Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De modernen en de Bijbel - pagina 4

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De modernen en de Bijbel - pagina 4

2 minuten leestijd

de Heilige Schrift niet zoozeer zelf spreekt als wel sprekende door hen wordt ingevoerd". In de tweede plaats wordt in dit boek „over de waarde cler Bijbelsche wonderverhalen" gehandeld. Sommige wonderverhalen acht de schrijver invoegselen uit later tijd b.v. cle geschiedenis van Bileams ezelin. Andere zijn volgens hem volksoverleveringen, zooals men ze in de vroegste geschiedenis van iedere natie aantreft en die zich bij voorkeur hebben vastgehecht aan den naam van dezen of genen volksheld uit den voortijd b.v. aan den naam van Elisa. „Het is van elders genoeg bekend, met welken ijver het nageslacht er ten allen tijde op uit is geweest om de beeldtenis der groote mannen van vroeger dagen met onhistoriesche versierselen uit te dosschen". Weer andere wonderverhalen moeten „natuurlijk" worden verklaard; de vermenigvuldiging der brooden door Jezus b.v. moet zóó opgevat, dat Jezus, door zelf het voorbeeld der mededeelzaamheid te geven en van het zijne af te staan zoover de kleine voorraad reikte, de meer gegoeden onder de schare heeft opgewekt om, ieder van zijn overvloed, handreiking te doen aan cle armen. Ook zijn er wonderverhalen, die ontstaan zijn uit visioenen, welke later als geschiedenis werden opgevat en beschreven; zoo ligt b.v. aan het verhaal van Jezus'verheerlijking op den berg een visioen van Petrus ten grondslag. Eindelijk zijn er vele wonderverhalen, welker aanvankelijke bedoeling geweest is, dit of dat feit der geestelijke, soms der maatschappelijke wereld te verklaren en die later den vorm van openbaringen en geschiedenissen hebben aangenomen. Het scheppingsverhaal b.v. is een proeve van verklaring van den oorsprong der week: de gewoonte van den mensch om zes dagen te arbeiden en den zevenden te rusten is door de vroegste denkers onder de Hebreeën thuisgebracht op Godzelven. Zoo is het verhaal van het scheuren van het gordijn des tempels bij Jezus' dood de kristalliseering der grootsche christelijke gedachte, dat met Jezus' sterven alle scheiding tusschen den mensch en God is weggenomen, de priesterheerschappij afgeschaft en aan

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Brochures (TUA) | 27 Pagina's

De modernen en de Bijbel - pagina 4

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Brochures (TUA) | 27 Pagina's

PDF Bekijken