Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de leer der praedestinatie bij Calvijn - pagina 5

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de leer der praedestinatie bij Calvijn - pagina 5

Rede bij het nederleggen van het professoraat in de faculteit van godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op den 14en october 1931

2 minuten leestijd

Kuenen's schijnbaar nuchtere methode en Rauwenhoff's welsprekende voordracht oefenden een wegsleependen invloed op mij uit, zoodat al wat ik aan ethische theologie had meegebracht, gedaagd werd voor de vierschaar van een streng methodisch weten. En ik verloor het. Zonder het te beseffen werd ik gewikkeld in het groote conflict tusschen de Christelijke religie en de idealistische wijsbegeerte, die den tijdgeest beheerschte. Maar diezelfde in mij aangewakkerde critische zin, die mij beroofde van hetgeen ik eenmaal met eerbiedig opzien tot mijn leermeester had ontvangen, drong mij ook tot de vraag, of het modernisme, zooals ik het hoorde bepleiten, een vertrouwbaren draaggrond van zekerheid bood. Zoo werd ik gedompeld in eene bange geestelijke crisis. En daarmede kwam ik op dien namiddag op het college van Prof. Acquoy over de leer der praedestinatie bij Calvijn. Nog hoor ik de eigenaardige intonatie zijner stem, zie ik soms den glans, waarmede zijn oog kon tintelen, gevoel ik van de charme zijner wetenschappelijke nauwkeurigheid, van den hartstocht der waarheid, die recht doet zonder aanzien des persoons of der richting. Hij predikte de waarde van wat hij noemde „eene wetenschappelijke consciëntie" en gaf ons een methodisch exempel van beoefening der wetenschap in den edelsten zin. En op dien middag legde hij de diepste gronden van Calvijn's levens- en wereldbeschouwing bloot. Hij deed Calvijn voor mij leven als den machtigen religieusen denker, die ook de donkerste schaduwen der wereld verlicht zag door den glans der Souvereine Majesteit Qods. Hij ontdekte de teederste roerselen van Calvijn's religieus leven, stelde hem in het volle licht zijner diepe afhankelijkheid van het goddelijk Wezen. En ik zag hem als den drager van de wondere kracht, die zich voortplantte door de eeuwen en de volken, die hij tot nieuw leven heeft gewekt. Maar genoeg, in dat uur ging mij een licht op ook over mijn eigen levenscrisis. En sinds leefde de behoefte om in de grondslagen van het Calvinisme door te dringen en bij het licht van het absoluut religieus en daarom strikt theologisch beginsel de levensproblemen te zien. Zoo werd ik Acquoy's leerling in en-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 oktober 1931

Brochures (TUA) | 32 Pagina's

Van de leer der praedestinatie bij Calvijn - pagina 5

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 oktober 1931

Brochures (TUA) | 32 Pagina's

PDF Bekijken