Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Kerk des Heeren - pagina 8

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Kerk des Heeren - pagina 8

Predikatie over Zondag 21a van den Heid. Catechismus

3 minuten leestijd

hoe zij vervuld wierd met dien Heiligen Geest. En ja, dan mag die kerk hier nog met zeer veel onheiligheden hebben te worstelen; laat ze het hier beneden nog moeten uitsnikken: Ik zink in 't slijk; ik voel mij overstroomen; ik ga te grond; de vloed is mij te groot, — toch zal die kerk eenmaal, triomfeerend, het hoofd boven de wateren der zonde opheffen en blinkend in de hemelsche sieraden van zuivere gerechtigheid en heiligheid staan voor den troon van God en van het Lam met lange, witte kleederen bekleed en palmen der glorie in de hand. Daarom belijden wij met onze vaderen: ik geloof een heilige kerk. Ze is ook een algemeene kerk. Zij is niet tot één volk bepaald. De kerk des Heeren is een wereldkerk. Zij omvat alle volken en natiën en geslachten. Zij heeft verkwikking en lafenis voor elk menschenhart. Voor jeugdigen en ouden, voor geleerden en eenvoudigen, voor Javanen en Chineezen, voor Barbaar en Scyt, voor dienstbare en vrije. Het is een heerlijke gedachte de leden van alle zijden der wereld tot die kerk te zien toevloeien. Het is hartverheffend te mogen weten, dat de Naam van onzen Heere Jezus Christus aan alle plaatsen Zijner heerschappij wordt aangeroepen, en dat de Vader overal wordt aangebeden in geest en in waarheid. Want er is geen onderscheid, noch van Jood, noch van Griek, want eenzelfde is Heere over allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. En eens zal de hemel gevuld zijn met een schare van verlosten, die gekomen is uit alle volk en geslacht en taal en natie. Een algemeene kerk. Gij hebt verstaan, dat vooral hierin gegrond is de roeping om het evangelie uit te dragen naar alle creaturen. Er mag geen landstreek overblijven, waar de Naam des Heeren niet wordt gehoord. Er mag geen vlek meer bestaan, waar satan vrij en frank en onbeperkt zijn ijzeren scepter zou zwaaien. Heel de wereld moet opgeëischt voor den Heere, en voor zijnen Christus. „Van zee tot zee moet Hij regeeren. Zoover men volken kent Men zal Hem van d'Eufraat vereeren, Tot aan des aardrijks end." Zoo eerst komt het tot zijn beslag, wat wij belijden: Ik geloof een algemeene kerk. Ze is ook een christelijke kerk. Christus is haar heerlijk Hoofd en Koning. Christus heeft de kerk van den Vader ontvangen als loon op zijn arbeid. Derhalve is zij het eigendom van Christus. Hij is haar Hoofd. Zij is zijn lichaam. Hij is haar kroon. Zij is zijn kroon. De kerk wordt ten innigste met Christus vereenigd. Zij wordt Hem ingelijfd. Zij bouwt haar geloof op Hem. Zij leert op Hem hopen. Ze wordt met Zijn Geest vervuld en door Zijn Geest geleid. Deel krijgt ze aan zijn zalving, daarom is die kerk in Christus geroepen tot profeet, priester en koning. Zoo ontvangen dan alle leden uit Christus wat ze behoeven voor het leven en de godzaligheid. Welk een onuitsprekelijk voorrecht tot die ware, levende kerk te behooren. Die den Geest van Christus niet heeft,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1933

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

De Kerk des Heeren - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1933

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

PDF Bekijken