Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De afscheiding - heilige noodzaak en Kerkelijke eenheid aller gereformeerden? - pagina 38

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De afscheiding - heilige noodzaak en Kerkelijke eenheid aller gereformeerden? - pagina 38

Referaten, gehouden den 14den december 1933 te Groningen op de Openbare vergadering van de Afd. Groningen-Drente van de Bond van Chr. Geref. Jongel.-Vereen.

3 minuten leestijd

oncler een prediking in de „Geref. Kerken" kunnen uithouden, om nu verder maar niet te spreken van de leden der „Geref. Gemeenten", die zich noch bij de Chr. Geref. Kerk. noch bij de ..Geref. Kerken" thuis gevoelen, terwijl omgekeerd de leden dezer Kerken geen ambitie gevoelen voor deze gemeenten en voor de sfeer, die daar heerscht. Welnu, zoolang de toestand zóó is, kan er van kerkelijke eenheid geen sprake zijn. Werd desondanks, en zonder wegneming van confessioneele en historische bezwaren ..van boven af' een eenheid opgelegd, dan zou dat een voortdurende bron van verwarring, onrust en twist geven. We zouden weer kerken A, B en C of D krijgen. Tallooze kerkelijke procedures over de leer zouden gevoerd worden, ja. nieuwe scheuringen zouden het onvermijdelijk gevolg zijn. Voor zulk een ..opgelegde" eenheid beware ons God! Neen, zal er een eenheid komen, die waarlijk dien naam kan dragen, dan moeten de toestanden zich radicaal wijzigen; er moet dan onder de leden der verschillende Kerken behoefte komen, waarachtige behoefte om kerkelijk samen te wonen, dan kan de eenheid ..van onderen" opkomen, dan kan ze ..geboren" worden. Als tweede bezwaar van practischen aard noemen we de Opleiding tot den Dienst des Woords. In de geschiedenis der „Geref. Kerken" hebben we het voorbeeld voor oogen, hoe groote bron van ellende het bestaan van tweeërlei Opleiding is, geboren uit tweeërlei beginsel. En nu twijfelen we er niet aan, of bij een eventueele kerkelijke eenheid tusschen Chr. Gereformeerden en Gereformeerden zou de Opleiding weer een bron van verdeeldheid vormen. Het zou natuurlijk uit een principieel en practisch oogpunt absurd zijn, om drieërlei instituut tot Opleiding van Dienaren des Woords te continueeren; één zou er toch minstens moeten verdwijnen. Maar welke Opleiding zon moeten worden opgeheven? Die van Apeldoorn? Maar daarmede zouden de broeders van Chr. Geref. huize niet content zijn! De Theol. School van Kampen dan? Gelooft maar niet, dat men die van de zijde der „Geref. Kerken" zou willen loslaten! Zou men dan de deur tot den kansel moeten sluiten voor de candidaten der Vrije Universiteit te Amsterdam en het verband, dat nu tusschen de „Geref. Kerken" en de Theologische faculteit der Y.U. geoefend wordt, moeten verbreken? Een storm van verontwaardiging zou. reeds bij het noemen van deze gedachte, het gevolg zijn! Maar hoe dan? Zou men misschien Apeldoorn en Kampen kunnen vereenigen en er dus één kerkelijke Hoogeschool van maken? Het komt ons voor, dat ook dit op groote bezwaren zou stuiten en door geen der beide partijen gewild zou worden. Zietdaar alweder een geweldige practische moeilijkheid, met principieelen achtergrond. Ongetwijfeld zou deze moeilijkheid moeten opgelost worden, en ook kunnen opgelost worden, als er inderdaad een ware eenheid geboren werd. Doch zoolang de toestand zóó is, dat er confessioneel en historisch een klove gaapt tusschen de verschillende Kerken, zoolang zien we deze moeilijkheid als een gewichtige hinderpaal op den weg naar kerkelijke eenheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1934

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

De afscheiding - heilige noodzaak en Kerkelijke eenheid aller gereformeerden? - pagina 38

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1934

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

PDF Bekijken