Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland - pagina 9

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland - pagina 9

Gelijk deze het laatst is herzien op de Generale Synode van 1933 te Middelburg, en voorzien van enkele verklarende aanteekeningen

5 minuten leestijd

voorgesteld zijnde, geen hindernis daartegen k o m t ; waarna de beroepenen met voorgaande stipulatiën en gebeden zullen bevestigd worden, naar het Formulier daarvan zijnde. De b e r o e p i n g v a n i e m a n d , die r e e d s t e v o r e n een g e m e e n t e diende (predikant) geschiedt e v e n a l s die v a n c a n d i d a t e n b e h o u dens het v o l g e n d e : a. de e x a m i n a t i e door de classis v e r v a l t ; h i e r v o o r k o m t in de p l a a t s de óverlegging a a n de classis v a n een goede a t t e s t a t i e inzake leer en l e v e n ; b. evenzoo v e r v a l t bij de bevestiging de h a n d o p l e g g i n g Voor het b e r o e p e n v a n een p r e d i k a n t voor de t w e e d e m a a l in dezelfde v a c a t u r e m o e t zeer g e g r o n d e r e d e n zijn, w e l k e t e r beoordeeling s t a a t a a n de classis; er dient g e w a c h t t e w o r d e n voor het e r n s t i g k a r a k t e r v a n het b e r o e p i n g s w e r k .

Art. 6. Ook zal geen Dienaar dienst mogen aannemen in eenige particuliere heerlijkheden, gasthuizen of anderszins, tenzij dat hij voorheen geadmitteerd en toegelaten zij, volgens de voorgaande artikelen ; en hij zal ook niet minder dan andere aan de Kerkenordening onderworpen zijn. Dit a r t i k e l g a a t e r v a n uit, d a t n i e m a n d eenigen dienst k a n v e r v u l l e n z o n d e r w e t t i g e r o e p i n g en z o n d e r eenig v e r b a n d m e t een p l a a t s e l i j k e k e r k . Vroeger k w a m voor, d a t koningen, g r a f e l i j k e f a m i l i ë n en gasthuizen eigen k a p e l l e n en v o o r g a n g e r s bezaten. T e g e n w o o r d i g bezitten o n d e r s c h e i d e n e s t i c h t i n g e n h a r e eigene geestelijke v e r zorgers. Wat de r e c h t s p o s i t i e v a n zulk een s t i c h t i n g s p r e d i k a n t b e t r e f t is t w e e ë r l e i m o g e l i j k : a. De s t i c h t i n g stelt zich in v e r b a n d m e t de p l a a t s e l i j k e k e r k . Deze b e r o e p t en de stichting regelt het w e r k . De s t i c h t i n g s p r e d i k a n t is d a n als p r e d i k a n t v e r b o n d e n a a n de p l a a t s e l i j k e k e r k , zij het ook, d a t zijn w e r k u i t s l u i t e n d op de s t i c h t i n g is. b. De s t i c h t i n g is k e r k e l i j k - n e u t r a a l . In dat geval k a n de p r e d i k a n t óf e m e r i t u s v e r k l a a r d w o r d e n , öf tot a n d e r e n s t a a t des levens o v e r g a a n . Hij w e r k t d a n op de s t i c h t i n g niet a m b t s h a l v e . Pen stichting is geen k e r k , en een d i e n a a r m o e t a a n een p l a a t selijke k e r k v e r b o n d e n wezen. In art. 6 b e t e e k e n t h e t w o o r d „ g e a d m i t t e e r d " : t o e g e l a t e n .

7

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1933

Brochures (TUA) | 50 Pagina's

De kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1933

Brochures (TUA) | 50 Pagina's

PDF Bekijken