Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Christelijke charitas in de R.K. Kerk - pagina 2

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Christelijke charitas in de R.K. Kerk - pagina 2

3 minuten leestijd

Nieuwe Hollandia-Geschriften Dr. G. H. V A N S E N D E N

H et vraagstuk van Rechtzinnigheid en Vrijzinnigheid f 0.40 B V Aïgem

Aan dit belangrijk geschrift van een „partij-looze" heeft o. a. het Handelsblad een artik. 1 gewijd van ruim 3 kolom!

Dr. MENNO HUÏZINGA JR. schrijft: „Hier is nu eens een man aan het woord, die, zoo j o n g als hij is, iets te zeggen heeft, wat van verstrekkende en diep-ingrijpende beteekenis zou kunnen worden voor ons godsdienstig gemeenschapsleven E r moét verandering komen in de grcepeering der richtingen ". Prof, OBBINK in „ D e bevolen".

Nederlander":

„ D e lectuur zij rechts en links aan-

Dr. N. W E S T E N D O R P

G é é n

Z e d e l i j k

BOERMA

O n d e r w i j s

f 0.40 In deze brochure wordt de actueele vraag besproken of direct zedelijk onderwijs, opzettelijke bespreking van deugden en plichten of van vraagpunten der moraal, in de lagere school wenschelijk moet worden geacht. — In enkele landen, maar vooral sedert 1882 in Frankrijk, heeft men daarmede de proef genomen. BI. 7 — 1 6 wordt daarvan verhaald, waarop dan de beoordeeling van dit onderwijs volgt. JACOB V A N VREELAND

Het Conflict tusschen Schoonheid en Zedelijkheid f 0.40 W a a r o m schijnt ons het zedelijk-afkeurenswaardige uit een schoonheidsoogpunt zoo vaak begeerlijk? W a a r o m kan ons b.v. een brave kantoorklerk als l e e l i j k , een niet-brave Zigeuner-meid als s c h o o n aandoen? Over dit moeilijk probleem geeft deze schrijver niet wat algemeenheden ten beste, doch een doorwrochte, t o c h a a n g e n a a m l e e s b a r e , hier en daar geestige, beschouwing, die van wijsgeerig inzicht getuigt.

OVER DE

GEWAARWORDING

door D r . D . S C H E R M E R S .

f o 40

In „PRO EN CONTRA":

De Beteekenis van 't geloof in Jezus Christus voor onzen tijd P r o : Dr. A. V A N D E R F L I E R G.Jzn.; Contra: Dr. W. MEYER f 0.40 De „Nederlandsche K e r k b o d e " schrijft: „ D i t „ g e d r u k t e " debat [oorspronkelijk gehouden voor de vereeniging De Middaghoogte te 's-Gravenhage] verdient ongetwijfeld de aandacht van allen, die in het geestesleven van onzen tijd belangstellen". Prof. OBBINK in „ D e Nederlander": „Deze beide strijders zijn nobele tegenstanders. Ze houden het debat zuiver, den toon hoog".

P e r s o o n l f l k e

Onsterfelijlilieicl

P r o : D. M U L D E R ; Contra: Dr. A . j . C. S N I J D E R S

f 0.40

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Brochures (TUA) | 29 Pagina's

De Christelijke charitas in de R.K. Kerk - pagina 2

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Brochures (TUA) | 29 Pagina's

PDF Bekijken