dit wil dan zeggen dat het, met minstens 7 andere nrs. (b.v. 7 brochures van f 0.40) gecombineerd, nu a f 0.90 (3 maal f 0.30) berekend wordt (10 nrs. voor f 3.—). Voor eventueele banden wordt 50 cents extra gerekend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Brochures (TUA) | 54 Pagina's

De Christelijke Gereformeerde Kerk - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Brochures (TUA) | 54 Pagina's

PDF Bekijken