Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Mijne is de wraak - pagina 32

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Mijne is de wraak - pagina 32

Vier preeken over 1 Samuël 25, gehouden in de Valkenboschkerk te 's-Gravenhage

2 minuten leestijd

Dan zal het de leus van het Christelijk huisgezin zijn, wat David in Psalm 101 : 4 vertolkte : 't Verkeerde hart, in wien 't mij ook moog' blijken, Zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken ; Mijn gunst zal hen, die booze wegen gaan, Nooit gadeslaan. II.

David overwonnen.

David is door Abigaïls woord aangegrepen en hij heeft in haar gezien een van zijn God gezonden vrouw om hem te weerhouden van zijn wraaktocht. Ontdekt aan zijn kwaad bedoelen, aan zijn zondig pogen, heeft hij 's Heeren hand erkend, die hem in deze vrouw tegenhield. En hij heeft allereerst den Heere gedankt en daarna ook Abigaïl. Eerst den Heere en daarna het instrument, dat de Heere gebruikt had. „Gezegend zij de Heere, de God Israels, die u te dezen dage mij tegemoet gezonden heeft. En gezegend z i j " . . . . neen, hij noemt niet eerst Abigaïl zelve, maar haar r a a d . . . . „gezegend zij uw raad" ; en dan : „gezegend zijt gij, dat gij mij te dezen dage geweerd hebt van te komen met bloedstorting, dat mijn hand mij verlost zou hebben". En dan nogeens verheerlijkt hij den Heere, den God Israëls, die hem verhinderd heeft van Abigaïl kwaad te doen en Nabal en zijn huis en have. Alle wraakgedachte is geweken, en heel zijn ziel vervuld met ootmoedigen dank voor de bewaring des Heeren» die zoo kennelijk uitkwam in de ontmoeting met Abigaïl. Een moderne roman zou hier op 't hoogtepunt van de spanning ons een tafereel geboden hebben, dat geëindigd ware in een aanbidding der schoone vrouw en in een nemen, vanwat niet genomen mocht worden. O zeker, de latere geschiedenis met Bathseba bewijst, dat Davids hart ook in de groote zonde der echtbreuk vallen k o n ; maar hier is het een en al reinheid, wat er ademt in de ontroerende ontmoeting van dezen man en die vrouw. Hier is niet een vrouw, die met haar vrouwelijk schoon den man tracht te behagen en verleiden, maar hier is een oogenblik van heilige bewogenheid bij David, waarbij zijn ziel zich in zijn God verliest en waarbij de geestelijke dingen èn in hem èn in Abigaïl overheerschen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1930

Brochures (TUA) | 49 Pagina's

Mijne is de wraak - pagina 32

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1930

Brochures (TUA) | 49 Pagina's

PDF Bekijken