Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het Leger des Heils - pagina 4

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het Leger des Heils - pagina 4

2 minuten leestijd

zat ik weldra gewikkeld in een druk gesprek, dat beiderzijds een zeer ernstig karakter droeg. Inzonderheid twee punten drongen zich daarbij op den voorgrond. O p mijn vraag, wat hij in ons dorp kwam doen, luidde het antwoord : „wel, het Evangelie prediken!" T o e n hem de verzekering werd gegeven, dat dit geregeld geschiedde en geen enkel bewoner er van verstoken was, klonk de tegenwerping : „ja maar, velen hier blijken tegenstanders der vrije genade te z i j n ! " Met deze „vrije genade" bleek niet bedoeld te zijn de vrijmachtige, souvereine genade Gods, zooals die ons tegenschittert in de zaliging van verkoren en verloren zondaren, maar een genade, die gansch vrij aan alle menschen wordt aangeboden en naar een iegelijks vrije willekeur kan worden aanvaard of geweigerd. Daarop stelde ik de vraag, wie hem last had gegeven tot de Evangelieverkondiging. Het bescheid w a s : „er staat t o c h : predikt het Evangelie aan alle creaturen; onderwijst al de v o l k e n ! " „ D o c h wat staat er v e r d e r ? " Het antwoord bleef uit. En op mijn herinnering: „ze doopende in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes", klonk de u i t r o e p : „maar van de kerk willen wij niet w e t e n ! " Zoodat de onwederlegbare conclusie kon worden uitgesproken, dat alzoo van het dubbele bevel des Heeren willekeurig de eene helft wel en de andere niet werd opgevolgd. Ziedaar twee der voornaamste gebreken van het Heilsleger, de oude Pelagiaansch-Remonstrantsche leer van den vrijen wil, en de vooral in de vorige eeuw opgekomen onaandoenlijkheid en onverschilligheid voor de kerk. Deze dwalingen kleven het Leger aan van zijn ontstaan af, het is er in ontvangen en geboren. Zijn geboortegeschiedenis hangt ten nauwste saam met de levensgeschiedenis van zijn stichter, William Booth (1829—1912). O p 15-jarigen leeftijd tot G o d bekeerd, trad Booth terstond als evangelist op onder de lagere standen van zijn vaderstad Nottingham. O p pleinen en in stegen, in kroegen en danszalen weerklinkt de schelle stem van den knaap, en het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1918

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

Het Leger des Heils - pagina 4

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1918

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

PDF Bekijken