Bekijk het origineel

De vastheid van Gods Raad - pagina 11

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De vastheid van Gods Raad - pagina 11

Eene tijdpreek

2 minuten leestijd

ontbreken waarlijk niet de vergoders van het wereldburgerschap en de onbezonnen voorstanders der Vredesbeweging. Evenmin bleven de Sociaal-Democraten achter. Ja wie wordt niet getroffen door het wonderlijke schouwspel, dat de Fransche proletariërs, wien de revolutie in het bloed zit, arm in arm optrekken met de heirscharen van dat land, dat zelfs nog niet eens de vrijheid der conscientie eerbiedigt? Daarbij, hoe nauw Duitschland en Oostenrijk eeneren Frankrijk, Rusland en Engeland anderzijds thans verbonden schijnen, het lijkt er niet naar, dat wat nu saam gaat, wezenlijk één is. Denkt voor wat den tweebond aangaat slechts aan de staten van Oostenrijk, wier bevolking niet van Germaanschen oorsprong is. En gij moet al willens blind zijn, als gij durft volhouden, dat het nog veelszins religieuze Engeland, de bakermat van de constitutioneele staatsinrichting, de „verlichte" en democratische Fransche republiek, en Rusland, dat nog maar even aan den despotischen regeeringsvorm ontkwam — innerlijk samenhangen en eene organische eenheid vormen. Uit het bange heden moet ook deze leering getrokken worden, dat het onderscheid tusschen de volken blijven zal, en dat het eene dwaasheid is, deze ordinantie Gods te willen omkeeren. Schier altoos heeft het zich gewroken, als een rijk met eigen taal en historie, eenvoudig door enkele grootmachten werd opgeslokt. Zie maar eens, hoe de drie rijken, die Polen onder zich durfden verdeelen, zelfs nu nog ondervinden, dat het Poolsche gedeelte van hun rijk een onbetrouwbare factor is, welke o zooveel hoofdbrekens veroorzaakt. De veelheid der volkeren zal blijven, omdat het onzen God alzoo behaagde. Dat leert uw Bijbel u afdoende. — 12

-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Brochures (TUA) | 21 Pagina's

De vastheid van Gods Raad - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Brochures (TUA) | 21 Pagina's

PDF Bekijken