Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het meerderheidsrapport van het Curatorium inzake het doctoraat aan de Theol. School te Kampen besproken - pagina 6

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het meerderheidsrapport van het Curatorium inzake het doctoraat aan de Theol. School te Kampen besproken - pagina 6

7 minuten leestijd

als te b e l i c h a m e n , en er de rechte eenheid zij t u s s c h e n de Kerken en hare S y n o d e en S y n o d a l e besluiten. D a a r t o e is noodig, dat in de K e r k e n leve, en ook tevoren breed en duidelijk b e s p r o k e n w o r d e , w a t op eene S y n o d e tot b e s l i s s i n g moet k o m e n , en dat het leven en b e l a n g dier K e r k e n in h o o g e m a t e raakt. Nu is er g e e n e reden, hiervan het R a p p o r t der C u r a t o r e n - m e e r d e r heid i n z a k e het D o c t o r a a t a a n de T h e o l o g i s c h e S c h o o l te K a m p e n , uit te z o n d e r e n . B i j de z a a k van dat D o c t o r a a t is het w e l z i j n deiK e r k e n zoo n a u w b e t r o k k e n , en dat R a p p o r t r a a k t z o o z e e r de v r a a g n a a r de zuivere b e g i n s e l e n , dat j u i s t ook vooral dat R a p p o r t vóór de b e s l i s s i n g erover door de a.s. S y n o d e , b r e e d v o e r i g e en heldere b e s p r e k i n g vereischt, en n o o d i g heeft, als van alle kanten

bezien

en in het licht g e s t e l d te w o r d e n , o p d a t de S y n o d e m e t t e r d a a d in s t a a t zij, een „ w e l b e z o n n e n en w e i b e z o n k e n o o r d e e l " over de z a a k van dit D o c t o r a a t te vormen en te vellen. Schrijver

dezer b r o c h u r e

acht

het a l t h a n s ,

zeer tot

zijn

leed-

w e z e n , zijnen plicht, publiek zijne m e e n i n g over dit M e e r d e r h e i d s r a p p o r t van het C u r a t o r i u m k e n b a a r te m a k e n , o m d a t z. i. de S y n o d e en de Kerken

geheel

verkeerd

zouden

doen, het d a a r i n

gegeven

advies op te v o l g e n . Niet alleen toch zou de S y n o d e , dat a a n n e m e n d e en tot h a a r b e s l u i t m a k e n d e , a a n h a r e

advies

Theologische

S c h o o l w e i g e r e n toe te s t a a n d a t g e n e , w a t deze n o o d i g heeft, om recht a a n h a r e r o e p i n g tot het geven van „ d e g e h e e l e

opleiding",

„ten

dat

minste

vorming

voor

door

de

geheele

Theologische

de w e t e n s c h a p p e l i j k e

vorming,

toebereiding

voor

de

is,

de

heilige

b e d i e n i n g " te kunnen v o l d o e n . M a a r o o k rust dat a f w i j z e n d e a d v i e s van de C u r a t o r e n - m e e r d e r h e i d

op gronden

en o v e r w e g i n g e n ,

die,

l o g i s c h en c o n s e q u e n t d o o r g e d a c h t en u i t g e w e r k t , z. i. niet s l e c h t s het b e s t a a n s r e c h t van de T h e o l o g i s c h e S c h o o l zouden o n d e r g r a v e n en w e g n e m e n , doch ook de n o o d z a k e l i j k h e i d van w e t e n s c h a p p e l i j k e o p l e i d i n g tot den dienst des W o o r d s in principe l o o c h e n e n , en d a a r mede de K e r k e n van het G e r e f o r m e e r d e s t a n d p u n t en s p o o r a f d r i n g e n , om ze o p d u a l i s t i s c h e , D o o p e r s c h e b a s i s en paden te v o e r e n . *

* *

D e m e e r d e r h e i d der C u r a t o r e n a d v i s e e r t niet enkel tot a f w i j z i n g van de b e t r e f f e n d e v e r z o e k e n en v o o r s t e l l e n , m a a r de opzet en de u i t w e r k i n g van het R a p p o r t geven o o k b l i j k , dat zij niet e e n s eene welwillende

overweging

vangen,

met eenen

als

hebben vrijen

m o g e n vinden,

en open

geest,

z o o d a t zij breed

en van

onbealle

kanten, o v e r w o g e n zouden zijn, w a a r b i j zoo m o g e l i j k ook g e t r a c h t

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1929

Brochures (TUA) | 52 Pagina's

Het meerderheidsrapport van het Curatorium inzake het doctoraat aan de Theol. School te Kampen besproken - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1929

Brochures (TUA) | 52 Pagina's

PDF Bekijken